Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg

Fryslân,

Met en voor wie ga je werken?

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân samen aan een veilig en gezond Fryslân. Samenwerken met andere organisaties staat hierbij centraal. Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde.

Bevolkingszorg vormt een essentieel onderdeel van de crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio Fryslân. Denk bijvoorbeeld aan het informeren van inwoners en het opvangen van getroffenen. Vanaf opschalingsniveau GRIP 2 worden in de Veiligheidsregio Fryslân expertteams ingezet om de uitvoering van bevolkingszorg tijdens een crisis aan te sturen. In Fryslân zijn er 8 expertteams actief, waaronder het expertteam Omgevingszorg.

Wat ga je doen?

Het Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg (HTO-O) stuurt de Taakorganisatie Omgevingszorg aan en maakt deel uit van het Team Bevolkingszorg. De Taakorganisatie Omgevingszorg bestaat onder andere uit teamleiders ruimtebeheer, milieubeheer en bouwbeheer. De Taakorganisatie Omgevingszorg voorziet in maatregelen ten behoeve van een veilige en leefbare omgeving door;

 • Het beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving;
 • Het beperken van economische schade;
 • Het treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken.

Je verzamelt en analyseert informatie uit het proces Omgevingszorg. Op basis daarvan geef je leiding aan de crisisbesluitvorming binnen de Taakorganisatie. De Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg stemt af en legt verantwoordelijkheid af aan de Leider Team Bevolkingszorg.

Inzetbaarheid

Het gaat hier om een neventaak, die je tijdens je reguliere baan uitvoert. Een keer in de 6 weken ben je 24/7 oproepbaar (piket) en binnen 90 minuten aanwezig in de incident gemeente voor het uitvoeren van de nevenfunctie. Daarnaast maak je voor 0,05 fte (9 à 10 werkdagen op jaarbasis) tijd vrij voor:

 • opleidingen, trainingen en oefeningen;
 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de expertfunctie en het onderliggende werkproces;
 • het overdragen van kennis aan medewerkers van de taakorganisaties;
 • daadwerkelijke inzet bij incidenten of crises.

Jij bent een HTO Omgevingszorg als je het volgende meeneemt:

 • Hart voor de crisisorganisatie
 • HBO werk- en denkniveau. 
 • Geen 9-tot-5 mentaliteit.
 • Ervaring met het aansturen van complexe processen.
 • Kennis van en ervaring met een politiek/bestuurlijke omgeving.
 • Toestemming van de hoofdwerkgever om de functie te mogen uitvoeren.
 • Affiniteit met het deelproces omgevingszorg is gewenst, bijvoorbeeld vanwege je reguliere functie (leidinggevende) in wijk- of dorpenbeheer, bouwen & wonen, milieu of ruimtelijke ordening.
 • Onder druk beslissingen (durven) nemen.

Als Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg is het logisch dat jij de volgende competenties beheerst:

 • Bestuurlijk inzicht
 • Leiderschap
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Gericht op samenwerken
 • Coördinerend
 • Besluitvaardig
 • Stressbestendig

Ons aanbod

Je maakt deel uit van een expertteam, waarbij je 6-wekelijks piket draait (uitgerust met pager). Je ontvangt hiervoor een piketvergoeding via je hoofdwerkgever.

Standplaats

Je wordt ingezet in de gemeente waar het incident plaatsvindt.

Bijzonderheden

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectie. Na de selectie volgt een opleidings- en oefentraject. Daarnaast vormt het voorleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een onderdeel van de sollicitatieprocedure. Om deel uit te kunnen maken van het expertteam is het vereist dat je werkzaam bent bij een Friese gemeente.

Vacature informatie

Solliciteer nu!

Is je interesse gewekt?

Dan horen we graag zo spoedig mogelijk van jou! Solliciteer voor 1 augustus a.s. via onderstaande knop. Heb je vragen over de functie van Hoofd Taakorganisatie Omgevingszorg? Neem dan contact op met Jan Regeling, clusterhoofd crisisbeheersing, via telefoonnummer: 088 22 99 117. Wil je een Hoofd Taakorganisatie spreken, dan is dat in overleg ook mogelijk.

Sluitingsdatum 01 augustus 2021

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum.