Aanmeldformulier 'Toekomstverkenning'

Wat leuk dat je deel wilt nemen aan de toekomstverkenning veiligheid! Hieronder kun je je aanmelden om mee te denken over de brandweer en crisisbeheersing van de toekomst.

Waarom doen we dit nu?

Crisisbeheersing en Brandweer Fryslân ervaren beide strategische uitdagingen. Denk aan de veranderende rol van crisisbeheersing. Er zijn meer langdurige crises, het gebruik van data wordt crucialer en het is vaker nodig om bovenregionaal samen te werken. Dit heeft allemaal invloed op de inrichting van Crisisbeheersing.

Ook bij de brandweer spelen ontwikkelingen die impact gaan hebben op de organisatie. Bijvoorbeeld de trend dat mensen in zijn algemeenheid minder bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen. Of omdat nieuwe risico’s, bijvoorbeeld de energietransitie, impact hebben op de manier waarop de brandweer werkt.

Tegelijkertijd spelen landelijke ontwikkelingen, zoals de evaluatie van de wet veiligheidsregio’s, en het landelijke besluit om de inrichting van crisisbeheersing te versterken. Al deze elementen leiden ertoe dat zowel Crisisbeheersing als Brandweer Fryslân voor de vraag staan wat voor organisatie ze in de toekomst willen zijn.

Hoe ziet dat er praktisch uit?

We organiseren vier interactieve sessies op 13 april en 20 juni 2023. De eerste twee sessies staan in het teken van het scherper krijgen van de maatschappelijke trends en ontwikkelingen die specifiek voor Fryslân relevant zijn. Tijdens de derde en vierde sessie gaan we op basis van deze maatschappelijke trends en ontwikkelingen scenario’s voor de toekomst bespreken. Niet om de toekomst te voorspellen, maar om te verkennen wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. We eindigen de derde en vierde sessie met het inventariseren van mogelijke beleidsopties die passen bij de scenario’s.

  • Op donderdag 13 april ben je welkom bij Lokaal 55 (Oude Oppenhuizerweg 55, Sneek).
  • Op dinsdag 20 juni ben je welkom bij Groote Wielen (Bûtlan 1, Leeuwarden).
  • Bij beide locaties kan je (gratis) parkeren.

Vragen?

Heb je vragen over deze bijeenkomsten? Dat kan per e-mail crisisbeheersing@vrfryslan.nl of telefonisch 088 22 99 111.

Aanmelden

Mijn relatie tot de veiligheidsregio
Geef aan wanneer je in Sneek kunt komen
Geef aan wanneer je in Leeuwarden kunt komen