In Fryslân is bij meerdere inwoners het coronavirus vastgesteld. Bekijk onze coronaviruspagina voor meer informatie.

Milieugezondheidkundig adviseur

Leeuwarden, 1 jaar - uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd

Download de vacature Download de vacature


Ons team

Het team Milieu en Gezondheid bestaat uit een arts medische milieukunde, een milieugezondheidkundig adviseur en een beleidsmedewerker. De werkzaamheden van het team richten zich op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving en gezondheid. Je adviseert gemeenten en burgers binnen

de provincie Friesland over gezondheidseffecten in relatie tot thema’s zoals luchtkwaliteit, landbouw en veehouderij, omgevingsgeluid en ruimtelijke ordening.

Als Milieugezondheidkundig Adviseur ga je aan de slag met;

 • Het behandelen van vragen en meldingen, zelfstandig of na raadplegen van specialistische deskundigen.
 • Je adviseert de Friese gemeenten gevraagd en ongevraagd over gezondheidsrisico’s en kansen van
 • Je neemt een rol als gezondheidkundig adviseur in het kader van de Omgevingswet en draagt bij aan de ontwikkeling van deze rol.
 • Je geeft voorlichting aan gemeenten, instellingen en burgers.
 • Je onderhoudt relaties met de gemeenten en netwerkpartners en draagt bij aan beleidsontwikkeling op het gebied van milieu & gezondheid.
 • Je neemt deel aan overlegstructuren in Noord-Nederland en landelijke werkgroepen en het RIVM.
 • Indien je als GAGS (gezondheidkundig adviseur gevaarlijke stoffen) geregistreerd bent, wordt je geacht om in de GAGS-pool mee te draaien en zullen je werkzaamheden ook buiten kantooruren kunnen plaatsvinden.

Als Milieugezondheidkundig adviseur is het logisch dat jij beschikt over:

 • Biomedische kennis op academisch niveau (bijv. een afgeronde opleiding geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, toxicologie & environmental health);
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); je kunt de principes van risicocommunicatie toepassen
 • Skills en enthousiasme om te netwerken en samenwerking te zoeken met verschillende disciplines en externe partners;
 • Flexibiliteit en het snel kunnen schakelen tussen taken opdat je kunt omgaan met verstoring van je dagelijkse werkzaamheden door ad-hoc vragen;
 • Interesse om de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te volgen en deze kennis te benutten voor je eigen functie of organisatie. Ervaring met bestuurlijke of politieke situaties is een pré.
 • Ambitie om je verder te willen ontwikkelen in het vakgebied en daartoe opleidingen te volgen.
 • Je durft besluiten te nemen in onzekere situaties als niet alle kennis voorhanden is.
 • Het goed kunnen luisteren en aandacht geven, ook als het onderwerpen betreft waar je zelf geen zorgen over hebt;
 • Bereidheid om regelmatig te reizen binnen (noord-)Nederland.

Wat bieden we jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt de inschaling schaal 10 maximaal € 4406,=  (eventueel**  schaal 11 max. € 5067,= )        bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. ( CAR-Uwo). **( De functie wordt op dit moment nog beschreven en daarna gewogen)
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit bedraag 17,05% van je brutosalaris. Met het     IKB kun je keuzes maken die passen bij jouw persoonlijke wensen en doelen.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een reiskostenvergoeding.
 • Wij zoeken een collega voor eerst een jaar met daarna de mogelijkheid, om bij wederzijds goed bevallen, een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • De tijdelijke aanstelling kan in nader overleg plaatsvinden op basis van uitzenden, een payroll-constructie, ZZP of detachering.

Bijzonderheden

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Vacature informatie

Solliciteer nu Label for icon

Is je interesse gewekt?

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot uiterlijk 1 mei 2020 solliciteren via deze link. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 14 mei 2020. We verzoeken je met deze dag rekening te houden.

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met mw. Gea de Meer, arts medische milieukunde via telefoonnummer 088-22 99 222.

Sluitingsdatum 01 mei 2020

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum. 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.