Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Vragen en antwoorden die specifiek gaan over de situatie in Fryslân vind je hieronder.

Heb je een vraag over het coronavirus in het algemeen, je eigen gezondheid of de landelijke maatregelen? Kijk dan op de websites van GGD Fryslân, het RIVM of de Rijksoverheid. Voor vragen over de situatie in jouw directe omgeving kun je terecht bij je gemeente. 

Vragen over de situatie in Fryslân

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) open?

Gemeenschappelijke was-, toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020. De noodverordening laat wel toe dat openbare toiletten zonder was- en douchefaciliteiten kunnen worden geopend. Hiermee kan vervuiling van de openbare ruimte worden voorkomen en tegengegaan; er wordt voorkomen dat mensen hun behoefte in de openbare ruimte doen.

Om die reden mogen in Noord-Nederland vanaf 14 mei 2020 openbare toiletvoorzieningen worden geopend voor dagrecreanten. Alle was- en douchevoorzieningen moeten gesloten blijven. Wanneer in één toiletgebouw zowel toiletten als was- en douchevoorzieningen zijn, mogen hierin alleen de toiletten worden geopend voor dagrecreanten. 

Zowel de beheerders van de toiletten als de dagrecreanten hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt. 

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; het is geen verplichting voor de eigenaar, noch is het een recht van de gebruiker. Voorop moet staan of de situatie ter plaatse het verantwoord maakt om de toiletten te openen. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Wanneer recreanten komen overnachten – zogenaamde 'verblijfsrecreatie' – geldt de regeling dat de sanitaire faciliteiten per recreatie-eenheid apart moeten kunnen worden gebruikt; ieder huishouden (bijvoorbeeld een gezin of een individu) dat komt overnachten moet gedurende het hele verblijf over eigen aparte sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, die alleen door dat huishouden gebruikt mogen worden. Wanneer de opening van toiletten wordt gebruikt om via een omweg overnachtingen zonder eigen sanitair mogelijk te maken, kan op basis van de noodverordening worden gehandhaafd.

Is er een meldpunt voor overlast in verband met de coronamaatregelen?

Wil je ergens overlast in relatie tot de coronamaatregelen melden? Dat kan op twee manieren:

  • contact opnemen met je eigen gemeente: gemeenten hebben hiervoor een Meldpunt Overlast.
  • voor dringende meldingen buiten openingstijden van de gemeente kun je bellen met de politie: 0900-8844.
Kan ik gaan wadlopen?

Wanneer de organisatie voldoet aan de maatregelen, anderhalve meter afstand en maximaal drie personen, kunt u gaan wadlopen. De organisatie en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Houd er rekening mee dat de ambulancehelikopter die normaal op de Friese Waddeneilanden vliegt, uit dienst is gehaald en wordt ingezet voor coronapatiënten. De KNRM is beschikbaar voor vervoer van non-Covid patiënten naar de wal. En de ambulanceteams op de eilanden blijven 24/7 uur aanwezig.

Waar kan ik als Friese ondernemer terecht bij vragen?

We kunnen ons heel goed voorstellen dat je als ondernemer vragen hebt over alle regelingen rondom het Coronavirus. Inmiddels zijn er veel instanties actief met het geven van informatie. We proberen je met onderstaande informatie zoveel mogelijk wegwijs te maken in alle maatregelen en bij welke instantie je waarvoor terecht kunt. Ook geven we een overzicht van de huidige maatregelen die door het kabinet zijn genomen.

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Vragen over verzorgings- en verpleeghuizen

Wat is een corona-unit?

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving verzorgd. Hiervoor zijn binnen een aantal verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt.

Wat zijn coronacentra?

Als er in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen ruimte meer is voor coronapatiënten, dan kunnen zij ook terecht in een coronacentrum. Deze centra worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. In Fryslân zijn er nu twee Coronacentra operationeel. Dit zijn Anna Schotanus in Heerenveen en de Marrewyk in Drachten.

Kunnen nieuwe bewoners/cliënten nog steeds terecht in Friese verpleeg- en verzorgingshuizen?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners/cliënten in principe nog steeds terecht. Er wordt altijd per bewoner/cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om het verhuizen uit te stellen. Er wordt ook gekeken of de bewoner/cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de betreffende zorginstelling.

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Tussen 25 mei en 15 juni mogen alle verpleeghuisorganisaties die aan de randvoorwaarden voldoen, beginnen met het toelaten van één vaste bezoeker in de huizen. Vanaf 15 juni moet het in elk verpleeghuis mogelijk zijn om één vaste bezoeker per bewoner op bezoek te laten komen. Neem voor meer informatie over de bezoekregeling in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen die niet aan de randvoorwaarden voldoen geldt nog steeds een bezoekverbod. Bezoek kan daar alleen worden toegestaan als dit noodzakelijk is voor de basiszorg van de bewoner of in de laatste levensfase. De zorginstelling beslist hierover.

Meer weten? Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

Gebruiken de zorgprofessionals die mijn familielid verzorgen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen de zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen medewerkers geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig. Bij het vermoeden van het coronavirus of bij het daadwerkelijk geconstateerde coronavirus bij een cliënt gebruiken de medewerkers wel persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook in Fryslân zijn er voor zorgmedewerkers meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig dan er op voorraad zijn. Daarom worden de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet.

Hoe werken de Friese zorgpartners met elkaar samen?

In Fryslân werken alle zorginstellingen met elkaar samen binnen het regionale overleg niet-acute zorg (RONAZ). Dit zijn o.a. de ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorgkantoor, dokterswachten, huisartsen, GGZ, gehandicaptenzorg, ambulancediensten, GGD’en en veiligheidsregio’s. Het Provinciaal Regieteam Capaciteit (PRC) bewaakt of er voldoende beddencapaciteit is (zowel beschikbare als bezette bedden) en anticipeert op komende ontwikkelingen. Het PRC breidt indien nodig de capaciteit van Coronacentra uit. Daarnaast is sinds kort een Expertiseteam operationeel in Fryslân. Dit Expertiseteam bundelt de kennis en ervaringen van de zorgpartners, duidt signalen uit het veld en adviseert over de behandeling van patiënten met corona.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Vragen voor zorgprofessionals

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in Fryslân?

Ook in Fryslân zijn er voor zorgmedewerkers meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig dan er op voorraad zijn. Daarom worden de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet. Een actiecentrum van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) inventariseert doorlopend of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bij alle acute én niet-acute zorgpartners in Groningen, Drenthe en Fryslân. Aan de hand van deze inventarisatie worden beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen verdeeld, ook voor de niet-acute zorg.

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen alle zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen zorgprofessionals geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie voor zorgprofessionals is ook te vinden op de de website van GGD Fryslân en op de website van het RIVM.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Informatie voor jongeren

Hoe kan ik met mijn vrienden chillen in coronatijd?

Chillen met je vrienden is in coronatijd anders dan je gewend bent. Je moet zoveel mogelijk thuisblijven en als je naar buiten gaat, moet je anderhalve meter afstand van elkaar houden. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en elf Veiligheidsregio’s dagen jou uit om creatieve oplossingen te bedenken. Slimmer chillen = corona killen! Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag worden er drie winnaars gekozen voor de weekprijzen (waardecheques van €50, €20 en €10). Kijk voor meer informatie op www.slimmerchillen.nl.