Wetterskip Fryslân verhoogt waterstanden in polders

23 april 2019

Wetterskip Fryslân heeft de waterstand in poldersloten en -vaarten zoveel mogelijk verhoogd. Na de regen van enkele weken geleden, is er weinig regen gevallen. De komende week gaan de temperaturen omhoog en neemt de vraag naar water toe door plantengroei. Met de hogere waterstanden probeert het Wetterskip het uitzakken van grondwater af te remmen en mogelijke neerslag zo goed mogelijk in de bodem vast te houden. Ook helpt dit om dijken en kaden voldoende vochtig te houden.

Door de regen in maart zijn de grondwaterstanden vooral in de lage delen van Fryslân aangevuld. Het grondwaterpeil staat 10 centimeter lager dan vorige jaren. Ook is de bovenste grondlaag nog droger dan normaal in deze periode. Om de Friese boezemkanalen en meren op peil te houden, laat Wetterskip Fryslân water in vanuit het IJsselmeer. Het water wordt dan door bijvoorbeeld gemalen verdeeld naar de poldervaarten en  -sloten. Er is voldoende water beschikbaar om de peilen in stand te houden.

Bron: https://www.wetterskipfryslan.nl/news/we-verhogen-waterstanden-in-polders

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.