Op dit moment is er een GRIP 4-incident wegens overboord geslagen en aangespoelde containers op en nabij de Waddeneilanden. Meer informatie: www.veiligheidsregiofryslan.nl/containers Uitleg GRIP

Grote oefening: natuurbrand op Terschelling

31 mei 2018

Een grote natuurbrand op Terschelling, terwijl er ruim 15.000 bezoekers op het eiland zijn voor het Oerol festival… Met dat scenario oefenden woensdag 30 mei 2018 de hulpverleningsdiensten. Zowel op Terschelling zelf, als vanaf de wal in Harlingen. “De hulpverlening op een eiland gaat net even anders dan aan de vaste wal,” vertelt oefenleider Christiaan Bruggen van Veiligheidsregio Fryslân. “Daarom is het goed om dit te oefenen.”

Moeilijk bereikbaar

De natuurbrand in het oefenscenario breidt zich door de droogte al snel uit. Daardoor worden grote delen van Terschelling bedreigd en moeten delen van het eiland worden geëvacueerd. Er vallen diverse gewonden en de brandweer op het eiland heeft extra materiaal nodig. “Tijdens de oefening zijn extra hulpdiensten overgezet naar Terschelling, maar zij zijn niet één-twee-drie op het eiland,” legt Bruggen uit. “Daarom moeten Friese Waddeneilanden zich de eerste paar uur zelf kunnen redden met de hulpdiensten en materialen die al aanwezig zijn op het eiland.”

COWA

Om de samenwerking tussen de hulpdiensten op de eilanden in goede banen te leiden, is er sinds 2015 een Coördinatieteam Waddeneilanden (CoWa) actief op elk Fries Waddeneiland. Het Coördinatieteam Waddeneilanden is een overlegstructuur met o.a. de brandweer, politie en geneeskundige dienst. Omdat het CoWa al aanwezig is op de Friese Waddeneilanden, kunnen de hulpdiensten op de eilanden snel starten met de bestrijding van het incident.

Andere rol

“Goede afstemming tussen de hulpverlening op het eiland en die aan de vaste wal is daarbij heel belangrijk,” vertelt Bruggen. “En dat is soms nog wel eens even zoeken, dat zag je ook in deze oefening. Bij een crisissituatie op een eiland gaat het net eventjes anders. De hulpverleners aan de wal hebben in zo’n situatie ineens een andere rol: in plaats van leidend zijn zij dan ondersteunend aan het eiland. Dat vraagt om maatwerk; en dat moet je gewoon regelmatig oefenen!”

Zie ook

Rampenbestrijding op de Friese Waddeneilanden: hoe doen we dat precies? (13 maart 2018)

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.