Op dit moment is er een GRIP 4-incident wegens overboord geslagen en aangespoelde containers op en nabij de Waddeneilanden. Meer informatie: www.veiligheidsregiofryslan.nl/containers Uitleg GRIP

Pilot met continu veiligheidsbeeld tijdens Koningsdag 2018

03 mei 2018

Hoe zorg je voor een continu en actueel (veiligheids)beeld tijdens een groot evenement of crisissituatie? Het bezoek van de koninklijke familie aan de stad Groningen tijdens Koningsdag 2018 was een mooie gelegenheid om daar ervaring mee op te doen. Tijdens die dag werd een pilot uitgevoerd met een 'pop-up' Veiligheids Informatieknooppunt Noord-Nederland (VINN).

Actueel veiligheidsbeeld

VINN is een initiatief van de drie veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe, Meldkamer Noord-Nederland en de politie Noord-Nederland. “In aanloop naar en tijdens het bezoek van de koninklijke familie zijn data uit diverse bronnen verzameld en gecombineerd,” vertelt Johan Haasjes, programmaleider informatie bij Veiligheidsregio Fryslân. “Het doel was om op die manier continu te voorzien van een verrijkt (veiligheids)beeld van de situatie.”

Effecten op de omgeving

De pilot tijdens Koningsdag richtte zich met name op de effecten van het bezoek op de omgeving, zoals:

  • de verkeerssituatie;
  • de toestroom van het publiek;
  • de situatie in het openbaar vervoer;
  • gelijktijdige incidenten in de regio en daarbuiten;
  • de uitwerking daarvan op Koningsdag in de stad Groningen.

Ook de vieringen op andere plaatsen in Noord-Nederland werden gevolgd.

Ervaring opdoen

“Met relatief eenvoudige middelen zijn we goed geslaagd in het vormen van het beeld,” vertelt Carolijn Boonstra, beleidsadviseur bij Veiligheidsregio Drenthe. “In 2018 willen we bij nog enkele evenementen een pop-up VINN organiseren. Daarmee doen we als noordelijke regio's meer ervaring op met het verzamelen en waarderen van informatie. Ook leren we daardoor welke informatiekanalen we nog moeten ontsluiten en welke competenties we nodig hebben.”

Cruciale rol

Informatie gaat, onder invloed van technologische ontwikkelingen, een steeds prominentere rol opeisen en een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van de samenleving. Haasjes: “De ervaringen met het VINN helpen ons om een meer continue invulling te geven aan informatiemanagement.”

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.