Bekendmakingen

Publicaties van Veiligheidsregio Fryslân.

Publicaties

Algemeen verbindende voorschriften van de Veiligheidsregio Fryslân worden sinds 1 januari 2015 bekendgemaakt door ze op te nemen in het Blad gemeenschappelijke regelingen dat via www.overheid.nl geraadpleegd kan worden. Ook andere regelingen en besluiten die bekendgemaakt moeten worden kunnen in het Blad gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen.

Wet Open Overheid (Woo)

De Wet Open Overheid (Woo) heeft per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur vervangen en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. De Woo regelt jouw recht op informatie van de overheid. Op deze manier kun je meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid. Meer informatie over de Woo kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hieronder staan de Woo verzoeken waarop door het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân al een besluit genomen is.

 • 2024/03 Woo-verzoek brand Tyson Oosterwolde (2)
 • 2024/01 Woo-verzoek brand Tyson Oosterwolde
 • 2023/11 Woo-verzoek incident Hindeloopen 
 • 2023/05 Woo-verzoek communicatie NABV
 • 2023/05 Woo-verzoek vaccinatielocatie Jousterweg Heerenveen
 • 2023/07 Woo-verzoek voorschoolse educatie
 • 2023/04 Woo verzoek Eilân Festival Terschelling
 • 2023/04 Woo verzoek kazerne Oudega deelbesluit I en II
 • 2023/04 Woo verzoek risicoprofielen kinderopvang
 • 2023/03 Woo verzoek vaccinatielocatie Uhlweg Heerenveen
 • 2023/01 Woo verzoek Linde college
 • 2022/11 Woo-verzoek schoorsteenbranden stoken afval
 • 2022/10 Woo-verzoek monkeypox testen
 • 2022/10 Woo-verzoek monkeypox vaccineren
 • 2022/06 Informatieverzoek datadiefstal GGD

Heb je vragen over bovenstaande Woo-verzoeken of wil je zelf een Woo-verzoek doen neem dan contact op via: juridischezaken@vrfryslan.nl.


Contact

Neem telefonisch of per e-mail contact op met het directiesecretariaat van Veiligheidsregio Fryslân.