Actualisatie Handboek incidentbestrijding op het water

19 november 2021

Het Landelijke Ketenpartneroverleg Veiligheid op het water, waarin circa veertig ‘waterpartijen’ participeren, heeft verzocht het IFV Handboek incidentbestrijding op het water te actualiseren en in een digitale vorm te gieten. In deze vernieuwde versie wordt opnieuw aandacht gevraagd voor opleiden, trainen en oefenen, om te komen tot een optimale samenwerking bij het voorkomen, beperken en bestrijden van scheepsincidenten op het water.

Continue actualisatie mogelijk

Met de digitalisering van het handboek is een continue actualisatie mogelijk, kunnen nieuwe afspraken snel worden toegevoegd en zijn aanbevelingen uit toekomstige incidentevaluaties snel te verwerken. Dit versterkt de waarde van het handboek in de praktijk bij zowel planvorming als opleiden, trainen en oefenen. Daardoor kunnen crisispartners de gezamenlijke voorbereiding op basis van de meest actuele inzichten vormgeven.   

Download het Handboek incidentbestrijding op het water