Nieuwe pilots met continu veiligheidsbeeld

01 oktober 2018

Hoe zorg je voor een continu veiligheidsbeeld van je regio? Bij de TT in Assen en het ‘Reuzenweekend’ in Leeuwarden is daar opnieuw ervaring mee opgedaan. Tijdens beide evenementen werden nieuwe pilots uitgevoerd met een 'pop-up' Veiligheids Informatiecentrum Noord-Nederland (VINN), zoals eerder ook al bij het bezoek van de koninklijke familie aan de stad Groningen tijdens Koningsdag 2018 was gedaan.

Ervaring uitbreiden

VINN is een initiatief van de drie veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe, Meldkamer Noord-Nederland en de politie Noord-Nederland. “Tijdens Koningsdag hadden we al ervaring opgedaan met het verzamelen, combineren en duiden van data uit diverse bronnen,” vertelt Johan Haasjes, programmaleider informatie en innovatie bij Veiligheidsregio Fryslân.

“Gedurende de afgelopen twee evenementen hebben we getoetst in hoeverre de ervaringen met onze eerste pilot ook bruikbaar waren voor andere situaties. En vooral of we daarmee aanknopingspunten konden vinden voor het ontwikkelen van een continu veiligheidsbeeld voor de noordelijke regio’s.”

Effecten in beeld

De drie VINN-pilots richtten zich met name op het in beeld krijgen en houden van de effecten van genoemde evenementen, zoals:

  • de verkeerssituatie;
  • de toestroom van het publiek;
  • de situatie in het openbaar vervoer;
  • gelijktijdige incidenten;
  • gelijktijdige evenementen;
  • beschikbaarheid van het internet

Nieuwe pilots met continu veiligheidsbeeld

Wordt vervolgd

Informatie gaat, onder invloed van technologische ontwikkelingen, een steeds prominentere rol opeisen en een cruciale rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid van de samenleving. Haasjes: “De opgedane ervaringen helpen ons om een continue invulling te geven aan informatiemanagement. We zijn inmiddels aan het onderzoeken wat passende vervolgstappen kunnen zijn. Want eigenlijk wil je gewoon altijd een beeld hebben van wat er in de regio speelt. Want dan kunnen we namelijk echt proactief, risicogericht en informatiegestuurd werken. Wordt vervolgd dus!”

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.