De omgevingswet

De Rijksoverheid wil de regeldruk in Nederland verlagen en tegelijkertijd het woud aan regels en eisen voor burgers overzichtelijker en makkelijker maken. De Omgevingswet moet dit mogelijk gaan maken. Door wetten en regelingen voor Ruimtelijke Ordening samen te voegen en te vereenvoudigen wordt het straks makkelijker om dat ene bouwproject te starten. De nieuwe wet moet op 1 januari 2021 in werking treden.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vereenvoudiging die de nieuwe wet met zich meebrengt:

  • Van 26 wetten naar één.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar tien.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar vier.
  • Eén wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar één omgevingsplan.

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad.

Rol van Veiligheidsregio Fryslân

De domeinen veiligheid en gezondheid werken sinds september 2016 samen om de Veiligheidsregio voor te bereiden op de komst van de nieuwe wet. Dit doen we door samen te werken aan een visie/stip op de horizon. Daarnaast is er een impactanalyse opgesteld die ons duidelijk maakt wat de wet voor gevolgen heeft voor onze producten en processen. Aan de hand van deze analyse gaan de verschillende domeinen intern aan de slag met verbeteringen en aanpassingen die noodzakelijk zijn om Omgevingswet-proof te worden. Dit doen wij in gezamenlijkheid. Hierbij sluiten wij de komende periode zoveel mogelijk aan op tal van Friese initiatieven, zoals De Friese Aanpak.

Daarnaast is de Veiligheidsregio vertegenwoordigd in verschillende landelijke projecten in het kader van de Omgevingswet.

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.