Stagiairs Crisisbeheersing

Leeuwarden, februari 2023 t/m juni 2023

Wij zoeken stagiairs die invulling kunnen geven aan de volgende opdrachten:

Opdracht A; Cyber en digitale ontwrichting

Veiligheidsregio Fryslân (VRF) bereidt zich voor op risico’s, waaronder op de vaak onzichtbare dreiging van Cyber en digitale ontwrichting. Om dit te kunnen doen maakt VRF gebruik van bestaande netwerken en samenwerkingen, zoekt het nieuwe netwerken en partners en worden landelijke ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Omdat cyber en digitale ontwrichting een thema is wat volop in ontwikkeling is, willen we graag kijken wat onze toekomstige rol en positie met betrekking tot dit onderwerp kan zijn. Om hier een antwoord op te kunnen geven is het van belang om te kijken naar landelijke ontwikkelingen (wat is de rol en scope van een Veiligheidsregio), best practices bij andere veiligheidsregio’s, de relevante netwerken waarin we kunnen participeren en hoe we kunnen samenwerken op dit thema. Graag willen we jou vragen om dit voor ons te onderzoeken en ons hierover te adviseren.

Opleidingsrichting: integrale veiligheid, vierdejaars

Opdracht B

Als afdeling Crisisbeheersing voeren we na ieder GRIP incidenten een evaluatie uit. Dit doen we ook bij inwoners en/of organisaties die betrokken zijn geweest bij een incident. We noemen deze onderzoeken ‘netwerkbelevings-onderzoeken’. Om onze netwerkbelevingsonderzoeken aan te laten sluiten bij de evaluatie-methodiek willen we kijken wat daarvoor nodig is. Wij vragen jou om dit in kaart te brengen en ons te adviseren wat ervoor nodig is om netwerkbelevingsonderzoeken toekomstbestendig te maken. 

Opleidingsrichting: integrale veiligheid, derdejaars

Wat ga je doen?

Je geeft invulling aan je opdracht door bijvoorbeeld een deskresearch uit te voeren, interviews af te nemen of informatie op te zoeken in de literatuur. Ook eigen initiatief en ideeën om de opdracht succesvol uit te voeren worden zeker gewaardeerd! Naast deze stageopdracht krijg je de ruimte om mee te lopen met medewerkers van de Veiligheidsregio.

Belangrijkste competenties

  • Nieuwsgierig en innovatief;
  • Kritisch;
  • Zelfstandig;
  • Ondernemend;

Ons aanbod

  • Een leuke stageplek bij een dynamische afdeling.
  • Veel ruimte om de opdracht af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en die vanuit jouw opleiding.
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
  • € 300,- stagevergoeding per maand bij een werkweek van 36 uur.

Daarnaast willen wij vooral graag van jou leren!

Bijzonderheden

Het overleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vormt een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

""

Vacature informatie

Solliciteer nu

Is je interesse gewekt?

Dan zien we jouw reactie graag uiterlijk 5 december 2022 tegemoet. De gesprekken voor de stageopdracht Cyber worden gehouden op maandagochtend 12 december. De gesprekken voor de stageopdracht Netwerkbelevingsonderzoeken worden gehouden op dinsdagmiddag 13 december.

Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Crisisbeheersing, via telefoonnummer 088 22 99 111 of crisisbeheersing@vrfryslan.nl.

Sluitingsdatum 06 december 2022

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.