Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 van 29 april 2020.

29 april 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020 treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen via onderstaande knop en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 29 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma