Veiligheidsregio Fryslân test crisisorganisatie

27 september 2017

Woensdag 27 september vond de systeemtest plaats van Veiligheidsregio Fryslân. Dit is een (onverwachte) test voor de vaste teams in de crisisorganisatie. De systeemtest moet duidelijk maken dat de crisisorganisatie in Fryslân op orde is. Ieder jaar wordt de systeemtest in een andere gemeente gehouden. Dit keer in Appelscha.

Wat voor fictief incident werd bestreden?

In de ochtend kreeg de meldkamer een melding over een natuurbrand dichtbij de uitkijktoren in het Drents-Friese Wold, ten zuiden van de N381 bij Appelscha. De hulpdiensten werden ingezet. Door de (fictieve) droogte en harde wind greep het vuur snel om zich heen. De uitbreiding van de brand had tot gevolg dat er dikke rookwolken richting het dorp Appelscha dreef. Hierdoor komen er op social media veel vragen binnen van bezorgde mensen. Ondertussen bleef de brand zich in hoog tempo uitbreiden richting de N381. Gedurende de ochtend werd steeds duidelijker dat de brand over zou slaan ten noorden van de N381 richting het dorp Appelscha. Hierop nam de crisisorganisatie het besluit Appelscha te evacueren vanwege de grote risico’s die de natuurbrand met zich meebracht voor de inwoners.

Natuurbrand is een risico in Fryslân

Natuurbranden is één van de risico’s uit het Friese risicoprofiel. Veiligheidsregio Fryslân vindt het belangrijk om tijdens de systeemtest aandacht te besteden aan een mogelijk risico in Fryslân. Zo houdt Veiligheidsregio Fryslân de crisisorganisatie scherp op de risico’s die we in Fryslân kennen. Kijk op www.natuurbrandrisico.nl voor het actuele natuurbrandrisico in Nederland. Benieuwd hoe jij kan helpen de kans op natuurbrand te beperken? Bekijk de tips van Brandweer Nederland. 

Alle onderdelen crisisorganisatie in actie

Het incident werd opgeschaald naar een zogenaamde GRIP 3 situatie. In zo’n geval komen alle onderdelen van de crisisorganisatie in actie. Het gaat hierbij om partijen als de politie, brandweer, geneeskundige hulpdiensten en gemeenten. Zij kwamen zowel op operationeel als bestuurlijk niveau in actie. Ook deden Staatsbosbeheer, Defensie en gemeente Ooststellingwerf mee aan de test. De crisisfunctionarissen in het CoPI bestreden de crisis virtueel met behulp van simulatiesoftware. Er werden verder geen hulpverleningsvoertuigen ingezet.

Resultaten systeemtest in november bekend

Tijdens de test hebben objectieve waarnemers bekeken hoe de verschillende crisisteams functioneerden. Hierbij is samengewerkt met Veiligheidsregio Groningen en Drenthe. Zij leverden waarnemers. Gezamenlijk stellen we een evaluatierapport op. Hiernaast was ook de Inspectie van Veiligheid & Justitie bij de test aanwezig. Zij controleren of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan (de Wet veiligheidsregio’s). Denk hierbij aan: organisatie, melding & alarmering, informatiemanagement en leiding & coördinatie. In november zijn de resultaten van de systeemtest bekend.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.