Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Video over risico’s aan boord van riviercruiseschepen

04 november 2020

We zien steeds meer riviercruiseschepen op de Waddenzee en het IJsselmeer. Met de toename van riviercruiseschepen op Waddenzee en IJsselmeer ontstaan ook meer risico’s. Daarom is het van belang dat hulpdiensten goed zijn voorbereid op een eventuele calamiteit op een dergelijk schip. Met dat doel lieten CRW en SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied) recentelijk een video maken.

Riviercruiseschepen zijn vaak langer dan 100 meter en sommige varen met ongeveer 250 – soms minder zelfredzame – passagiers. Van de 30-40 bemanningsleden is ongeveer een kwart belast met nautische taken. Zowel bemanning als passagiers hebben vaak meerdere nationaliteiten. Door hun typerende bouw, met lage ramen direct boven de waterlijn, lijken de schepen kwetsbaar in het ruimere binnenwater.

In onderstaande video neemt Gerard Pont – momenteel eerste kapitein bij rederij Doeksen – de kijker mee door een riviercruiseschip, om per locatie de mogelijke risico’s toe te lichten. Deel deze video breed en probeer als hulpdiensten op dit specifieke type schepen te oefenen waar zich maar de mogelijkheid voordoet.

Bekijk video