In Fryslân is bij meerdere inwoners het coronavirus vastgesteld. Bekijk onze coronaviruspagina voor meer informatie.

Coronavirus COVID-19

Fryslân verkeert op dit moment in een iets andere positie ten opzichte van de rest van Nederland. In Fryslân, Groningen en Drenthe is sprake van relatief minder mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Deels heeft dat ook met het aangepaste testbeleid te maken: we testen niet meer iedereen.

We hebben in Fryslân wél te maken met de verspreiding van het virus. Ook in onze provincie gaat het aantal gevallen ongetwijfeld toenemen. Dit betekent dat wij alert moeten zijn en blijven. Er is geen reden om de landelijke maatregelen in Fryslân lichter op te vatten. Het is belangrijk dat we ons allemaal houden aan de onderstaande regels. Vraag je bij alles wat je doet af: breng ik hiermee de gezondheid van de kwetsbare groepen in gevaar? Alle inwoners van Fryslân spelen een sleutelrol in de huidige fase.

Information in English Information in English

Laatste nieuwsberichten

Update: 5 april 2020 (12.00 uur): Naar buiten vandaag? En de actuele situatie in Fryslân.

Naar buiten vandaag?  

Ook vandaag wordt het opnieuw een mooie dag. Hoe ga je verantwoord de deur uit? Hieronder zetten we de informatie nog even op een rij:

 • Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden of hoger)? Blijf thuis! 
 • Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of een frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga naar huis. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.  
 • Ook op het water gelden deze regels, dus houdt ook daar 1,5 meter afstand.

Uitgebreide informatie vind je hier.

Bekijk ook de video waarin je kunt zien hoe wij alleen samen het coronavirus onder controle krijgen.

Hoe zit het met de cijfers?

 Dat leggen we hier uit:

Actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân Actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân
Update: 4 april 2020 (12.00 uur): Extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten in Fryslân

In Fryslân zijn door de zorginstellingen inmiddels 150 extra bedden voor coronapatiënten gerealiseerd en zijn nog eens 150 bedden in voorbereiding. Daarmee is er op dit moment voldoende zorgcapaciteit in Fryslân. Mocht dat nodig zijn, dan kan de Friese crisisorganisatie samen met de zorgpartners een extra coronacentrum in Fryslân opzetten, mét de daarbij benodigde personele bezetting en middelen. Op dit moment is zo’n extra coronacentrum niet nodig.

Gerealiseerde extra zorgcapaciteit

Ook in Fryslân wordt een grote zorgvraag verwacht door de coronacrisis. Bovendien kunnen ook zorgpersoneel en artsen uitvallen. De Friese zorginstellingen hebben daarom zelf al extra zorgcapaciteit in Fryslân gerealiseerd en zijn bezig met nóg meer bedden, personeel en middelen. Patiënten met het coronavirus kunnen, als zij thuis niet de juiste zorg kunnen krijgen maar ook niet naar een ziekenhuis hoeven, op verschillende locaties worden verpleegd. In tijdelijke coronacentra kunnen patiënten verpleging en medische ondersteuning krijgen. Daarnaast zijn er speciale corona-units in bestaande verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen. Voor zorg in de laatste levensfase kunnen patiënten terecht in een hospice. Ernstig zieke patiënten worden verzorgd in het ziekenhuis.

Patiënten in verpleeg- en verzorgingstehuizen 

Bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen tehuis verzorgd. Hiervoor zijn binnen de tehuizen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt. Om verdere verspreiding te voorkomen blijft het ook belangrijk dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen gesloten blijven voor bezoek. Een maatregel die voor de bewoners en hun naasten heel moeilijk is, maar zeer nodig in het belang van goede zorg.

Extra coronacentrum 

Mocht ook de extra gerealiseerde zorgcapaciteit in Fryslân vol raken, dan kan een extra zorgcentrum worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. Daarmee kan in Fryslân de benodigde zorg worden geleverd. Op dit moment is een extra coronacentrum niet nodig in Fryslân: er is voldoende ruimte voor coronapatiënten. 

Zorgpartners 

In Fryslân, Groningen en Drenthe werken o.a. de ziekenhuizen, het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, dokterswachten, huisartsen, GGZ, GGD’en en veiligheidsregio’s samen om voor voldoende zorgcapaciteit in Noord-Nederland te zorgen. Dagelijks bekijken zij met elkaar wat de huidige en verwachte zorgbehoefte is en hoe daarin kan worden voorzien. 

Testen van kwetsbare mensen en zorgpersoneel 

Daarnaast hebben GGD Fryslân en de partijen die daar nauw bij betrokken zijn, alle faciliteiten opgebouwd om vanaf maandag 6 april meer mensen te kunnen testen. Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers,  cliënten, bewoners van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen getest. Ook richt het nieuwe testbeleid zich op zorgmedewerkers en hun kwetsbare cliënten in gehandicapteninstellingen, bij de thuiszorg, medewerkers van jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen en hun medewerkers worden getest. Kortom: bij het testen staan vooral de kwetsbare mensen en de professionals die voor hen zorgen, centraal. 

