Projectleider (c.q. beleidsadviseur)

Leeuwarden, 1 Jaar

De pilot

In Friesland werken diverse Friese partners samen aan een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. De basis van deze samenwerking bestaat uit 8 bouwstenen. Een van deze bouwstenen is het verbeteren van de “Meld- en adviesfunctie Niet-acute Hulpvraag”. GGD Fryslân start samen met ketenpartners een pilot om te onderzoeken hoe deze meldfunctie optimaal vorm kan krijgen in de regio.

Deze pilot richt zich op een sociaal kwetsbare groep, met vaak meervoudige problematiek.
Er is sprake van persoonlijk leed, met sociaal maatschappelijke en psychische crises, zoals vervuiling/verwaarlozing, eenzaamheid, verstandelijke beperking, depressie, suïcidaliteit, verslaving en/of dakloosheid. Het betreft mensen met verward gedrag die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn en begeleiding of zorg nodig hebben. Er kan sprake zijn van overlast, maar er is geen sprake van acute nood en veiligheid is niet in het geding. De hulpvraag kan ook van derden komen, zoals de omgeving en betrokken hulpverleners.

Verder vragen we van jou ondersteuning/leiding op een of meerdere andere lopende projecten binnen het CDO.

Projectdoelstelling voor het hoofdproject, ca 18 uur per week

 • Zicht krijgen op aard, omvang en tijdvak van adviesvragen en meldingen.
 • Doelmatig en doelgericht inrichten en het vergroten van de bereikbaarheid van de informatie-, advies- en meldfunctie
 • Versterken van bestaande structuren in de Friese aanpak, met daarin de regionale meldfunctie centraal.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het projectteam.
 • Je verantwoordt voortgang en resultaten aan het afdelingshoofd Centrale Dienst en Ondersteuning van GGD Fryslân.
 • Je stemt af met de provinciaal projectleider Friese Aanpak “Personen met verward gedrag”, de pilotgemeenten en samenwerkingspartners.
 • Je werkt samen met een veelvoud aan hulp- en dienstverlenende instellingen waaronder: collega’s GGD en Crisisbeheersing, gemeenten, politie, de GGZ (crisisdienst, PEH en FACT), verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang, sociale wijkteams, woningcorporaties, jeugdgezondheidszorg, reclassering.
 • Je stuurt voor dit project op verbetering van beleid, werkprocessen en ketensamenwerking ten behoeve van de doelgroep.
 • Voor de eventueel andere projecten maken we separaat afspraken maar verwachten we van je dat je de kennis en ervaring hebt om dit naast je hoofdproject aan te kunnen sturen.

Wij vragen

 • Je hebt academisch of minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • Je hebt werkervaring als projectleider, bij voorkeur in een bestuurlijk complexe omgeving bij een (semi-) overheidsorganisatie, zorginstelling of adviesbureau. Daarnaast weet je ook prima verbindingen te leggen met alle deelnemende partners, zowel in- als extern.
 • Betreffende het hoofdproject: je hebt affiniteit met de problematiek van de doelgroep.
 • Ervaring met procesinrichting is een pré, evenals kennis van de Friese sociale kaart.
 • Juridische kennis met betrekking tot Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE), Woningwet, AWB en bouwbesluit is een pré.

Belangrijkste competenties

 • Resultaat- en oplossingsgericht
 • Analytisch
 • Samenwerken
 • Verbinder
 • Omgevingssensitief
 • Onafhankelijk en buiten kaders kunnen denken
 • Motiverend

Bijzonderheden

De functie betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar. Je wordt aangesteld bij Veiligheidsregio Fryslân. Interne en externe werving vindt gelijktijdig plaats. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang. Daarnaast vormt het voorleggen van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Ons aanbod

Salarisindicatie: minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Voor interne kandidaten geldt de CAR-Uwo. Voor externe kandidaten geldt een aanstelling via ZZP, detachering of payroll onder dezelfde voorwaarden.

Download vacature Download vacature

Vacature informatie

Is je interesse gewekt?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leontine Vroege, projectadviseur, telefoon: 06 24356583,
of met Frans Haenen, afdelingshoofd CDO telefoon: 088 2299511 / 0631649090. Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot en met maandag 10 december gestuurd worden naar vacatures@vrfryslan.nl onder vermelding van vacaturenummer 201886.

Sluitingsdatum 10 december 2018

vacatures@vrfryslan.nl Email

Meer over werken bij

Onder Veiligheidsregio Fryslân vallen bestuurlijk -naast crisisbeheersing- ook GGD Fryslân en Brandweer Fryslân. Bij elkaar werken er circa 2.000 medewerkers, waarvan er meer dan 1.100 brandweervrijwilliger zijn. Daarnaast zijn er 200 crisisfunctionarissen uit andere organisaties actief voor Veiligheidsregio Fryslân. Onze organisatie staat midden in de samenleving. Op het gebied van veiligheid en gezondheid werken wij samen met tal van organisaties.

Veiligheidsregio Fryslân kenmerkt zich als betrouwbaar, slagvaardig en betrokken. Het hoofdkantoor staat in Leeuwarden. Daarnaast zijn er meer dan 120 locaties verspreid over heel Fryslân: van een brandweerkazerne in Joure tot een consultatiebureau in Dokkum. 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.