Klimaatverandering, een nieuw type crisis?

10 december 2018

Op 4 december hield de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân haar jaarlijkse bijeenkomst voor crisisfunctionarissen. Reinier van den Berg, weerman en meteoroloog, gaf een presentatie over klimaatverandering.

Netwerken en kennis delen

Het is een middag van netwerken en kennis delen. Centraal stond het actuele thema: klimaatverandering. Wat betekenen de veranderingen in ons klimaat precies? Afgelopen zomer hebben wij te maken gehad met een langdurige droogte en hitte periode in combinatie met evenementen. Extreem weer komt steeds vaker voor: denk aan de ijzelperiode, clusterbuien en herfststormen. Dit heeft impact op onze crisisorganisatie. Want, hoe gaan wij om met dit soort 'nieuwe type crises'?

Verandering klimaat is een feit

De eindejaarsbijeenkomst vond plaats op een bijzondere locatie: het Woudagemaal in Lemmer. Er waren crisisfunctionarissen vanuit allerlei verschillende functies aanwezig. Gerben van Alst, hoofd van de afdeling Crisisbeheersing, opende de bijeenkomst en heette de crisisfunctionarissen welkom.

De eerste helft van de middag werd gevuld door een boeiende presentatie. Het verhaal van gastspreker Reinier van den Berg: ‘Klimaatverandering is door wetenschappers bevestigd.’ De klimaatverandering is een feit en heeft enorme impact op onze drinkwatervoorziening, voedselvoorziening en de leefbare gebieden voor de mens. Zo is het ook in Nederlandse steden zoals bijvoorbeeld Nijmegen al 6 graden warmer dan daarbuiten. Van den Berg pleit voor het aanleggen van waterbekkens om water in op te vangen. Zo vormen laagwater en droogte naast periodes van hoog water de risico’s die we nu al zien. Reinier van den Berg vertelde dat het voor het klimaat al 5 over 12 is en dat het aanplanten van grote bospartijen en groen naast het gebruik van zon- en windenergie de mogelijkheid biedt om het tij te keren.

Nieuwe ontwikkelingen

Daarna konden de aanwezigen drie stands bekijken over ontwikkelingen binnen de crisisorganisatie. Zo was er een stand van het Wetterskip Fryslân, een van de ketenpartners waarmee we nauw samenwerken. Zij hebben een klimaatatlas en 3d simulatie ontwikkeld. De Friese klimaatatlas biedt inzicht in de effecten van klimaatverandering, waar bijvoorbeeld bij droogte of extreme regenval problemen ontstaan. 3Di is een simulatiesysteem waarmee dijkdoorbraken (en bijbehorende effecten) kunnen worden gesimuleerd. Daarnaast was er een stand over ongekende crisis of sluimerende crisis, hierbij valt te denken aan de vogelgriep, droogte, vluchtelingencrisis: de situaties zonder GRIP. Graag verkennen wij samen met de crisisfunctionarissen hoe we de crisisorganisatie kunnen voorbereiden op deze ontwikkelingen. En de 3e stand was een presentatie over de virtuele assistent. De afdeling Crisisbeheersing is aan het kijken hoe we gebruik kunnen maken van slimme inzet van data en technologie. Het doel is te komen tot een informatiemodel en aan te tonen of informatietechnologie de crisisorganisatie kan helpen met het binnenhalen van relevante informatie uit open en gesloten bronnen, zodat het de crisisfunctionarissen helpt bij hun beeld en oordeelsvorming. De middag eindigde met een rondleiding door het Woudagemaal.

Meer weten?

Wil je meer informatie ontvangen over de bijeenkomst, de onderwerpen die hierboven genoemd zijn? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Crisisbeheersing, per mail: crisisbeheersing@vrfryslan.nl of telefonisch via 088 22 99 111.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.