Training Procesregie: ‘Eén van de beste trainingen die ik afgelopen periode heb mogen volgen’

13 november 2018

Eind oktober vond de tweedaagse training Procesregie plaats. Deze training vloeit voort uit de opdracht om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE). In 2018 is deze training twee keer georganiseerd. De deelnemers van de training zijn medewerkers van de Friese gemeenten, welke een functie of rol vervullen als procesregisseur.

Wat is procesregie?

Procesregie is een middel om veranderingsprocessen:

  • Richting te geven
  • Te sturen
  • Te regisseren

Daarnaast is het een proces om een ingewikkeld vraagstuk tot een goed einde te brengen.

Wat doet een procesregisseur?

De rol van de procesregisseur wordt nadrukkelijk benoemd in de AVE. Een procesregisseur wordt ingeschakeld bij ingewikkeldere gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer:

  • Er sprake is van dreigende escalatie
  • De hulpverlening vertraagt of stilstaat
  • De samenwerking met partners stroef verloopt

Het is de taak van de procesregisseur om de casusregisseur te ondersteunen bij het stroomlijnen en bewaken van de voortgang van het proces.

De training

Tijdens deze training is onder andere aan de hand van de ‘Logische niveaus van ontwikkeling’ (Dilts& Bateson) en het teamworkmodel van Lencioni gewerkt aan de persoonlijke ontwikkelingen van de deelnemers. Daarnaast is gekeken naar wat de deelnemers nodig hebben om de regie te nemen en hoe zij vertrouwen kunnen creëren om tot een goed resultaat te komen.

Terugkoppeling van deelnemers

De deelnemers zijn erg positief. Hieronder lees je twee reacties:

“Zeer zinvol en direct bruikbaar in mijn praktijk. Ik heb er veel energie van gekregen. Mooie groep deelnemers ook! Compliment aan jou voor de organisatie en het vinden van de juiste trainers. Zij sloten bij mij erg goed aan en ik overweeg zelfs om een vervolg training via hun te gaan volgen of een teambuilding, voor mijn team, te organiseren. Bedankt dat ik mee mocht doen. Een van de beste trainingen die ik afgelopen periode heb mogen volgen.”

“Nogmaals bedankt voor geweldige training van procesregie. Genoten en veel aan gehad.”

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.