Oefenscenario: sinkhole door leidingbreuk

06 oktober 2018

In september 2018 oefende Veiligheidsregio Fryslân een week lang het functioneren van de crisisorganisatie met een dubbel scenario: een sinkhole door een leidingbreuk in Leeuwarden, terwijl er tegelijkertijd een mogelijke cyberaanval gaande was. Aan de oefening deden crisisfunctionarissen van zowel het Commando Plaats Incident (COPI) als het Regionaal Operationeel Team (ROT) mee.

Twee scenario’s

De uitdaging in deze oefening zat onder andere in het dubbele scenario. Door de sinkhole waren meerdere slachtoffers gevallen. Bovendien kwam er in zowel de naastgelegen woonwijk als in het MCL geen water meer uit de kraan. Daarom werd in de oefening opgeschaald naar GRIP 2. De sinkhole zou het gevolg kunnen zijn van de cyberaanval waar ook sprake van was, maar het stond nog niet vast dát er een aanval was en ook het verband tussen beide incidenten was nog niet aangetoond. Het ROT besloot daarom om voor beide situaties apart te bespreken welke aanpak nodig was, zonder daarbij een mogelijke relatie uit het oog te verliezen. Het CoPI, dat ter plaatse de operationele leiding had, hield zich alleen bezig met de situatie bij de sinkhole en stemde daarover regelmatig af met het ROT.

Wie doet wat?

Een CoPI richt zich op het gebied waar het incident plaatsvindt en heeft de operationele leiding ter plaatse. Het ROT, dat vanaf GRIP 2 actief is, heeft de operationele leiding en bestaat uit meerdere secties, in ieder geval politie, brandweer, geneeskundige zorg en bevolkingszorg. Het ROT zorgt voor tactische coördinatie. Meer lees je op: Wat gebeurt er tijdens een crisis?

Samen oefenen

De ene crisis is de andere niet. Om goed voorbereid te zijn oefent Veiligheidsregio Fryslân daarom elk jaar verschillende soorten crises. Daardoor weten de crisisfunctionarissen welke middelen en acties nodig zijn voor het bestrijden van de ramp of crisis. Het COPI en ROT oefenen vaak apart, maar bij deze oefening dus samen. Daardoor zijn ze (nog) beter voorbereid op een crisis of ramp, als deze daadwerkelijk plaats vindt.

Meer weten over onze oefeningen?

Kijk dan op: Oefenen met rampen en crises

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.