Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

19 oktober 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd in één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.  

 

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
    a. terugkoppeling BC Gezondheid
    b. terugkoppeling BC Veiligheid
    c. vergaderschema 2018
3. Conclusies AB vergadering 13 juli 2017
4. Tweede bestuursrapportage, inclusief derde begrotingswijzer
    - onderlegger
    - bestuursrapportage 2017-8
5. Back to the future: VRF verkent de toekomst
6. Rondvraag
7. Sluiting