Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19

03 april 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020 treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen via onderstaande knoppen en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Heerenveen, 2 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma