In Fryslân is bij meerdere inwoners het coronavirus vastgesteld. Bekijk onze coronaviruspagina voor meer informatie.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Kijk hieronder of je vraag ertussen staat. Kun je jouw vraag niet vinden? Kijk dan op de website van het RIVM. Kijk voor de actuele zaken op het gebied van gezondheid en veelgestelde gezondheidsvragen op de website van GGD Fryslân.

Vragen over de situatie in Nederland

1,5 meter afstand houden, wat betekent dat voor ons dagelijks leven?

Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Onderstaande afbeelding van Rijksoverheid geeft helder weer wat ‘afstand houden’ voor jou betekent.

Wat is het verschil met een lockdown en de huidige situatie, gezien de aangescherpte maatregelen?

Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Bekijk hieronder de uitleg van onze Algemeen directeur, Wim Kleinhuis, die op 24 maart een toelichting gaf.

Welke extra bevoegdheid hebben burgemeesters gekregen?

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Je kunt dan denken aan parken, stranden of wijken. Bij groepen die bestaan uit drie of meer personen waarbij deze personen niet voldoende (1,5 meter) afstand houden, kan worden opgetreden. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen tot 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd. Meer informatie hierover vind je op de website van Rijksoverheid.

Om me heen wordt flink gehamsterd. Zijn de winkels goed genoeg bevoorraad?

Er is geen aanleiding toe om te gaan hamsteren. Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en hun leveranciers werken de klok rond om het voedsel in de supermarkt te krijgen. Als een schap leeg raakt is de voorraad alweer onderweg in de vrachtwagen. Extra inkopen doen van voedsel is dus niet nodig. Het advies is om op normale manier en in gebruikelijke hoeveelheden je inkopen te doen. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Kunnen mijn kinderen nog buiten spelen?

Het RIVM geeft aan dat kinderen nog buiten mogen spelen, zolang ze geen koorts, verkoudheidsklachten of hoest hebben. Vermijd wel grote groepen.

Kan ik nog gebruik maken van het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer blijft rijden en de stations zijn open. Ook de veerdiensten naar de eilanden blijven varen. De diverse OV-bedrijven volgen de landelijke richtlijnen en passen de dienstverlening hierop aan. Deze staan op vrijwel alle websites van de diverse vervoersaanbieders omschreven. Bekijk de website van het Openbaar Vervoer Nederland (OV) voor de aangepaste dienstregeling. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkouden, keelpijn, hoesten en koorts. Meer informatie over reizen met het openbaar vervoer? Houd de website van Rijksoverheid in de gaten.

Moet ik ergens op letten als ik hulp wil aanbieden?

Ook in Fryslân ontstaan burgerinitiatieven om elkaar te helpen. Indrukwekkend en hartverwarmend om te zien! Zet je zelf een initiatief op? Let er dan wel op dat je je daarbij houdt aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM. Op de website van Rijksoverheid en het RIVM vind je meer informatie.

Organiseer je een bijeenkomst of evenement?

We volgen de landelijke adviezen van het RIVM. Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Daarom worden alle bijeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen, verboden tot 1 juni. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Kan ik naar de supermarkt, theater, bioscoop, bijeenkomsten enz.?

Alle bijeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen, worden verboden tot 1 juni. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen, de zorg voor een ander of een frisse neus en doe dit alleen. Houdt in ieder geval altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn eenvoudig en doeltreffend. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

Kijk voor alle vragen en antwoorden op de website van het RIVM.

Ik heb een aantal afspraken staan. Kan ik hier nog wel naartoe?

Alle bijeenkomsten, ook met minder dan 100 mensen, worden verboden tot 1 juni. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Welke informatie vind ik waar en wie kan ik daarvoor bellen?

Zijn er voldoende IC bedden in Fryslân?

In de noordelijke ziekenhuizen is het aantal IC-plekken opgeschaald en zijn extra bedden gecreëerd. Zo zijn niet-spoedeisende behandelingen en operaties verschoven naar een later moment. Vooralsnog is er in de regio voldoende capaciteit om patiënten adequaat op te vangen. De overplaatsing van patiënten wordt landelijk gecoördineerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Coronavirus in rioolwater?

