Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Vind hier antwoorden op jouw vragen over het coronavirus in Fryslân. Bijvoorbeeld over wanneer laat ik mij testen, de tijdelijke maatregelen of vragen over verzorgings- en verpleeghuizen. Heb je een vraag over de landelijke maatregelen? Kijk daarvoor op de website van het RIVM of de Rijksoverheid. Heb je vragen over jouw gezondheid? Deze beantwoordt GGD Fryslân.

Algemene vragen in Fryslân

In Fryslân gelden dezelfde maatregelen als in de rest van het land. Heb jij een vraag over de situatie in Fryslân? Hieronder vind je de antwoorden. Staat jouw vraag hier niet bij? Meer informatie is te vinden op de website van GGD Fryslân.

Wil je ergens overlast in relatie tot de coronamaatregelen melden? Dat kan op twee manieren:

  • Contact opnemen met je eigen gemeente: gemeenten hebben hiervoor een Meldpunt Overlast.
  • Voor dringende meldingen buiten openingstijden van de gemeente kun je bellen met de politie: 0900-8844.

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regelingen. Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie en voorwaarden.

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Zit je in quarantaine omdat je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus? Of omdat je net terugkomt van een reis in het buitenland? Dan kun je je als nauw contact en/of als reiziger ook laten testen op het virus als je géén klachten hebt.

Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij je in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

Wanneer de organisatie voldoet aan alle maatregelen kun je gaan wadlopen. De organisatie en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Vakantie op de Waddeneilanden?
Een unieke bestemming met de bekende regels voor iedereen.

Ben je van plan om één van onze Waddeneilanden te bezoeken? Je bent van harte welkom. Houd je ook tijdens de vakantie op de Waddeneilanden aan de coronamaatregelen.

  • Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand
  • Was vaak je handen
  • Draag een mondkapje als 1,5 meter afstand niet mogelijk is
  • Klachten? Blijf dan in je vakantieverblijf en laat je testen

Geniet van je verblijf!

Meer weten?
Meer over de maatregelen tegen verspreiding van coronavirus in het openbaar vervoer lees je op de website van de Rijksoverheid.

Vragen over de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

In deze wet staan alle maatregelen tegen het coronavirus en de manier waarop we ervoor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Wat houdt bijvoorbeeld het dashboard coronavirus en de routekaart in? Heb jij een vraag over deze wet? Lees hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen. 

Deze tijdelijke wet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd. De wet is ingegaan op 1 december 2020. De wet geldt voor drie maanden en indien nodig kan de coronawet steeds 3 maanden worden verlengd. Ook is het mogelijk de wet tussentijds in te trekken, zodra deze niet meer nodig is. De Tweede Kamer is betrokken bij deze besluiten. Alles over deze tijdelijke wet kun je hier lezen.

Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19

 

Het dashboard coronavirus laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Meer informatie over het dashboard kun je vinden op het dashboard zelf.

Lees meer over het coronadashboard en de actuele informatie in Fryslân op de website van de Rijksoverheid.

De routekaart is een overzicht van welke maatregelen horen bij welk risiconiveau. Voor ieder risiconiveau gelden de algemene basisregels. Bestuurders kunnen nog steeds aanvullende maatregelen nemen.
De overheid kan door middel van de routekaart verzwaren én versoepelen en staan de maatregelen er ook in. De maatregelen gelden op landelijk niveau en niet op regionaal niveau.

Lees en download hier alles over de routekaart

 

Het kabinet heeft een openingsplan gemaakt. Het kabinet wil in drie maanden de samenleving openen, zodat deze zomer weer bijna alles kan. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer.

 

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Medio juli is iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie gehad. 
We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel. 

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft. Daar waar anderhalve meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs

Stap 4 openingsplan vanaf 26 juni

Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Beperkingen thuisbezoek en groepsvorming vervallen

Vanaf 26 juni zijn er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Nu geldt dat mensen in groepen van maximaal 4 personen samen mogen komen, bijvoorbeeld in het park of in een restaurant. Deze regel vervalt. Wel is het belangrijk anderhalve meter afstand te blijven houden van bezoekers thuis en van anderen buitenshuis.

Mondkapjesplicht vervalt grotendeels

Waar de anderhalve meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. Ook bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht. Daar geldt wel dat er een checkgesprek moet plaatsvinden.
Let op: graag klikbare link, laten open in een nieuw venster.

Van thuis werken naar deels op kantoor

Het advies ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ verandert. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd ook op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de anderhalvemeterregel, ook in de lift of de kantine. Het kabinet roept op om zoveel mogelijk buiten de spits naar kantoor te gaan. 

Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden

Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.
 

Sport en de anderhalve meter

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Alcoholverkoop en zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies

Het verbod om alcohol te verkopen na 22.00 uur vervalt vanaf 26 juni. Dit geldt ook voor het verbod van het hebben en drinken van alcohol na 22.00 uur in de openbare ruimte. Ook het zang-, schreeuw- en blaasinstrumentenadvies vervalt. 

