Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Noodverordering COVID-19

16 maart 2020

Op 16 maart 2020 is bijgaande noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld. Deze noodverordening biedt gemeenten het wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet worden nageleefd.

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân, legde op 17 maart 2020 op Omrop Fryslân uit waarom de noodverordening is ingesteld.

Noodverordering