Geen capaciteitsproblemen in de zorg tijdens drukke zomer

15 november 2018

Alhoewel de zomerperiode van 2018 intensief is geweest voor de zorgpartners, hebben zich geen capaciteitsproblemen voorgedaan door alle evenementen die in die periode zijn georganiseerd. Dat werd geconstateerd tijdens een terugblik op de zomerperiode door de Bestuurscommissie Veiligheid op 14 november 2018.

De zorgpartners geven aan dat zij voldoende zijn meegenomen in de voorbereiding op, tijdens en na afloop van de evenementen. Door voorafgaand aan de evenementen in gesprek te gaan met de (zorg)partners, gezamenlijk uitgangspunten te bepalen en werkafspraken te maken, konden de zorgpartners zich adequaat voorbereiden en Veiligheidsregio Fryslân gerichter maatwerkadviezen opstellen voor gemeenten.

Afspraken en maatwerkadvies

In de aanloop naar de zomerperiode waren er met name zorgen over de beschikbare capaciteit van de hulpverlening tijdens de samenloop van evenementen in augustus. Dit zou consequenties kunnen hebben bij een opschaling. Hierover werden vooraf afspraken gemaakt, o.a. over dusdanige hulpverlening ter plaatse zodat (onnodig) vervoer naar ziekenhuizen werd voorkomen. Ook werden de gemeenten gevraagd om de adviezen van de veiligheidsregio t.a.v. vooral de geneeskundige inzet op evenementen over te nemen en te verwerken in de vergunningen. De maatwerkadviezen voor de risicovolle evenementen zijn door alle gemeenten overgenomen en zo nodig rond/tijdens het evenement aangescherpt.

Kwaliteitsslag

Veiligheidsregio Fryslân wil in 2019 een verdere kwaliteitsslag maken in haar maatwerkadvisering (zowel multidisciplinair als geneeskundig). De gemaakte werkafspraken met de zorgpartners voor LF2018 kunnen de basis vormen voor deze kwaliteitsslag. Daarnaast ziet de veiligheidsregio meerwaarde in regie over advisering bij gemeente overschrijdende evenementen. In samenspraak met de gemeenten wordt dit nader onderzocht.

Meer weten?

Alle vergaderstukken kun je hier nalezen:  https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/bestuurlijke-stukken/bestuurscommissie-veiligheid/14-november-2018/ 

 

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.