Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Vragen en antwoorden die specifiek gaan over de situatie in Fryslân vind je hieronder.

Heb je een vraag over het coronavirus in het algemeen, je eigen gezondheid of de landelijke maatregelen? Kijk dan op de websites van GGD Fryslân, het RIVM of de Rijksoverheid. Voor vragen over de situatie in jouw directe omgeving kun je terecht bij je gemeente. 

Vragen over de situatie in Fryslân

1,5 meter afstand houden tot elkaar. Waarom moet dat in Fryslân ook nog?

 

Ook in Fryslân neemt het aantal personen die positief getest zijn op corona toe. De Nederlandse en Friese corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons land. Hoewel er in Fryslân minder mensen besmet zijn dan in het westen van Nederland, kunnen wij niet soepeler omgaan met de landelijke maatregelen.

Wij als Veiligheidsregio Fryslân leveren samen met de gemeenten aan bedrijven en burgers zoveel mogelijk ondersteuning en duidelijkheid binnen de grenzen van de landelijke regels. Echter, 1,5 meter afstand houden tot elkaar is een maatregel die landelijk en voor alle provincies in Nederland van kracht blijft.  

Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen minder snel besmet raken en nagenoeg nooit het virus kunnen overdragen. Daarom zijn de landelijke 1,5 meterafstandregels voor hen anders. Ook hoeven mensen die tot 1 huishouden horen, geen afstand te houden. Dit geldt ook voor hulpbehoevenden en hun begeleiders, mensen met contactberoepen en sinds kort ook voor sporters, acteurs en dansers. Vanaf 1 juli hoeven jongeren tot 18 jaar ook geen afstand meer van elkaar te houden.   

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Is er een meldpunt voor overlast in verband met de coronamaatregelen?

Wil je ergens overlast in relatie tot de coronamaatregelen melden? Dat kan op twee manieren:

 • contact opnemen met je eigen gemeente: gemeenten hebben hiervoor een Meldpunt Overlast.
 • voor dringende meldingen buiten openingstijden van de gemeente kun je bellen met de politie: 0900-8844.
Waar kan ik als Friese ondernemer terecht bij vragen?

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Ik wil me laten testen op corona. Hoe werkt dat?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij je in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

Kan ik gaan wadlopen?

Wanneer de organisatie voldoet aan de maatregelen, anderhalve meter en in een gezelschap van vier personen, kun je gaan wadlopen. De organisatie en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Moet ik een mondkapje dragen op de veerboot?

Ja, op de veerboot gelden dezelfde regels als bij het gebruik van het openbaar vervoer.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-en-openbaar-vervoer/openbaar-vervoer

Kan ik aan boord van de veerboot eten en drinken kopen?

Nee, de restaurants op de veerboten zijn gesloten.

Het is erg druk bij de terminals van de veerboten. Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de 1,5 meter maatregel?

De gemeente waarin de terminal ligt is verantwoordelijk voor de handhaving van de corona-maatregelen.

Vragen over de Noodverordening

Fryslân bevindt zich in risiconiveau ‘Ernstig’. Waarom gelden dan toch de landelijke maatregelen van ‘Zeer Ernstig’?

Het aantal coronabesmettingen stijgt dusdanig hard dat het kabinet op 13 oktober heeft besloten om voor het hele land dezelfde maatregelen te nemen. Over twee weken kijkt het kabinet of de genomen maatregelen effect hebben en of de maatregelen per regio kunnen gelden.

Wat is het dashboard coronavirus?

Het dashboard coronavirus laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Meer informatie over het dashboard coronavirus kunt u lezen op: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/over

Wat is de routekaart?

De routekaart is een overzicht van welke maatregelen horen bij welk risiconiveau. Voor ieder risiconiveau gelden de algemene basisregels. Bestuurders kunnen nog steeds aanvullende maatregelen nemen.

Meer informatie over de routekaart kun je lezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19

Wanneer gaat deze routekaart in?

Over twee weken kijkt het kabinet of de genomen maatregelen effect hebben. Dan besluit het kabinet of ze de routekaart in kan gaan zetten.

Meer informatie over de routekaart kun je lezen op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19

 

Wat houdt de gedeeltelijke lockdown in?

De nieuwe maatregelen moeten ervoor zorgen dat we minder sociale contacten hebben om zo besmettingen met het coronavirus te voorkomen. We zitten nu in heel Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Hieronder staan de grootste veranderingen.

Aantal personen 

 • Thuis mag je maximaal drie personen per dag ontvangen.
 • Je mag 1 keer per dag bezoek ontvangen.
 • In binnenruimtes geldt een maximum van 30 personen.
 • Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 4 personen of 1 huishouden.
 • Buiten mogen maximaal 4 personen of 1 huishouden bij elkaar zijn.
 • Het maximaal aantal mensen dat samen mag komen is 30 personen. Dit geldt voor binnen en buiten.

Winkels

 • Winkels moeten uiterlijk om 20.00 uur dicht. Koopavonden zijn afgeschaft.
 • Supermarkten mogen langer open blijven.
 • Supermarkten mogen tussen 20.00 en 07.00 uur geen alcohol verkopen.
 • Supermarkten organiseren winkeltijden voor kwetsbare groepen.