Het nieuwe coronavirus is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Sommige patiënten met COVID-19 hebben het nieuwe coronavirus in de ontlasting. Die ontlasting komt via de toiletten in het riool terecht. Afvalwatermedewerkers zijn beschermd tegen het virus als zij zich houden aan de hygiënevoorschriften. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Voor meer informatie lees verder op de website van het RIVM.

Kunnen watersporters straks gewoon het water op?

Voor varen gelden geen andere maatregelen dan anders in de openbare ruimte. Dus: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga je naar buiten voor een frisse neus, houd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming (3 personen of meer). Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens zijn gesloten. Op deze plekken is het (bijna) niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Het watersportseizoen wordt vooralsnog opgeschort tot 28 april

In provincie Fryslân begint het vaarseizoen op 1 april en duurt tot 31 oktober. De Friese burgemeesters hebben gezamenlijk afgesproken de opening van het vaarseizoen uit te stellen naar 28 april. Dit betekent een uitstel van de zomerbediening van alle gemeentelijke bruggen en sluizen.

Zijn jachthavens en campings open?

Ja, maar alle sanitaire voorzieningen zijn gesloten.

Waarom geldt deze maatregel voor alle campings en jachthavens?

We willen graag iedereen gelijk behandelen. Dus geen uitzondering maken. Mocht er een uitbraak zijn op een camping of jachthaven, dan kan de plaatselijke dorpsdokter het niet aan. Zij hebben het nu al heel druk en toeristen met klachten, daar is de medische capaciteit niet op berekend.

Waarom worden deze maatregelen genomen?

Niet alle campings en jachthavens kunnen de 1,5 meter afstand garanderen, volhouden en handhaven. Daarnaast moet je het ook goed schoonhouden en ontsmetten. Ook met het oog op het feit dat er nu ook corona in rioolwater is aangetroffen.

Vandaar dat men ook niet chemische toiletten mogen en kunnen legen.

Waarom geldt alleen voor natte ruimtes en gaan campings en jachthavens niet geheel dicht?

We willen enerzijds de toestroom van toeristen uit andere gebieden ontmoedigen. Anderzijds willen we het ook niet onmogelijk maken voor de mensen die wél eigen voorzieningen hebben. We gaan zover in maatregelen als nodig is en niet verder dan dat.

Waarom gelden de maatregelen voor de 3 noordelijke provincies ( Friesland, Groningen en Drenthe)?

De veiligheidsregio’s van de drie noordelijke provincies trekken samen op. Zij bekijken gezamenlijk de regionale ( noordelijke) situatie.

Overigens is het zo dat ook in andere delen van Nederland vergelijkbare maatregelen worden genomen( bijvoorbeeld op de Veluwe).

Zijn er in Fryslân voldoende bedden om coronapatiënten op te vangen?

Ook in Fryslân zal de zorgvraag door de coronacrisis toenemen. De Friese zorginstellingen hebben zelf extra zorgcapaciteit in Fryslân gerealiseerd en zijn bezig met nóg meer bedden, personeel en middelen. Inmiddels zijn 150 extra bedden voor coronapatiënten gerealiseerd.

Patiënten die thuis niet de juiste zorg kunnen krijgen, maar ook niet naar een ziekenhuis hoeven, kunnen op verschillende locaties worden verpleegd. In deze tijdelijke coronacentra krijgen patiënten de zorg die ze nodig hebben. Daarnaast zijn er speciale corona-units in bestaande verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen. Voor zorg in de laatste levensfase kunnen patiënten terecht in een hospice. Ernstig zieke patiënten gaan naar het ziekenhuis.

