‘We werken niet naast elkaar, maar met elkaar’

31 oktober 2018

Veiligheidsregio Fryslân heeft als missie bij te dragen aan een gezond en veilig Fryslân. Maar hoe doen we dit? Onder andere door te oefenen. Er vinden grote, zichtbare crisisoefeningen plaats zoals de oefening op de N31 en de oefening op het Sneekermeer. Daarnaast zijn er ook veel oefeningen ‘achter de schermen’. Een voorbeeld hiervan is de oefening TBZ (Team Bevolkingszorg) of de oefening PSH (Psychosociale hulpverlening). Deze oefeningen zijn dit jaar, voor het eerst, samengevoegd tot één.

Samenwerken

‘We werken niet naast elkaar, maar met elkaar’. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze (samengevoegde) oefening. TBZ, PSH (GGD), GGZ en Slachtofferhulp Noord-Nederland werken aan deze oefening mee. De oefeningen vinden in het najaar van 2018 vier keer plaats, zodat alle gemeenten in Fryslân hieraan mee kunnen doen. De eerste twee oefeningen vonden plaats in Kollum en Sneek. De laatste twee oefeningen staan gepland in Heerenveen en Franeker.

Oefening Team Bevolkingszorg (TBZ)

Bij een TBZ oefening oefenen we alle crisisprocedures, net als bij een echte crisis. Iedere gemeente heeft medewerkers die tijdens een crisis verantwoordelijkheid zijn voor een aantal taken. Ze hebben dan een functie in de crisisorganisatie, een crisisfunctionaris. Daarnaast zijn er experts, die opgeroepen worden tijdens een crisis. Samen zorgen zij ervoor dat alle te nemen stappen tijdens de crisis goed georganiseerd en uitgevoerd worden. Daarbij werken zij samen met het Commando Plaats Incident (COPI), dat ter plaatse is, en het Regionaal Operationeel Team (ROT), dat in Drachten bij elkaar komt.

Oefening Psychosociale hulpverlening (PSH)

Bij een PSH oefening gaat het een beetje anders. Deze oefening vindt plaats vanuit de GGD, samen met GGZ en Slachtofferhulp Noord-Nederland. Tijdens een oefening of echte crisis/ramp wordt een kernteam PSH gevormd. Zij komen bij elkaar in Drachten en maken een plan van aanpak. Dit plan is vooral gericht op nazorg: welke zorg hebben mensen nog nodig na de crisis of ramp? Daarnaast geven zij advies over de situatie. De medewerkers van GGZ en Slachtofferhulp Noord-Nederland zijn op de opvanglocatie. Daar doet de GGZ onderzoek naar de psychische staat van mensen na de crisis of ramp. Eén persoon van het team ter plaatse houdt contact met het kernteam. Het kernteam houdt weer contact met de Algemeen Commandant Zorg en deze persoon houdt contact met de rest van het GRIP-team: zo is het cirkeltje weer rond.

Waarom samen oefenen?

Tijdens de oefeningen dit najaar oefenen TBZ en PSH dus niet apart van elkaar, maar samen. Daardoor zijn we beter voorbereid op een crisis of ramp, als deze daadwerkelijk plaats vindt. Onze doelen voor deze oefeningen zijn:

  • Samenwerken als een team;
  • Samenwerken vanuit een helder, eenduidig en gemeenschappelijk doel;
  • Samenwerken met externen in een opvanglocatie.

Daarnaast heeft iedere deelnemer individuele oefendoelen waar hij zich op wil ontwikkelen. Ook is het doel om een (crisis)situatie te ervaren, zodat iedereen vaardigheden onderhoudt en versterkt.

Meer informatie over de crisisprocedures vind je op onze website.

Filmpje oefening N31

Filmpje oefening Sneekermeer

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.