Veiligheidsregio Fryslân als partner in het sociaal domein

09 februari 2018

Naast de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises houdt Veiligheidsregio Fryslân zich bezig met het ondersteunen van gemeenten bij de implementatie van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). AVE geeft antwoord op de vraag wie de regie heeft als problemen in huishoudens, waarbij professionals van verschillende organisaties betrokken zijn, te groot worden. We ondersteunen en faciliteren als gaat om het verbeteren van processen en het aanleren van de nodige vaardigheden.

Trainingsprogramma 2018

Na de succesvolle bijeenkomst van oktober afgelopen jaar in Thialf staat er ook in 2018 weer het nodige op het programma rondom AVE.

Wat  Aanvullende informatie
(e)training ‘Handvat gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein’ Deze (e)training is in samenwerking met de VNG Academie tot stand gekomen en zit nagenoeg vol.
Dinsdag 29 mei bijeenkomst over samenwerken met ketenpartners Vroegtijdig signaleren en (outreachend) ondersteunen van burgers met (dreigende) complexe problematiek is van belang om tijdig te kunnen anticiperen en verdere problemen te voorkomen of te beperken. Gebiedsteams zijn daarbij afhankelijk van de informatie en samenwerking van andere partijen. Een aantal gemeenten hebben hiervoor inmiddels een convenant afgesloten. Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een mail.
Donderdag 14 juni bieden we een training aan rond het onderwerp privacy Deze training is speciaal bedoeld voor gebiedsteammedewerkers en ambtenaren openbare orde en veiligheid. Aanmelden kan nog.
Binnenkort wordt de datum voor de training voor procesregisseurs gepland. Deze training is bedoeld voor (potentiele) procesregisseurs van zowel gemeenten als partners zoals het Veiligheidshuis. Wil je op de hoogte blijven? Stuur dan een mail.
Bestuurlijke spelsimulatie In samenwerking met Twynstra Gudde hebben we in 2017 bij drie gemeenten een bestuurlijke spelsimulaties gedaan met een casus in AVE4 (de problemen zijn zo complex of groot, dat de situatie totaal escaleert). Voor 2018 hebben zich al een aantal gemeenten aangemeld, maar er zijn nog een aantal plekken beschikbaar. Meer informatie of aanmelden kan via Christiaan Bruggen.
Oefening Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van een scenario’s rondom een oplopende casus (hoe werkt AVE? Wanneer schaal ik op/af? Hoe pak ik procesregie? Hoe schakel ik het Veiligheidshuis in?). Deze oefening kan op verzoek bij een gemeente worden gedaan.

Suggesties, vragen of meer informatie?

Neem dan contact met Hendrik Overeinder, beleidsadviseur sociaal domein. Dit kan telefonisch: 088 229 9954 of per mail: h.overeinder@vrfryslan.nl.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.