Horeca

 • Alle eet- en drinkgelegenheden moeten sluiten.
 • Afhalen van eten en drinken mag tussen 07.00 uur en 01.00 uur.
 • Er geldt een alcoholverbod: na 20.00 uur mag er geen alcohol meer verkocht en bezorgd worden.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol op zak te hebben of te gebruiken in publieke ruimtes.
 • Locaties met een gecombineerde functies moeten hun horecagedeelte sluiten.

Sport

 • Sportwedstrijden zijn niet toegestaan
 • Iedereen vanaf 18 jaar mag alleen sporten op 1,5 meter afstand en met maximaal 4 personen. 

Overig

 • De ontheffing voor de vijf culturele instellingen in Fryslân vervalt. Hier geldt nu ook het maximum van 30 personen.

Bovenstaande is vanaf 14 oktober 2020, 22.00 uur, van toepassing.

De noodverordening kun je lezen op onze Noodverordening-pagina. Meer informatie over de gedeeltelijke lockdown kun je vinden op de website van de Rijksoverheid

Vragen over verzorgings- en verpleeghuizen

Wat is een corona-unit?

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving verzorgd. Hiervoor zijn binnen een aantal verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt.

Wat zijn coronacentra?

Als er in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen ruimte meer is voor coronapatiënten, dan kunnen zij ook terecht in een coronacentrum. Deze centra worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. In Fryslân is nu één Coronacentrum operationeel: Dit is Anna Schotanus in Heerenveen.

Kunnen nieuwe bewoners/cliënten nog steeds terecht in Friese verpleeg- en verzorgingshuizen?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners/cliënten in principe nog steeds terecht. Er wordt altijd per bewoner/cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om het verhuizen uit te stellen. Er wordt ook gekeken of de bewoner/cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de betreffende zorginstelling.

Met welke maatregelen in de Friese verzorgings- en verpleeghuizen moet ik rekening houden?

De Friese Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gezondheidszorg (GZ) hebben samen afspraken gemaakt welke coronamaatregelen per risiconiveau (ten minste) kunnen gelden. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. Zorginstellingen kunnen besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. Neem voor meer informatie over de maatregelen in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

Download: Coronamaatregelen per risiconiveau (publieksversie)

 

Als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast. Op het coronavirus dashboard is het actuele risiconiveau voor Fryslân te vinden.

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Bezoek is op alle verpleeghuislocaties mogelijk, indien er geen besmetting is. De Friese zorginstellingen hebben met elkaar afspraken gemaakt over het aantal bezoekers, gekoppeld aan het actuele risiconiveau in Fryslân. Dit staat in de routekaart: Coronamaatregelen per risiconiveau (publieksversie). Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad. Neem voor meer informatie over de bezoekregeling in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

Meer weten? Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

Gebruiken de zorgprofessionals die mijn familielid verzorgen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen de zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen medewerkers geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig. Bij het vermoeden van het coronavirus of bij het daadwerkelijk geconstateerde coronavirus bij een cliënt gebruiken de medewerkers wel persoonlijke beschermingsmiddelen. De persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet.

Hoe werken de Friese zorgpartners met elkaar samen?

In Fryslân werken alle zorginstellingen met elkaar samen binnen het regionale overleg niet-acute zorg (RONAZ). Dit zijn o.a. de ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorgkantoor, dokterswachten, huisartsen, GGZ, gehandicaptenzorg, ambulancediensten, GGD’en en veiligheidsregio’s. Het Provinciaal Regieteam Capaciteit (PRC) bewaakt of er voldoende beddencapaciteit is (zowel beschikbare als bezette bedden) en anticipeert op komende ontwikkelingen. Het PRC breidt indien nodig de capaciteit van Coronacentra uit. Daarnaast is sinds kort een Expertiseteam operationeel in Fryslân. Dit Expertiseteam bundelt de kennis en ervaringen van de zorgpartners, duidt signalen uit het veld en adviseert over de behandeling van patiënten met corona.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.

 

Vragen voor zorgprofessionals

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in Fryslân?

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart gebracht. De conclusie is dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Voor de meeste producten geldt dat we ook een derde golf aankunnen.

Bekijk hier het gehele overzicht

 

Elke instelling moet zelf de voorraad PBM op orde houden, zoals ze dat ook voor de COVID-crisis deden. Vanaf 6 mei 2020 is het voor de VVT, GGZ, GHZ en de huisartsen- en verloskundigenpraktijken mogelijk om, naast bestellen via je reguliere leverancier, PBM aanvragen in te dienen via het online portaal van Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM’s bij een verdenking van of COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Deze noodvoorraad is niet bedoeld voor het opvangen van een eventuele tekorten naar aanleiding van een tweede golf. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Meer informatie over PBM

 

 

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie voor zorgprofessionals is ook te vinden op de de website van GGD Fryslân en op de website van het RIVM.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Informatie voor jongeren

Wat zijn de regels op scholen?

Informatie over hoe scholen om moeten gaan met de coronamaatregelen kun je lezen op de website van de Rijksoverheid

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.