Gratis coronatest voor reizen

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. 
Let op: graag aanklikbare link, in nieuw venster laten openen.

Vooruitblik

Alle basisregels gelden dus nog steeds. Medio augustus bekijk het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die behoren tot de reguliere exploitatie van publieke plaatsen, zoals horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodium toegestaan.

Vanaf 30 juni kunnen met toegangsbewijzen, onder voorwaarden, eendaagse evenementen (met een maximale duur van 24 uur, eventueel met overnachting) met 100% van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd.

En zoals het nu lijkt zijn meerdaagse evenementen met 2 of meer overnachtingen vanaf 25 juli toegestaan.

Meer informatie

Locaties en evenementen met coronatoegangsbewijs zonder anderhalve meter

Daar waar coronatoegangsbewijzen gelden, hoeft de anderhalve meter niet in acht te worden genomen. Vanaf 23 juni geldt dat, naast testen voor toegang, ook een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs gebruikt kan worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de (update van de) CoronaCheck app. Een coronatoegangsbewijs zal waarschijnlijk vooral een optie zijn voor bijvoorbeeld een evenement of festival. Ook dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, kunnen door gebruik te maken van het coronatoegangsbewijs open zonder beperkingen.

Kermissen zijn van oorsprong meerdaagse evenementen, maar worden nu aangemerkt als doorstroomlocatie. Een kermis kan doorgaan vanaf 30 juni met in acht name van de regels die gelden voor doorstroomlocaties.

Alle locaties en evenementen open op anderhalve meter, met voorwaarden

Vanaf 26 juni is alles open met reguliere openingstijden. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden voor zowel binnen-als buitenruimtes. In ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben, geldt dat mensen geplaceerd moeten worden met onderling anderhalve meter afstand. Dat wil zeggen dat in een theater niet elke stoel bezet kan worden en dat in een restaurant de tafels en stoelen ver genoeg uit elkaar moeten staan. Registratie en een checkgesprek blijven verplicht. In ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben, zoals in een winkel of het  museum, geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2. Als er gebruik gemaakt wordt van het coronatoegangsbewijs, dan vervalt de verplichting van de anderhalve meter en geldt de reguliere capaciteit. 

Vanaf 26 juni zijn alle evenementen die plaatsvinden in reguliere publieke plaatsen, zoals in de horeca, bioscoop, beurs en congrescentra of poppodia, toegestaan. Dit houdt in dat locaties met een vaste zitplek 100% van de anderhalvemetercapaciteit kunnen gebruiken. En op doorstroomlocaties, zoals winkels en musea, kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden. Vanaf 30 juni 2021 zijn overige evenementen met een vergunningsplicht onder voorwaarden toegestaan.

Sport en de anderhalve meter

Amateurwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Het kabinet adviseert Nederlanders met reisplannen vooraf het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te checken om te bepalen of het land van bestemming veilig is, en of er inreisbeperkingen gelden, zoals quarantaine of een testverplichting. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl in de reisapp van het ministerie

Bekijk op de website van de Rijksoverheid wat je moet regelen voor jouw reis naar het buitenland en als je weer terug reist naar Nederland.

Digitaal Corona Certificaat (DCC)

Het Digitaal Corona Certificaat wordt vanaf 1 juli in Europa ingevoerd. Vanaf 24 juni kunt u het DCC aanmaken in de Corona Check app. Vanaf 25 juni worden de reisadviezen aangepast met de meest actuele informatie over het DCC. Het 24/7 BZ Contactcenter is vanaf dan bereikbaar voor vragen hierover.

Gratis coronatest voor reizen

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen. 

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk zijn. Vakantiereizen naar deze landen worden vanaf die datum niet meer afgeraden. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een COVID-hoogrisicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze landen blijven afgeraden. 

Zomer

Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt, waardoor een vakantie in het buitenland deze zomer een reële optie wordt. Wel wijst het kabinet erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een coronatest of quarantaineplicht bij aankomst. 

Check vooraf het reisadvies

Het kabinet adviseert Nederlanders met reisplannen vooraf het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken te checken om te bepalen of het land van bestemming veilig is, en of er inreisbeperkingen gelden, zoals quarantaine of een testverplichting. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie.

Klik op de afbeelding om groter te maken

Lees meer op de website van de Rijksoverheid over het reisadvies voor de zomer, check vooraf het reisadvies, veilige landen, hoog risico en het digitaal Groen Reiscertificaat.

Vaccineren helpt ons uiteindelijk uit de pandemie en geeft ons steeds meer vrijheden terug, ook om te reizen. In de EU loopt de besluitvorming voor het Digital Green Certificate waarmee mensen kunnen aantonen dat zij gevaccineerd zijn, recent negatief getest op COVID-19 of immuniteit hebben opgebouwd na een recent doorgemaakte infectie. 

