Toekomstscenario's

De wereld verandert in sneltreinvaart! En ook wij, als overheidsinstantie, moeten goed blijven opletten wat er om ons heen gebeurt. We moeten meebewegen met de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Zo verandert de klassieke verzorgingsstaat langzaam in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Het gaat meer om de leefwereld en minder om de systeemwereld.

De rol van Veiligheidsregio Fryslân in 2027

Dat betekent actieve burgers, kleinschaliger, informeler, praktischer en het gaat gepaard met passie en plezier. Wat betekent dit voor Veiligheidsregio Fryslân? Hoe bevorderen wij bijvoorbeeld redzaamheid? Welke rol is hierbij voor ons weggelegd, en wat doet de burger zelf? Wij willen ons hierop voorbereiden en hebben daarom nagedacht over hoe de wereld eruitziet over tien jaar, in 2027.

Scenarioplanning

Dat deden we samen met ruim 20 enthousiaste collega’s en het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool aan de hand van scenarioplanning. Scenarioplanning is een methode om te anticiperen op de toekomst – en dan vooral op de onzekerheden van die toekomst. Met scenarioplanning verken je wat er kan gaan gebeuren en werk je een aantal van deze scenario's uit. Elk scenario beschrijft de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor bedrijven, instellingen of de regio. Zo krijg je inzicht in de mogelijkheden, bedreigingen en risico's en kan je betere inspelen op mogelijke consequenties.

Vier toekomstscenario’s voor een kritische blik

Er zijn vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor Veiligheidsregio Fryslân. Deze toekomstscenario’s vormen op hun beurt een belangrijke bron voor het maken van beleidskeuzes. Zo gebruiken we de scenario’s nu bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan (2019-2022) dat momenteel geschreven wordt. Met deze kritische blik blijven we altijd extern oriënteren en meebewegen waardoor we toekomstproof zijn. Voor een gezond en veilig Fryslân.

Nieuwsgierig naar Veiligheidsregio Fryslân in 2027? Download hier het boekje.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.