Wat doen we na een crisis?

Goede nazorg helpt de nadelige gevolgen van een ramp of crisis te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in Enschede: jaren later had een groot deel van de getroffenen nog klachten als gevolg van de ramp. Het is daarom belangrijk om ook na een ramp of crisis nog goede hulp te verlenen.

Nazorg wordt gedaan door de gemeente

De uitvoering van de nazorg ligt bij de getroffen gemeente. Hiervoor is een speciaal team opgeleid en getraind. Het team werkt met een speciaal draaiboek voor de herstelfase. De veiligheidsregio ondersteunt de gemeente als daar behoefte aan is. 

Evalueren: wat gaat goed en wat kan beter?

De veiligheidsregio evalueert een ramp of crisis. Met evaluaties brengen we plus- en knelpunten in kaart. Aan ieder knelpunt wordt een concreet actiepunt gekoppeld. Op basis van de evaluatie worden beleid, processen of structuren eventueel bijgesteld. Onder andere op deze manier werken samen met partners en crisisfunctionarissen continu aan de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Fryslân.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.