21 juni is de streefdatum van de Europese Commissie waarop de Europese wetgeving die het Digital Green Certificate regelt van kracht moet zijn. De lidstaten krijgen naar alle waarschijnlijkheid vervolgens nog zes weken om alles technisch gereed te maken. In Nederland willen we zo snel mogelijk technisch gereed zijn en er wordt daarom naar gestreefd om deze overgangsperiode zo kort mogelijk te laten zijn. 

Vragen voor zorgprofessionals

Als zorgprofessional heb jij dagelijks contact met anderen. Wij begrijpen dat je hierover vragen hebt en wijzen je graag de weg naar de antwoorden.

Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kaart gebracht. De conclusie is dat er op basis van beschikbare gegevens en verwachtingen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland zijn om een tweede coronagolf op te vangen. Voor de meeste producten geldt dat we ook een derde golf aankunnen.

Bekijk hier het gehele overzicht

 

Elke instelling moet zelf de voorraad PBM op orde houden, zoals ze dat ook voor de COVID-crisis deden. Vanaf 6 mei 2020 is het voor de VVT, GGZ, GHZ en de huisartsen- en verloskundigenpraktijken mogelijk om, naast bestellen via je reguliere leverancier, PBM aanvragen in te dienen via het online portaal van Mediq. Mediq is een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen voor de zorg.

Heb je onvoldoende PBM’s bij een verdenking van of COVID-19 besmetting?

In Noord-Nederland blijft voor noodgevallen een landelijk afgestemde hoeveelheid PBM aanwezig. Deze noodvoorraad is uitsluitend bedoeld voor regionale noodleveringen; d.w.z. wanneer er een verdenking van of COVID-19 besmetting is en je niet voldoende middelen ter beschikking hebt alvorens je regulier geleverd krijgt. Deze noodvoorraad is niet bedoeld voor het opvangen van een eventuele tekorten naar aanleiding van een tweede golf. Voor noodlevering en bij dreigende schaarste ten aanzien van de voorraad PBM met gevolgen voor de zorg- en bedrijfscontinuïteit, kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen via 088 22 99 111.  

Meer informatie over PBM

 

 

Meer informatie voor zorgprofessionals is ook te vinden op de de website van GGD Fryslân en op de website van het RIVM.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Informatie voor jongeren

Voor jongeren is de coronacrisis een hele uitdaging. Daarom vind je hieronder meer informatie over wat wél kan in deze tijd.

Friese coronacampagne steekt jongeren een hart onder de riem

Wat kun je als jongere in deze coronatijd nog wél doen? De Friese coronacampagne DOchITgewoan, laat daar voorbeelden van zien. De campagne is bedoeld om jongeren een hart onder de riem te steken, te inspireren en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Positieve boodschap

Veiligheidsregio Fryslân komt met DOchITgewoan omdat ook voor veel Friese jongeren de coronacrisis best pittig is. In de campagne wordt niet met een opgeheven vingertje gewezen en verteld wat allemaal niet kan, maar wordt een positieve boodschap gegeven. De slogan DOchITgewoan slaat op degene op de poster die zijn of haar talent ontwikkelt en is ook een oproep om je aan de maatregelen te houden, zoals 1,5 meter afstand houden. Klik voor meer informatie op de website van DOchITgewoan. 

""

DOCHSTOel

Voor de Friese coronacampagne DOchITgewoan is Veiligheidsregio Fryslân de provincie in gegaan met de DOCHSTOel om jongeren op camera te interviewen. Wat doen ze in coronatijd? Wat hebben ze ervan geleerd? En wie willen ze een hart onder de riem steken?

Opvallend veel jongeren waren bereid plaats te nemen op de ‘DOCHSTOel’ in de mobiele studio op straat om de vragen te beantwoorden. Als rode draad kwam naar voren dat leefpatronen zijn veranderd. Overigens niet altijd ten nadele,  zoals de jongeren zelf aangeven. Ondanks de fysiek grotere afstand zijn ze vaak toch dichter bij familie en vrienden komen te staan. Er zijn video’s gemaakt in Drachten en Sneek. Binnenkort volgt Leeuwarden nog.   

Bekijk het in de video: wat heeft Drachten gedaan en geleerd in deze tijd? DOchITgewoan! 

Bekijk het in de video: wat heeft Sneek gedaan en geleerd in deze tijd? DOchITgewoan!  

Bekijk het in de video: wat heeft Leeuwarden gedaan en geleerd in deze tijd? DOchITgewoan!

De middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel kunnen zij thuis twee keer per week zelftesten. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.

Lees op de website van de Rijksoverheid meer over onderwijs en kinderopvang.

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.