Mocht ook deze extra zorgcapaciteit in Fryslân vol raken, dan kan een extra zorgcentrum worden ingezet voor patiënten met het coronavirus, maar op dit moment is dit niet nodig en is er voldoende ruimte voor coronapatiënten

Welke ambulancezorg is er op de Waddeneilanden, nu de Waddenhelikopter wordt ingezet voor IC-vervoer?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten dat de Waddenhelikopter die normaal ingezet wordt voor het vervoer van patiënten van de Waddeneilanden naar het vaste land vanaf vandaag wordt ingezet voor vervoer van Intensive Care patiënten met corona. De RAV Fryslân (Regionale Ambulance Voorziening Fryslân) heeft daarom op de volgende manier de ambulancezorg voor de Waddeneilanden vormgegeven:

  • De ambulanceteams op de eilanden blijven onverkort 7x24 uur aanwezig.
  • De traumahelikopters, de Lifeliner 4. (Groningen) en de Lifeliner 1. (Amsterdam) zijn beschikbaar voor de ambulanceteams voor - indien noodzakelijk - aanvullende spoedzorg op de eilanden en spoedtransporten vanaf de eilanden naar de vaste wal.
  • De KNRM is beschikbaar voor vervoer van niet-coronapatiënten naar de wal.
  • De contracten met bootvervoerders van de eilanden worden gecontinueerd voor de duur van de Coronacrisis voor het vervoer van niet-corona- en met name coronapatiënten van de eilanden naar de wal.
  • Aanvullend maakt de RAV Fryslân afspraken met andere helikoptervoorzieningen. De ambulance teams op de eilanden zullen zoals gebruikelijk in goede samenwerking met de meldkamer ambulancezorg en de huisartsen een besluit nemen over de juiste wijze van transport.

Vragen voor werknemers/werkgevers

Kan ik naar mijn werk?

We volgen de landelijke adviezen van het RIVM als het gaat om (thuis)werken. Hieronder de beslisboom die vanuit het RIVM is opgesteld.

Mijn baas wil dat ik naar kantoor kom. Mag dat?

Werknemers die last hebben van milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) moeten thuisblijven. Verder adviseert de regering om tot en met 28 april 2020 zo veel mogelijk thuis te werken. Overleg daarom met je werkgever of thuiswerken mogelijk is en maak hier verdere afspraken over. Je werkgever moet zorgen dat je een veilige en gezonde werkplek hebt en maatregelen nemen die de kans op besmetting reduceren. Als de werkgever vindt dat je niet kunt thuiswerken en hij aan alle voorwaarden – veilige en gezonde werkplek – heeft voldaan, dan kun je verplicht worden naar je werk te komen. 

Wanneer val je onder een cruciale beroepsgroep en wat betekent dit?

Sommige beroepsgroepen vragen in de omstandigheden van COVID-19 om continue bezetting. Benieuwd of jij werkzaam bent in zo’n cruciale beroepsgroep? Rijksoverheid heeft een lijst met alle cruciale beroepsgroepen en vitale functies samengesteld. Mocht je een onmisbare functie vervullen ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, dan kun je een beroep doen op de kinderopvang.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor werkgevers en ondernemers?

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Moet ik als werkgever speciale maatregelen treffen?

Alle informatie voor werkgevers over corona vind je op de website van Rijksoverheid.

In mijn bedrijf komen geregeld klanten binnen. Wat moet ik doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

Het landelijke beleid van het kabinet beschrijft niet tot in detail de maatregelen voor elke beroepsgroep en alle sectoren. In dit geval wordt er een beroep gedaan op jouw gezonde verstand en deskundigheid. Op de website van Rijksoverheid lees je meer over de maatregelen en protocollen die gelden voor jouw bedrijf. Via deze link vind je banners en informatieposters die je kunt gebruiken om klanten en medewerkers te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Om ons heen zien wij dat iedereen op zijn eigen manier en passend bij het bedrijf en de activiteiten maatregelen treft. Nogmaals, bekijk heel goed wat voor jouw specifieke bedrijf of winkel verstandig is en overleg waar mogelijk met je branchegenoten of je branchevereniging.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. Wat die impact exact zal zijn op lange is op dit moment nog niet met zekerheid te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Welke maatregelen gelden er voor winkels?

