Systeemtest geëvalueerd: de crisisorganisatie staat!

21 december 2017

De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân staat, zo is gebleken uit de jaarlijkse systeemtest. Tijdens deze test, die dit jaar op 27 september in Appelscha (Ooststellingwerf) werd gehouden, wordt het functioneren van de crisisorganisatie getoetst. Het fictieve incident dat centraal stond was een natuurbrand in het Drents-Friese Wold. De test is inmiddels geëvalueerd en de resultaten zijn op 21 december 2017 besproken door het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân.

Wat kwam uit de systeemtest naar voren?

Dit zijn de belangrijkste conclusies die uit de evaluatie van de systeemtest naar voren kwamen:

  • De crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Fryslân staat. De teams pakken hun rol en taken goed op.
  • Alle crisisteams zijn organisatorisch gezien tijdig en in complete samenstelling opgekomen.
  • De crisisorganisatie voldoet op het gebied van alarmering aan de eisen van het toetsingskader.
  • De crisisteams hebben hun adviserende rol duidelijk opgepakt.
  • Op het gebied van informatiemanagement is de meeste informatie netcentrisch gedeeld en op basis van daarvan heeft de crisisorganisatie besluiten genomen.

Bekijk de infographic voor een volledig beeld van de resultaten.

Hoe is de test geëvalueerd?

    De eisen aan de systeemtest zijn sterk gericht op het systeem en de processen van de crisisorganisatie. Tijdens de test hebben objectieve waarnemers bekeken hoe de verschillende crisisteams functioneerden. Hierbij is samengewerkt met Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe. Gezamenlijk is er een evaluatierapport opgesteld. Hiernaast was ook de Inspectie van Veiligheid & Justitie aanwezig. Zij controleerden of de aanpak van de systeemtest en de toetsing voldoen aan de criteria die in de wet staan. De resultaten van de inspectie worden meegenomen in de Staat van de Rampenbestrijding.

Natuurbrand is een risico in Fryslân

Natuurbranden is één van de risico’s uit het Friese risicoprofiel. Veiligheidsregio Fryslân vindt het belangrijk om tijdens de systeemtest aandacht te besteden aan een mogelijk risico in Fryslân. Zo houdt Veiligheidsregio Fryslân de crisisorganisatie scherp op de risico’s die we in Fryslân kennen. Kijk op www.natuurbrandrisico.nl voor het actuele natuurbrandrisico in Nederland.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.