Aansluittest Kustwacht op netcentrische werkwijze geslaagd

18 juli 2018

Donderdag 12 juni heeft de “Go Live” test plaatsgevonden. De test was gemaakt om te kijken of de Kustwacht op netcentrische wijze en door gebruik te maken van het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) in staat is om informatie te delen met veiligheidsregio’s. De test is de laatste fase van het aansluiten van de Kustwacht op netcentrische werkwijze binnen de veiligheidsregio’s. De eerste verkenning van de resultaten en terugkoppeling van de waarnemers laten zien dat het een geslaagde test was.

Veiligheidsregio Fryslân werkt namens de rest van de Nederlandse veiligheidsregio's aan het aansluiten van de Kustwacht op de netcentrische werkwijze. Daarbij is gewerkt aan samenwerkingsafspraken en Kustwacht-medewerkers zijn opgeleid. De laatste fase van het traject bestaat uit bovengenoemde test. Met deze test wordt aangetoond dat de Kustwacht in staat is om op netcentrische wijze, en door gebruik te maken van LCMS, informatie te delen met de veiligheidsregio’s.

Netcentrisch werken

Informatiemanagement bij grote incidenten is van cruciaal belang. Op het land is netcentrisch werken en het gebruik van het LCMS tijdens incidenten niet meer weg te denken. Zodra er echter informatie over waterscenario’s vanuit de Kustwacht met de landpartijen gedeeld moest worden, ontbrak tot voor kort deze schakel.
Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk digitaal informatie met elkaar delen. Door netcentrisch te werken gaat iedereen voortdurend uit van hetzelfde beeld. Doordat de informatie online wordt uitgewisseld kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen.

De kustwacht

Het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse stromen en de 1 kilometerzone van de Noordzeestranden vallen onder het bevoegd gezag van de burgemeesters. De Kustwacht voert de SAR-taak (het redden van mensen) uit in deze wateren. Daarbij opereert de Kustwacht onder het gezag van de burgemeester en op basis van wetgeving, aanvullende convenanten en daarop gebaseerde incident bestrijdingsplannen (IBP’s).

Meer weten?

Neem dan contact met de afdeling Crisisbeheersing. Dit kan telefonisch: 088 22 99 111 of per mail crisisbeheersing@vrfryslan.nl.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.