Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

CRW-jaarverslag 2020

26 april 2021

Het Bestuurlijk Waddenzeeoverleg (BWO) van de CRW heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vastgesteld op 24 maart 2021. Voor het eerst wordt dit jaarverslag digitaal als infographic op A3-formaat gestuurd aan alle deelnemers, stakeholders en belanghebbenden.

Waarom deze verandering?
In het kader van het vergroten van de duurzaamheid wordt steeds meer overgegaan op digitale nieuwsverspreiding. Ook de CRW is milieubewust en gaat in financieel opzicht bewust om met de bijdragen van haar deelnemers. Daarom wordt het jaarverslag en de jaarrekening voortaan in digitale vorm aangeboden. Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag 2020