Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020

09 mei 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 treedt op 11 mei 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 9 mei 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma