Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020

14 juli 2020

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020 treedt op 15 juli 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 14 juli 2020.

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. drs. J.A. de Vries