Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Risico-inventarisatie Waddenzee opgeleverd

06 maart 2020

Recentelijk heeft Antea Group in opdracht van de CRW een risico-inventarisatie voor de Waddenzee opgesteld. Het rapport kwam tot stand na een aantal gezamenlijke sessies met vertegenwoordigers van de (crisis)organisatie van een groot aantal CRW-partners en in nauw overleg met de CRW-werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures (RPP).

De risico-inventarisatie geeft inzicht in de aanwezige risico’s die de veiligheid in het Waddenzeegebied negatief kunnen beïnvloeden. Daarbij is eveneens rekening gehouden met risico’s vanuit de Noordzee die het Waddenzeegebied kunnen bedreigen. De impact en waarschijnlijkheid zijn in beeld gebracht en dragen bij aan het prioriteren van diezelfde risico’s.

In het rapport zijn tien scenariobeschrijvingen opgenomen, die zijn opgesteld om de scoring (impact en waarschijnlijkheid) van de verschillende risico’s vorm te geven. Gezamenlijk geeft dit een beeld van de risico’s in het Waddenzeegebied. Op basis van de conclusies kunnen de (crisis)organisaties binnen het Waddenzeegebied strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen voor onderlinge afstemming en verdere samenwerking.

Tijdens het overleg van het Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO) op 26 februari 2020 is de risico-inventarisatie officieel vastgesteld.