Leider CoPI

Fryslân, nevenfunctie

Het CoPI (Commando Plaats Incident) komt in actie als hulpverleningsdiensten (bijvoorbeeld politie, brandweer, ambulancediensten en gemeenten) behoefte hebben aan multidisciplinaire coördinatie bij de bestrijding van een incident of crisis. Verschillende samenwerkingspartners van Veiligheidsregio Fryslân leveren functionarissen voor het piketteam van leider CoPI: zowel politie, gezondheidszorg, gemeente als brandweer nemen deel aan het piket. Om het team in de gewenste samenstelling te houden, zijn wij op zoek naar een: Leider CoPI, met bij voorkeur een gemeentelijke achtergrond (nevenfunctie). 

Crisisorganisatie

Als er een ramp of crisis plaatsvindt, komen verschillende organisaties in actie. Dit kunnen hulpverleningsdiensten zijn, zoals brandweer, politie en de ambulancedienst. Maar ook bijvoorbeeld gemeenten, waterschappen, defensie en commerciële bedrijven. Veiligheidsregio Fryslân werkt met crisisfunctionarissen. Zodra er een ramp of crisis plaatsvindt, worden deze crisisfunctionarissen opgeroepen. Een crisisfunctionaris is iemand die naast zijn dagelijks werk namens één van de hulpverleningsdiensten regelmatig 24/7 beschikbaar is. Hij of zij helpt in een crisisteam als er zich iets voordoet. Multidisciplinaire functionarissen denken niet vanuit één hulpverleningsdienst, maar houden het gezamenlijk doel voor ogen.

Als Leider CoPI:

 • leid je als voorzitter het besluitvormingsproces binnen het CoPI. Je hebt de leiding over de aanpak van het incident en de effecten op de omgeving. Je bent bevoegd aanwijzingen te geven, zonder daarbij monodisciplinaire taken en bevoegdheden van andere CoPI-leden over te nemen. 
 • draag je zorg voor doelmatige en doeltreffende verspreiding van relevante informatie naar de meldkamer en de leider van het Regionaal Operationeel Team (ROT). Ook voorzie je de burgemeester van informatie en advies. 
 • ben je tijdens je piket 24/7 beschikbaar als sparringpartner en adviseur voor de crisisorganisatie.

Als Leider CoPI is het logisch dat jij beschikt over:

 • de opleiding “Leider CoPI” of je bent bereid deze te volgen.
 • operationele ervaring in een crisisorganisatie.
 • interesse in multidisciplinair optreden en belangstelling voor ontwikkelingen op het terrein van Crisisbeheersing. 
 • de competenties stressbestendig, daadkrachtig en bestuurlijke sensitiviteit.
 • inzicht in maatschappelijke thema’s en bestuurlijke verantwoordelijkheden.  
 • het vermogen om verbanden te leggen tussen gegevens en relaties tussen oorzaak en gevolg te overzien.  
 • het vermogen om leiding te geven door op inspirerende wijze richting te geven, randvoorwaarden te scheppen en mensen te motiveren, zodat resultaten worden bereikt. Verder ben je communicatief vaardig en gericht op samenwerking. 
 • een aanstelling bij één van onze ketenpartners en daarnaast ben je ook woonachtig in de provincie Fryslân. 
 • de kernwaarden van Veiligheidsregio Fryslân: samenwerkend, nieuwsgierig, met eigenaarschap en klantgericht.
 • beheersing van de Friese taal (pré).

Wat bieden we jou?

We bieden je een uitdagende en veelzijdige operationele neventaak naast je huidige functie. Je maakt deel uit van een piketteam bestaande uit circa zes personen, waarbij je een vijf- of zeswekelijks piket draait (uitgerust met pager). Je ontvangt hiervoor een piketvergoeding via jouw hoofdwerkgever.

Bijzonderheden

Wanneer je bij ons komt werken, moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren. Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Gerben van Alst, afdelingshoofd Crisisbeheersing, via telefoonnummer 088- 229 96 36.

""

Vacature informatie

Solliciteer nu

Is je interesse gewekt?

Dan horen we graag van jou! Je kunt tot en met 22 september 2022 solliciteren. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 10 oktober 2022. We verzoeken je met deze dag rekening te houden. 

Sluitingsdatum 23 september 2022

Werken bij Veiligheidsregio Fryslân

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.