Winkels zijn niet verplicht de deuren te sluiten. Winkels, supermarkten en het openbaar vervoer zijn wel verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid en lijnen op de vloer. Burgemeesters kunnen handhaven als winkels zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen voor ondernemers

Waar kan ik als ondernemer terecht bij vragen?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je als ondernemer vragen hebt over alle regelingen rondom het Coronavirus. Inmiddels zijn er veel instanties actief met het geven van informatie. We proberen je met onderstaande informatie zoveel mogelijk wegwijs te maken in alle maatregelen en bij welke instantie je waarvoor terecht kunt. Ook geven we een overzicht van de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen.

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor werkgevers en ondernemers?

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Bekijk de website van Rijksoverheid voor meer informatie.

Vragen over het onderwijs

Wat betekent het nu dat de centraal examens niet doorgaan?

Scholen hebben tot en met juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen aan het einde van het laatste schooljaar. Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen. Het centrale examen gaat dus niet door, wél de schoolexamens. Meer informatie hierover vind je op de website van Rijksoverheid.

Gaan de schoolexamens nog wel door?

Ja, de schoolexamens gaan door. Scholen hebben de komende periode de tijd om leerlingen op afstand voor te bereiden en de schoolexamens af te nemen. Omdat er geen centrale examens volgen, hebben de scholen hier extra tijd voor. Scholen wordt gevraagd om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Scholen kiezen zelf een passende manier voor de afname van het schoolexamen. Dat kan bijvoorbeeld via (beeld)bellen, maar ook fysiek op school of in kleinere groepen. Dit in lijn met de nieuwe maatregelen. Meer informatie ontvang je via de schoolinstelling van je kind. Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs vind je op de website van Rijksoverheid.

Kan mijn kind naar school?

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep of in een vitaal proces, kunnen wel naar school of de kinderopvang. 

Werk je in zo’n beroepsgroep of sector? Dan kan je kind dus op de gebruikelijke tijd naar de eigen school of kinderopvang brengen. Dit geldt in ieder geval tot 28 april 2020 voor alle kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Als er eventuele aanpassingen zijn, word je hierover geïnformeerd door de school of de kinderopvang van je kind.

Welke beroepen zitten in de vitale sector? Welke beroepen zitten in de vitale sector?

 

Vragen over kinderopvang

Wie is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in Fryslân?

Scholen en kinderopvang zijn (zonder extra kosten voor ouders) verantwoordelijk voor de noodopvang van kinderen. Deze noodopvang is alleen voor mensen in cruciale beroepsgroepen, zodat zij hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Op de website van de Rijksoverheid is meer te lezen over deze noodopvang. Het is aan onderwijs en opvang om te bepalen op welke manier zij de opvang regelen, decentraal of geclusterd. De Friese gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor lokaal onderwijs en opvang en denken met hen mee. Veiligheidsregio Fryslân ondersteunt de gemeenten in deze rol.

Brief aanpak Gemeente Leeuwarden Brief aanpak Gemeente Leeuwarden

 

Mijn kind gaat niet meer naar de kinderopvang. Moet ik door blijven betalen?

De overheid roept ouders op om de kinderopvang te blijven betalen. Als je de factuur betaalt, behoud je jouw recht op kinderopvangtoeslag en de plek op jouw kinderopvang. Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op de website van Rijksoverheid.

Vragen over reizen

Ik heb al een reis geboekt. Kan dit doorgaan?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert je om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantiereizen naar het buitenland worden dus afgeraden en voor de reisadviezen betekent dit dat voor alle landen vanaf nu minimaal oranje geldt. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers. Lees op de website van Rijksoverheid het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoe zit het met vakantieparken en campings?

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens zijn gesloten. Op deze plekken is het (bijna) niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Vragen over COVID-19

Wat is het coronavirus exact?

Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste coronavirussen zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid in de winter. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere longklachten veroorzaken, zoals MERS en SARS. Het nieuwe coronavirus hoort bij die laatste groep. De ziekte die het virus veroorzaakt heeft de naam COVID-19. Meer informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.