Wie bestuurt Veiligheidsregio Fryslân?

Hoe ziet de bestuursstructuur eruit?

Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit vier onderdelen:

  • Crisisbeheersing (veiligheid)
  • Brandweer Fryslân (veiligheid)
  • GGD Fryslân (gezondheid)
  • Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten)

De organisatie wordt bestuurd door:

    Bestuursonderdeel
    Wie zitten erin?
    Waar beslissen ze over?

Algemeen Bestuur

Friese burgemeesters

algemene en financiële kaders

Bestuurscommissie Veiligheid

Friese burgemeesters

inhoudelijke zaken op het gebied van veiligheid

Bestuurscommissie Gezondheid

Friese wethouders gezondheid

inhoudelijke zaken op het gebied van gezondheid

Het onderdeel Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder het Algemeen Bestuur. 

Meer informatie en de vergaderstukken zijn te vinden bij Algemeen Bestuur, Bestuurscommissie Veiligheid en Bestuurscommissie Gezondheid.

Directie

Het Directieteam heeft de dagelijkse leiding over Veiligheidsregio Fryslân en bestaat uit drie directeuren:

""

Wim Kleinhuis, algemeen directeur en directeur/commandant Brandweer

""

Lineke Kleefstra, directeur Publieke Gezondheid

Erik Knoll, directeur Bedrijfsvoering

Gemeenschappelijke regeling

De takenoverdracht en de inrichting van het bestuur is terug te vinden in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.

Download Gemeenschappelijke Regeling