Sociaal (psychiatrisch) verpleegkundige

Leeuwarden, 1 jaar

Wie zijn wij

Team Maatschappelijke Crisisondersteuning (MCO) van GGD Fryslân ondersteunt de gemeenten bij vraagstukken rond sociaal kwetsbare groepen met meervoudige problematiek. Vaak zijn deze mensen (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt en hebben onvoldoende ziektebesef om zelf hulp te vragen en pas later in beeld komen. MCO heeft hierin afwisselende taken.  

Zo bieden de medewerkers van team MCO-ondersteuning bij vervuiling- en verwaarlozingszaken en ondersteunen ze de nieuwe OGGZ-huisartsenpraktijk in Fryslân. Daarnaast dragen ze niet alleen zorg voor de bezetting van Friese Meld- en Adviespunt verward, maar ook voor een adequate opvolging van de binnengekomen meldingen. Waar nodig treden ze op als procesregisseur. Gebiedsteams kunnen tevens een beroep op de sociaal (psychiatrisch) verpleegkundigen doen als ze rond casuïstiek tijdelijk meer OGGZ-expertise nodig hebben. De kans is aanwezig dat er per januari tevens taken vanuit de Wet verplichte GGZ (Wvggz) zullen gaan bijkomen.

Wat ga je doen?

 • Je gaat deel uitmaken van het team Maatschappelijke Crisisondersteuning. Je pakt meldingen in het kader van vervuiling en verwaarlozing op en bepaalt in overleg met de persoon om wie het gaat en de betrokken ketenpartners het vervolgtraject.
 • Je zorgt er samen met je collega's voor dat er verpleegkundige ondersteuning op de huisartsenpraktijk is.
 • Je bemenst samen met je collega's het Meld- en Adviespunt verward gedrag, behandelt meldingen en voert (advies)gesprekken met mensen met verward gedrag of mensen uit hun omgeving.
 • Je triageert de ingekomen meldingen; gaat na of iemand al bekend is bij hulpverlening; je vraagt bij de persoon zelf en/of de directbetrokkenen de hulpvraag nader uit. Je bepaalt op basis hiervan welke hulpverlening nodig is en binnen hoeveel tijd en deze hulpverlening in.
 • Je werkt samen met een veelvoud aan hulp- en dienstverlenende instellingen zoals: politie, de GGZ, verslavingszorg, sociale wijkteams, woningcorporaties, Veilig Thuis en Veiligheidshuis.
 • Je bent inzetbaar op OGGZ-casuïstiek waar gemeenten specifieke expertise nodig hebben.
 • Je bent bereid mee te draaien in een 24/7 piketdienst om de taken in het kader van de Wvggz te kunnen uitvoeren.
 • Je hebt belangstelling voor de taken die de GGD conform de Wet publieke gezondheid tijdens een crisis en bent bereid daar een rol als functionaris te vervullen. 

Wij vragen 

 • Je bent een sociaal en/of psychiatrisch verpleegkundige met ervaring in bemoeizorg, je beschikt over het diploma hbo-v (en/of afgeronde SPV-opleiding) en een BIG-registratie.
 • Je hebt affiniteit met de problematiek van mensen met verward gedrag en je weet hoe je 'achter de voordeur' moet komen. Je bent daarin inventief en creatief in het vinden/zoeken van mogelijke oorzaken, verbanden in gegevens en alternatieve oplossingsmogelijkheden.
 • Het voeren van lastige gesprekken gaat je goed af, je kunt goed luisteren, analyseren, begrenzen en maakt gebruik van motiverende gespreksvoering.
 • Je kunt op basis van de input zelfstandig tot een oordeel van een situatie komen en betrekt hierin de wensen en behoeften van de cliënt.
 • Uiteraard kun je goed omgaan met stress, beschik je over geduld en professionele vasthoudendheid, je bent besluitvaardig en je kunt omgaan met conflicterende belangen.
 • Je hebt een open houding en kunt in samenwerkingsrelaties eigen en andermans handelen bespreken.

Ons aanbod

Naast een team in ontwikkeling en de bijbehorende scholing bieden wij een salaris van minimaal  €2.411,-en maximaal €3.929,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur, voorlopige indeling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De functie is deels nieuw. Bij voortzetting zal de functie formeel worden vastgesteld en conform functieboek VRF worden gewogen. Interne kandidaten vallen onder de arbeidsvoorwaarden van de CAR-UWO.

Bijzonderheden

De functie betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van 1 jaar. Je wordt aangesteld bij Veiligheidsregio Fryslân. Interne werving vindt als eerste plaats. Daarnaast vormt het voorleggen van Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een onderdeel van de sollicitatieprocedure indien deze ouder is dan twee jaar of niet passend bij de nieuwe functie, hiervoor zorgt de VRF. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure. Bij voortzetting van het project behoort een aanstelling voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 

Download de vacature Download de vacature

Vacature informatie

Solliciteer nu Label for icon

Is je interesse gewekt?

Voor meer informatie over deze functie en procedure kun je contact opnemen met Hendrik Overeinder, beleidsadviseur GGD, telefoonnummer 088- 22 99 954 en voor inhoudelijke vragen met Susanne Speerstra, scoiaal verpleegkundige GGD, telefoonnummer 088- 22 99 236. Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan voor 12 november via onderstaande button. 

Sluitingsdatum 12 november 2019

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum. 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.