Toezichthouders (wet) Kinderopvang (2)

Fryslân, 1 jaar - uitzicht op vast

  Let op: Voor deze functie zijn we op zoek naar twee nieuwe collega's.

Ons team

Het team Toezicht richt zich onder andere op inspecties van kinderopvang, gastouder (bureaus,) bordelen, tattooshops en schepen. Daarnaast voert het team ook het toezicht uit voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor een aantal gemeenten.

Ons team bestaat uit 18 toezichthouders en 2 backofficemedewerkers. Samen staan we voor onze afgesproken resultaten en vinden we humor en relativeringsvermogen ook belangrijk.

Als Toezichthouder Wet Kinderopvang bestaan je werkzaamheden uit

 • Het beoordelen van de kwaliteit van de gastouders en gastouderbureaus voor de gemeenten in de provincie Fryslân.
 • Het uitvoeren van inspecties in het kader van de Wet kinderopvang. Hierbij besteed je aandacht aan het pedagogisch klimaat, personeel en groepen, veiligheid- en gezondheid, accommodatie, ouderrecht.
 • Onderzoek: een onderzoek bestaat onder andere uit het observeren van de praktijk, het beoordelen van beleidsstukken en het voeren van gesprekken met onder andere pedagogisch medewerkers, management en de gemeente.
 • Het schrijven van rapporten die leesbaar zijn voor ouders, helder zijn voor kindercentra en juridisch handhaafbaar voor de gemeente.
 • Medeverantwoordelijkheid voor het verwerken en opvolgen van wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor het toezicht. Wij werken met landelijke toetsingskaders en hebben op basis daarvan een gestandaardiseerde werkwijze, protocollen en rapportage vastgesteld.

Wij zoeken versterking voor ons team ten behoeve van de inspecties Gastouder(Bureaus)  In de toekomst kunnen je taken uitgebreid worden met inspecties bij kinderdagverblijven, BSO, tattoo shops, bordelen, schepen en WMO.

Als Toezichthouder Kinderopvang is het belangrijk dat

 • Je beschikt over een hbo-diploma op het gebied van pedagogiek en minstens enige jaren werkervaring.
 • Je affiniteit hebt met Kinderopvang en de scholing Toezichthouder Wet kinderopvang gevolgd, of bereid bent deze te volgen.
 • Je zorgvuldig en overtuigend bent en kan omgaan met deadlines.
 • Je zowel planmatig als ook flexibel kunt werken.
 • Je helder en duidelijk communiceert, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je beschikt over een professionele houding en goede communicatieve vaardigheden en analytisch sterk onderlegd bent.
 • Je zorgvuldig en resultaatgericht werkt, en een goede balans weet te houden tussen de inhoud van de inspectie en de relatie met de geïnspecteerde, de opdrachtgever en gemeente(n).
 • Je in staat bent om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en beschikt over een geldig rijbewijs B en bij voorkeur een auto.

Wat bieden we jou?

 • Afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling minimaal schaal 8 € 2.484,- en maximaal schaal 9 € 4.048,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. (CAR-UWO)
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraagt 17,05% van je brutosalaris. Met het IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen.
 • We bieden een baan met flexibele werktijden in een organisatie met een informele sfeer en (maatschappelijk) betrokken collega’s.
 • Wij zoeken een collega voor eerst een jaar met daarna de mogelijkheid, bij wederzijds goed bevallen, tot een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van een payroll-constructie of detachering.

Bijzonderheden 

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. 

""

Vacature informatie

Solliciteer nu!

Is je interesse gewekt?

Je kunt tot en met uiterlijk 26 juni 2022 solliciteren via de onderstaande knop. De eerste gesprekken vinden plaats op 5 juli 2022. We verzoeken je met deze dag rekening te houden. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Karlijn Rump, toezichthouder kinderopvang en wmo, telefoonnummer: 06 55 55 18 17 (bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag) of met Fardau Eekma, toezichthouder kinderopvang, telefoonnummer: 06 15 19 05 24 (bereikbaar op maandag t/m donderdag).

Sluitingsdatum 26 juni 2022

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.