Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Vragen en antwoorden die specifiek gaan over de situatie in Fryslân vind je hieronder.

Heb je een vraag over het coronavirus in het algemeen, je eigen gezondheid of de landelijke maatregelen? Kijk dan op de websites van GGD Fryslân, het RIVM of de Rijksoverheid. Voor vragen over de situatie in jouw directe omgeving kun je terecht bij je gemeente. 

Vragen over de situatie in Fryslân

Is er een meldpunt voor overlast in verband met de coronamaatregelen?

Wil je ergens overlast in relatie tot de coronamaatregelen melden? Dat kan op twee manieren:

  • Contact opnemen met je eigen gemeente: gemeenten hebben hiervoor een Meldpunt Overlast.
  • Voor dringende meldingen buiten openingstijden van de gemeente kun je bellen met de politie: 0900-8844.
Waar kan ik als Friese ondernemer terecht bij vragen?

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Ik wil me laten testen op corona. Hoe werkt dat?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Zit je in quarantaine omdat je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus? Dan kun je je vanaf 1 december als nauw contact ook na 5 dagen laten testen op het virus als je géén klachten hebt.

Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij je in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

 

Kan ik gaan wadlopen?

Wanneer de organisatie voldoet aan alle maatregelen kun je gaan wadlopen. De organisatie en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Moet ik een mondkapje dragen op de veerboot?

Ja, op de veerboot gelden dezelfde regels als bij het gebruik van het openbaar vervoer.

Meer informatie
Kan ik aan boord van de veerboot eten en drinken kopen?

Nee, de restaurants op de veerboten zijn gesloten.

Het is erg druk bij de terminals van de veerboten. Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de 1,5 meter maatregel?

De gemeente waarin de terminal ligt is verantwoordelijk voor de handhaving van de corona-maatregelen.

Vragen over de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

Wat houdt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in?

Deze tijdelijke wet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd. De wet geldt voor drie maanden. De wet is ingegaan op 1 december 2020. Alles over deze tijdelijke wet kun je lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

 

Wat houdt de volledige lockdown in?

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot tenminste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.

Meer informatie

 

Wat is het dashboard coronavirus?

Het dashboard coronavirus laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Meer informatie over het dashboard kun je vinden op het dashboard zelf.

Dashboard coronavirus
Wat is de routekaart?

De routekaart is een overzicht van welke maatregelen horen bij welk risiconiveau. Voor ieder risiconiveau gelden de algemene basisregels. Bestuurders kunnen nog steeds aanvullende maatregelen nemen.

 

Vragen over verzorgings- en verpleeghuizen

Wat is een corona-unit?

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving verzorgd. Hiervoor zijn binnen een aantal verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt.

Wat zijn coronacentra?

Als er in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen ruimte meer is voor coronapatiënten, dan kunnen zij ook terecht in een coronacentrum. Deze centra worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. In Fryslân is nu één Coronacentrum operationeel: Dit is Anna Schotanus in Heerenveen.

Kunnen nieuwe bewoners/cliënten nog steeds terecht in Friese verpleeg- en verzorgingshuizen?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners/cliënten in principe nog steeds terecht. Er wordt altijd per bewoner/cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om het verhuizen uit te stellen. Er wordt ook gekeken of de bewoner/cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. Voor meer informatie hierover kun je het beste contact opnemen met de betreffende zorginstelling.

Met welke maatregelen in de Friese verzorgings- en verpleeghuizen moet ik rekening houden?

De Friese Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gezondheidszorg (GZ) hebben samen afspraken gemaakt welke coronamaatregelen per risiconiveau (ten minste) kunnen gelden. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Zorginstellingen kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Neem voor meer informatie over de maatregelen in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

Download: Coronamaatregelen per risiconiveau (publieksversie)

 

Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. Op het coronavirus dashboard is het actuele risiconiveau voor Fryslân te vinden.

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Bewoners van de Friese verpleeg- en verzorgingshuizen mogen op dit moment per dag maximaal 2 bezoekers ontvangen, tenzij een instelling strengere regels hanteert (bijvoorbeeld omdat er een corona-uitbraak is). Op 24, 25 en 26 december 2020 zijn maximaal 3 bezoekers welkom.

Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk dat de coronamaatregelen worden gevolgd bij het bezoeken van een familielid of naaste in een verpleeg- of verzorgingshuis, of wanneer één van de bewoners wordt meegenomen voor een thuisbezoek.

Ook bij zo’n bezoek thuis is het van belang om vanaf het vertrek vanuit het appartement in het verpleeg- of verzorgingshuis een mondkapje te dragen, dus ook tijdens de autorit. Houd daarnaast minimaal anderhalve meter afstand, was je handen en ontvang niet meer bezoekers dan is toegestaan. Juist bij deze kwetsbare groep mensen is voorzichtigheid extra belangrijk, ook tijdens de feestdagen.

De Friese zorginstellingen hebben met elkaar afspraken gemaakt over het aantal bezoekers, gekoppeld aan het actuele risiconiveau in Fryslân. Dit staat in de routekaart: Coronamaatregelen per risiconiveau (publieksversie). Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad. Neem voor meer informatie over de bezoekregeling in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

Meer weten? Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

 

Gebruiken de zorgprofessionals die mijn familielid verzorgen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen de zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen medewerkers geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig. Bij het vermoeden van het coronavirus of bij het daadwerkelijk geconstateerde coronavirus bij een cliënt gebruiken de medewerkers wel persoonlijke beschermingsmiddelen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet.

Hoe werken de Friese zorgpartners met elkaar samen?

In Fryslân werken alle zorginstellingen met elkaar samen binnen het regionale overleg niet-acute zorg (RONAZ). Dit zijn o.a. de ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorgkantoor, dokterswachten, huisartsen, GGZ, gehandicaptenzorg, ambulancediensten, GGD’en en veiligheidsregio’s. Het Provinciaal Regieteam Capaciteit (PRC) bewaakt of er voldoende beddencapaciteit is (zowel beschikbare als bezette bedden) en anticipeert op komende ontwikkelingen. Het PRC breidt indien nodig de capaciteit van Coronacentra uit. Daarnaast is sinds kort een Expertiseteam operationeel in Fryslân. Dit Expertiseteam bundelt de kennis en ervaringen van de zorgpartners, duidt signalen uit het veld en adviseert over de behandeling van patiënten met corona.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.

 

Vragen voor zorgprofessionals

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in Fryslân?

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart gebracht. De conclusie is dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Voor de meeste producten geldt dat we ook een derde golf aankunnen.

Bekijk hier het gehele overzicht

 

Elke instelling moet zelf de voorraad PBM op orde houden, zoals ze dat ook voor de COVID-crisis deden. Vanaf 6 mei 2020 is het voor de VVT, GGZ, GHZ en de huisartsen- en verloskundigenpraktijken mogelijk om, naast bestellen via je reguliere leverancier, PBM aanvragen in te dienen via het online portaal van Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM’s bij een verdenking van of COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Deze noodvoorraad is niet bedoeld voor het opvangen van een eventuele tekorten naar aanleiding van een tweede golf. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Meer informatie over PBM

 

 

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie voor zorgprofessionals is ook te vinden op de de website van GGD Fryslân en op de website van het RIVM.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Informatie voor jongeren

Wat doe jij om de coronatijd door te komen?

Kijk voor inspiratie op: https://dochitgewoan.frl/

Wat zijn de regels op scholen?

Informatie over hoe scholen om moeten gaan met de coronamaatregelen kun je lezen op de website van de Rijksoverheid

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.