Stagiairs Crisisbeheersing

Leeuwarden, stage

Afdeling Crisisbeheersing

De afdeling Crisisbeheersing speelt een grote rol in allerlei typen crises. Van fysieke veiligheidsissues (zoals branden en ongevallen) en uitbraken van de vogelgriep, tot effecten van langdurige droogte in de zomer. Ook is er een coördinerende rol bij de voorbereiding van risicovolle evenementen en bevorderen we het risicobewustzijn en de redzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Hulpverleningsdiensten en hun ketenpartners hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden, maar in crisissituaties moeten zij met elkaar samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dagelijks werken wij hieraan met circa 40 medewerkers, onze samenwerkingspartners en 300 crisisfunctionarissen in een groeiend aantal netwerken. Momenteel maakt de afdeling Crisisbeheersing een turbulente en interessante tijd door, inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat we volop in beweging zijn.   

Stageopdrachten

Opdracht A: Onderzoek naar een toekomstbestendig kwaliteitsdashboard

Als Veiligheidsregio vinden wij het belangrijk om continue te leren, te verbeteren en te ontwikkelen. Daarom beschikken we als afdeling Crisisbeheersing over het kwaliteitscertificaat HKZ GHOR en werken we met een kwaliteitsdashboard. Een belangrijk onderdeel daarvan is het systematisch en continu werken aan het verbeteren en continue handhaven van de huidige kwaliteit. De focus ligt hierbij op plan- do- check en act (de PDCA-cyclus). Om dit ook in de toekomst te blijven doen, zijn we nieuwsgierig welke methodieken en best practices hiervoor beschikbaar zijn. Wij vragen jou om deze methodes in kaart te brengen en ons hierover te adviseren. Hoe kunnen wij dit het beste inzetten en wat is daarvoor nodig?

Opleidingsrichting: integrale veiligheid, vierdejaars of bedrijfskunde.

Opdracht B: Onderzoek naar innovatieve oefen- en opleidingsmogelijkheden

De afdeling Crisisbeheersing richt zich onder andere op het opleiden, trainen en oefenen van crisisfunctionarissen. Wij zijn op zoek naar nieuwe oefen- en opleidingsmogelijkheden! Hoe zouden we bijvoorbeeld nieuwe multimediamiddelen in kunnen zetten? Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, artificiële intelligentie, augmented reality of serious gaming. Graag willen we je vragen om de mogelijkheden te onderzoeken en in kaart te brengen. Welke mogelijkheden zijn er zoal? En hoe kunnen wij dit toepassen binnen onze vakbekwaamheidsactiviteiten? Bij deze opdracht ontwikkel je twee innovatieve varianten die bruikbaar zijn voor een training of oefening voor crisisfunctionarissen.

Opleidingsrichting: Multimedia Design, integrale veiligheid derdejaars. 

Wat ga je doen?

Je geeft invulling aan je opdracht door bijvoorbeeld een deskresearch uit te voeren, interviews af te nemen of informatie op te zoeken in de literatuur. Ook eigen initiatief en ideeën om de opdracht succesvol uit te voeren worden zeker gewaardeerd!

Belangrijkste competenties

  • Zelfstandig
  • Nieuwsgierig en innovatief
  • Kritisch
  • Ondernemend
  • Communicatief

Wat bieden wij jou?

  • Een leuke stageplek bij een dynamische afdeling.
  • Goede begeleiding.
  • Veel ruimte om de opdracht af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en die vanuit jouw opleiding.
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
  • € 300,- stagevergoeding per maand bij een werkweek van 36 uur.

Daarnaast willen wij vooral graag van jou leren!

Bijzonderheden

Het overleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vormt een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wil je meer weten over Veiligheidsregio Fryslân? Ga dan naar www.veiligheidsregiofryslan.nl of bekijk onze animatie.

""

Vacature informatie

Solliciteer nu

Ben je enthousiast geworden?

Dan horen we graag van jou! Je kunt t/m 8 december 2023 solliciteren via onderstaande knop. Geef daarbij aan welke opdracht jij wil oppakken. De gesprekken vinden plaats op woensdag 13 december.

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Crisisbeheersing, telefoonnummer 088 22 99 111 of crisisbeheersing@vrfryslan.nl.

Sluitingsdatum 08 december 2023

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.