Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

The Shamrock in Harlingen gesloten

14 oktober 2020

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 14 oktober 2020 besloten Irish pub The Shamrock in Harlingen te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het café heeft zich in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de noodmaatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. De burgemeester van Harlingen heeft de exploitant bij brief van 2 oktober gewezen op deze overtreding en op het belang de coronamaatregelen na te leven.

Op zaterdag 10 oktober 2020 is opnieuw een controle uitgevoerd, dit maal in samenwerking tussen gemeente en politie. Wederom bleek dat de noodmaatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. En dat de exploitant en tevens leidinggevende ook geen enkele moeite deed de bezoekers hier op aan te spreken. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de politie en handhavers van gemeente Harlingen geconstateerd, waardoor locoburgemeester De Groot de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Download het aanwijzingsbesluit