Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Stagiair Crisisbeheersing (HBO Integrale Veiligheid)

Leeuwarden, Stage

De afdeling Crisisbeheersing is voor de periode september tot en met december 2021 op zoek naar een vierdejaars stagiair van de opleiding HBO Integrale Veiligheid.

Onze afdeling

De afdeling Crisisbeheersing speelt een grote rol in allerlei typen crises. Van fysieke veiligheidsissues (zoals branden en ongevallen) en de containercalamiteit bij de Waddeneilanden, uitbraken van de vogelgriep, tot effecten van langdurige droogte in de zomer. Ook is er een coördinerende rol bij de voorbereiding van risicovolle evenementen en bevorderen we het risicobewustzijn en de redzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. Hulpverleningsdiensten en hun ketenpartners hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden, maar in crisissituaties moeten zij met elkaar samenwerken. Dat vraagt om goede afspraken, afstemming en coördinatie. Het is de taak van de afdeling Crisisbeheersing om te zorgen voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dagelijks werken wij hieraan met circa 30 medewerkers, onze samenwerkingspartners en 300 crisisfunctionarissen in een groeiend aantal netwerken. Momenteel maakt de afdeling Crisisbeheersing een turbulente en interessante tijd door, omdat we een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van covid-19. Daarnaast zorgen ook inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen ervoor dat we volop in beweging zijn.  

 

Wij zoeken een stagiaire die invulling kan geven aan de volgende opdracht:

Klimaatverandering

Risico’s en crises worden door globalisering steeds complexer. Ze zijn vaak ingewikkelder dan een grote brand en houden zich niet aan regio- of landsgrenzen. Een voorbeeld hiervan is de klimaattransitie, een digitale hack, een terroristische aanval, boerenprotesten of een pandemie. Het is moeilijker om dit soort crises af te bakenen, bijvoorbeeld geografisch of qua tijdsduur.

Graag zouden we willen dat je in beeld brengt welke effecten de klimaatverandering (overstroming en ernstige wateroverlast, verzilting, verdroging, hitte) heeft en wat de rol van Veiligheidsregio Fryslân, afdeling Crisisbeheersing hierin kan zijn. Wij vragen jou om in het netwerk van Veiligheidsregio Fryslân en gelieerde ketenpartners informatie op te halen en een advies aan ons uit te brengen. Jouw afstudeeronderzoek levert belangrijke aanknopingspunten op voor de Veiligheidsregio en de partners van vitale functies.

Als eindproduct lever je een adviesrapportage op.

Wat ga je doen bij deze opdracht?

Je geeft invulling aan je opdracht door bijvoorbeeld een deskresearch uit te voeren, interviews af te nemen of informatie op te zoeken in de literatuur. Ook eigen initiatief en ideeën om de opdracht succesvol uit te voeren worden zeker gewaardeerd!

Voor deze opdracht breng je de volgende competenties mee: 

  • Zelfstandig
  • Nieuwsgierig en innovatief
  • Kritisch
  • Ondernemend
  • Communicatief

Wat bieden we jou?

  • Een leuke stageplek met goede begeleiding;
  • Veel ruimte om de opdracht af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren en eisen vanuit je opleiding;
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
  • €300,- bruto stagevergoeding per maand bij een werkweek van 36 uur.

Bijzonderheden

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren.

Wil je meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Crisisbeheersing via telefoonnummer 088 – 22 99 111.  

""

Vacature informatie

Solliciteer nu!

Is je interesse gewekt?

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 23 augustus 2021 reageren door het sturen van een korte motivatie en cv via onderstaande button. De coronaperiode dwingt ons allemaal om op een andere manier samen te werken. Dat betekent dat je veel vanuit huis zult werken. Uiteraard zorgen we ervoor dat daarin goed begeleid wordt. We kijken of we het sollicitatiegesprek fysiek kunnen laten plaatsvinden. We verzoeken je om alvast rekening te houden met de datum voor het gesprek op donderdag 26 augustus 2021.

Sluitingsdatum 23 augustus 2021

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.