Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmakingen

Publicaties en wob-besluiten van Veiligheidsregio Fryslân.

Publicaties

Algemeen verbindende voorschriften van de Veiligheidsregio Fryslân worden sinds 1 januari 2015 bekendgemaakt door ze op te nemen in het Blad gemeenschappelijke regelingen dat via www.overheid.nl geraadpleegd kan worden. Ook andere regelingen en besluiten die bekendgemaakt moeten worden kunnen in het Blad gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen.

Concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden

Van maandag 17 mei 2021 tot en met vrijdag 26 juni 2021 ligt het concept rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden ter inzage en kunnen zienswijzen hierop worden ingediend. Meer informatie daarover is hier te vinden. 

Wob-besluiten

Hieronder vind je de besluiten op ingediende Wob-verzoeken vanaf mei 2017. Het besluit en de openbaar gemaakte informatie tref je als pdf bestand aan. Het kan zijn dat er, gelet op de omvang van het document, geen bijlage bij het besluit is toegevoegd. Mocht je deze informatie willen inzien dan verzoeken wij je contact op te nemen met het directiesecretariaat.

Begeleidingsgroep Luchtkwaliteitsonderzoek

Datum: 12 april 2018
Aanvrager: Stichting AfvalovenNee

Download wob-besluit


Onderzoek autobranden in Nederland

Datum: 22 september 2017
Aanvrager: The Post Online

 

Personeelskosten ten laste van begroting brandweerregio

Datum: 22 september 2017
Aanvrager: RTL Nederland

Download wob-besluit


Inhuur externe adviseurs

Datum: 14 juli 2017
Aanvrager: Avrotros

Download wob-besluit

 


Contact

Neem telefonisch of per e-mail contact op met het directiesecretariaat van Veiligheidsregio Fryslân.