De actuele situatie in Fryslân

Informatie over het aantal patiënten dat positief getest is op het coronavirus vind je op de website van GGD Fryslân.

Update: 3 april 2020 (14.45 uur): Burgemeesters van de Waddeneilanden roepen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven, hoe ziet de crisisorganisatie er in Fryslân uit

De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen iedereen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven en niet naar de Waddeneilanden te komen. Er is geen verbod op het reizen naar de eilanden maar de burgemeesters doen onder deze bijzondere omstandigheden een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die naar de eilanden willen komen. Op de eilanden wordt gehoor gegeven aan de landelijke richtlijnen en mede daardoor zijn de omstandigheden ook daar nu niet gunstig voor een aangenaam verblijf. Alle horeca is gesloten, musea en activiteiten zijn stilgelegd en het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden. Daarnaast: wanneer er ziektegevallen gemeld worden, worden de medische voorzieningen op de eilanden extra zwaar belast. Voor meer informatie kunt u kijken op de gemeentelijke- en VVV websites van de Waddeneilanden. 

Mooi weer dit weekend, maar blijf thuis!

Dit weekend wordt het volgens de voorspellingen mooi weer. Dan is de verleiding groot om er op uit te trekken. Maar ook nu geldt nog steeds de oproep: blijf zoveel mogelijk thuis, overal in Fryslân! Geniet van de zon in de tuin en op het balkon. Alleen zo krijgen we samen corona onder controle!

Geniet van de zon in de tuin en op het balkon

Hoe ziet de crisisorganisatie in Fryslân er uit?

Achter de schermen werken heel veel Friese crisisfunctionarissen samen om de verdere verspreiding en de gevolgen van het coronavirus te beperken en de inwoners van Fryslân zo goed mogelijk te informeren. Van artsen tot burgemeesters en van telefonisten tot medewerkers van de gemeenten: allemaal dragen ze hun steentje bij. In onderstaande infographic kun je zien hoe de Friese crisisorganisatie voor de bestrijding van het coronavirus er uit ziet. In de komende weken gaan we laten zien waar al deze mensen zich elke dag mee bezig houden!

Wil je meer nieuwsberichten terug lezen? Bekijk dan

Kijk voor alle vragen en antwoorden, ook over het nieuwe testbeleid, op de website van het RIVM. Heb je een vraag over het coronavirus die aan je gezondheid gelinkt is, zoals vragen over het verschil tussen koorts en verhoging of hoeveel mensen positief zijn getest in Nederland? Neem dan een kijkje op de website van GGD Fryslân.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil met een lockdown en de huidige situatie, gezien de aangescherpte maatregelen?

Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Bekijk hieronder de uitleg van onze Algemeen directeur, Wim Kleinhuis, die op 24 maart een toelichting gaf.

1,5 meter afstand houden, wat betekent dat voor ons dagelijks leven?

Je kunt naar buiten, boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd waar mogelijk 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. Onderstaande afbeelding van Rijksoverheid geeft helder weer wat ‘afstand houden’ voor jou betekent.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. Wat die impact exact zal zijn op lange is op dit moment nog niet met zekerheid te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Waar kan ik als ondernemer terecht bij vragen?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je als ondernemer vragen hebt over alle regelingen rondom het Coronavirus. Inmiddels zijn er veel instanties actief met het geven van informatie. We proberen je met onderstaande informatie zoveel mogelijk wegwijs te maken in alle maatregelen en bij welke instantie je waarvoor terecht kunt. Ook geven we een overzicht van de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen.

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Welke informatie vind ik waar en wie kan ik daarvoor bellen?

Heb je een andere vraag, die hier niet tussen staat? Kijk dan op

Extra informatie over het coronavirus en de gevolgen

Ben je opzoek naar meer informatie over het coronavirus en de gevolgen? Misschien wil je graag hulp aanbieden? Of heb je juist hulp nodig? Op deze pagina vind je verschillende websites die meer informatie geven over het coronavirus en de gevolgen.

Meer informatie Meer informatie

Wat kun jij doen?

Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Daarnaast geldt: blijf thuis bij klachten waaronder neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd daarbij sociale contacten. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.

Het is altijd belangrijk om onderstaande op te volgen:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts vanaf 38 graden hebt
 • Houd afstand tot andere mensen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Heb je neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Heb je ernstige klachten?

 • Zoals koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?

Dan kun je bellen met de huisarts. Als de klachten overeenkomen met COVID-19 word je niet meer standaard getest.  

Vragen over het coronavirus?

Heb je vragen over het coronavirus? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM of bel het landelijke informatienummer 0800-1351.

Heb je vragen over je eigen gezondheid? Bel je huisarts of GGD Fryslân via het nummer 088 22 99 333. We zijn elke werkdag bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur.

Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit? Neem dan contact op met de Rode Kruis Hulplijn via 070 4455 888.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.