Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Stagiair Crisisbeheersing (HBO Bestuurskunde)

Leeuwarden, Stage

Onze afdeling

De afdeling Crisisbeheersing speelt een grote rol in allerlei typen crises. Van fysieke veiligheidsissues (zoals branden en ongevallen) en de containercalamiteit bij de Waddeneilanden, uitbraken van de vogelgriep, tot effecten van langdurige droogte in de zomer. Ook is er een coördinerende rol bij de voorbereiding van risicovolle evenementen en bevorderen we het risicobewustzijn en de redzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Hulpverleningsdiensten en hun ketenpartners hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden, maar in crisissituaties moeten zij met elkaar samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dagelijks werken wij hieraan met circa 30 medewerkers, onze samenwerkingspartners en 300 crisisfunctionarissen in een groeiend aantal netwerken. Momenteel maakt de afdeling Crisisbeheersing een turbulente en interessante tijd door, omdat we een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van COVID-19. Daarnaast zorgen ook inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat we volop in beweging zijn.  

Wij zoeken een stagiaire die invulling kan geven aan de volgende opdracht:

Meerjarenbeleidsplan afdeling Crisisbeheersing

Veiligheidsregio Fryslân heeft een meerjarenbeleidsplan veiligheid waar in staat beschreven welke koers wij de komende jaren willen varen en hoe wij binnen het Friese risicoprofiel invulling geven aan veiligheid in Fryslân. Dit plan loopt eind 2022 af en dat jaar wordt dan ook benut om nieuw meerjarenbeleid te schrijven.  

De stage opdracht is tweeledig:

 1. Evaluatie van het meerjarenbeleidsplan (2019 - 2022) voor Crisisbeheersing.
  Dit betreft een inhoudelijke evaluatie: wat wilden we bereiken met het beleidsplan en hoe hebben we dat gedaan?
 2. Meerjarenbeleid in een dynamische wereld van de Veiligheidsregio.
  Dit betreft een onderzoek naar welk systeem het beste past bij ons volgende meerjarenbeleidsplan. Hierbij staan o.a. de volgende vragen centraal: is het terugkijkend nog steeds passend om het voor de komende vier jaren op eenzelfde manier te doen? Is er meer noodzaak naar adaptief beleid? Hoe blijf je flexibel in een veranderende wereld, maar geef je toch richting?

Als eindproduct lever je een adviesrapportage op.

Wat ga je doen bij deze opdracht?

Je geeft invulling aan je opdracht door bijvoorbeeld een deskresearch uit te voeren, interviews af te nemen of informatie op te zoeken in de literatuur. Ook eigen initiatief en ideeën om de opdracht succesvol uit te voeren worden zeker gewaardeerd!

Voor deze opdracht breng je de volgende competenties mee: 

 • Zelfstandig
 • Nieuwsgierig en innovatief
 • Kritisch
 • Ondernemend
 • Communicatief

Wat bieden we jou?

 • Een leuke stageplek met goede begeleiding;
 • Veel ruimte om de opdracht af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren en eisen vanuit je opleiding;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
 • € 300,- bruto stagevergoeding per maand bij een werkweek van 36 uur.

Bijzonderheden

 • Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren.
 • De coronaperiode dwingt ons allemaal om op een andere manier samen te werken. Dat betekent dat je veel vanuit huis zult werken. Uiteraard zorgen we ervoor dat daarin goed begeleid wordt. We kijken of we het sollicitatiegesprek fysiek kunnen laten plaatsvinden. We verzoeken je om alvast rekening te houden met de datum voor het gesprek op donderdag 26 augustus 2021.

""

Vacature informatie

Solliciteer nu

Is je interesse gewekt?

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 23 augustus 2021 reageren door het sturen van een korte motivatie en cv via de onderstaande knop. Wil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Crisisbeheersing via telefoonnummer: 088 22 99 111.  

Sluitingsdatum 23 augustus 2021

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.