Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

20 maart 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand. 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies AB vergadering 16 november 2016
 3. Kaderbrief incl. zienswijzen
  - oplegger
  - overzicht zienswijzen gemeenten
  - kaderbrief 2018-2021
  - eerste begrotingswijziging
 4. Conceptresultaat
  - oplegger
 5. Conceptbegroting 2018 programma Organisatie
  - oplegger
  - concepttekst begroting 2018 onderdeel Organisatie
 6. Rondvraag
 7. Sluiting