Serious Game: Kwetsbaarheid achter de deur

08 maart 2018

Tijden veranderen en de samenleving en zorg veranderen hier in mee. Om ervoor te zorgen dat de hulpverlening op niveau blijft, organiseert Veiligheidsregio Fryslân bijeenkomsten om met betrokken partijen in gesprek te gaan over het nieuwe samenwerken. Het doel is om kwetsbare personen zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens een incident.

Serious Game

Donderdag 8 maart 2018 werd zo’n bijeenkomst gehouden in Harlingen. Het thema ‘Kwetsbaarheid achter de voordeur’ duidt op de kwetsbaarheden van personen die de hulpdiensten van buitenaf niet kunnen zien. Deze kwetsbaarheden komen alleen aan het licht door een goede samenwerking tussen betrokken partijen, zoals: wijkagent, brandweer, sociaal wijkteam, wijkverpleegkundigen, verpleegkunde sociale verslavingszorg, collega’s van de gemeente en woningbouwcorporatie. Deze partijen waagden zich in een Serious Game met dilemma’s over dit thema. Een voorbeeld van een dilemma is wanneer er dagelijkse medicijnen in het spel zijn, of wanneer mensen hun woning of pand niet willen verlaten. Vanuit meerdere perspectieven zijn deze dilemma’s anders in te vullen.

Plannen 2018

Naar aanleiding van deze bijeenkomst wil Veiligheidsregio Fryslân een vervolgbijeenkomst organiseren. De bijeenkomst die nu is geweest, had als voornaamste doelen om kennis te maken met de problemen, een netwerk te vinden waarin de verschillende hulpdiensten samen kunnen werken en daarnaast bewust worden van de situaties.
Hier zijn een aantal ‘quick wins’ uitgekomen. Zo merkte de collega van de woonbouwcorporatie op dat hij op zoek is naar tools om crises te voorkomen en dat hij door deze bijeenkomst een beter beeld heeft waar hij deze tools kan vinden.
In een volgende bijeenkomst gaat Veiligheidsregio Fryslân op zoek naar een vorm voor verdieping. Hierbij gaan we in op de quick wins die gemaakt zijn, of deze quick wins al zijn benut en helpen met de manier waarop we de wins kunnen verwezenlijken.

De rol van Veiligheidsregio Fryslân

De rol van Veiligheidsregio Fryslân bij deze bijeenkomsten is om een netwerk te creëren tussen de hulpdiensten in de betreffende gebieden. Op deze manier kan er een samenwerking ontstaan waarbij de betrokken partijen van een incident samenwerken, in plaats van naast elkaar werken. Positief om te zien is dat de verschillende partijen elkaar opzochten voor de Serious Game. Hierbij werd ook goed overlegd en gediscussieerd over de dilemma’s en welke rol elke betrokken partij hierin speelde. Zelfs tijdens het koffiemoment discussieerden verschillende partijen over de dilemma’s die bij de game naar voren kwamen en eigen situaties die ze hebben meegemaakt.

De bijeenkomst werd donderdag 8 maart 2018 gehouden in Harlingen. Op 7 maart werd de bijeenkomst al gehouden in de Fryske Marren en op 14 maart (Weststellingwerf) en 15 maart (Ooststellingwerf) zal de game ook nog worden gespeeld.

Wil je meer weten over de game, Crisisbeheersing of over Veiligheidsregio Fryslân?

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met de afdeling Crisisbeheersing, per e-mail: crisisbeheersing@vrfryslan.nl of telefonisch via 088 22 99 111. Heb je interesse in onze dilemmagame? Geef dit gerust aan. Wij kunnen altijd kijken hoe en of we de game bij jouw organisatie kunnen inzetten. De afdeling Crisisbeheersing denkt graag met je mee.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.