Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Vraag en antwoord COVID-19

Heb je een vraag over het coronavirus? Vragen en antwoorden die specifiek gaan over de situatie in Fryslân vind je hieronder.

Heb je een vraag over het coronavirus in het algemeen, je eigen gezondheid of de landelijke maatregelen? Kijk dan op de websites van GGD Fryslân, het RIVM of de Rijksoverheid. Voor vragen over de situatie in jouw directe omgeving kun je terecht bij je gemeente. 

Vragen over de situatie in Fryslân

1,5 meter afstand houden tot elkaar. Waarom moet dat in Fryslân ook nog?

We hebben het coronavirus beter onder controle, maar het is nog steeds in Nederland. Er raken nog mensen besmet en sommigen worden ernstig ziek van het virus. Hoewel in de provincie Fryslân veel minder mensen ziek zijn geworden van het virus dan in bijvoorbeeld Brabant, kunnen wij niet soepeler omgaan met de landelijke maatregelen.   

Wij als Veiligheidsregio Fryslân leveren samen met de gemeenten aan bedrijven en burgers zoveel mogelijk ondersteuning en duidelijkheid binnen de grenzen van de landelijke regels. Echter, 1,5 meter afstand houden tot elkaar is een maatregel die landelijk en voor alle provincies in Nederland van kracht blijft.  

Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen minder snel besmet raken en nagenoeg nooit het virus kunnen overdragen. Daarom zijn de landelijke 1,5 meterafstandregels voor hen anders. Ook hoeven mensen die tot 1 huishouden horen, geen afstand te houden. Dit geldt ook voor hulpbehoevenden en hun begeleiders, mensen met contactberoepen en sinds kort ook voor sporters, acteurs en dansers. Vanaf 1 juli hoeven jongeren tot 18 jaar ook geen afstand meer van elkaar te houden.   

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) open?

Gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens mogen per 15 juni weer open.

Toiletten voor dagrecreatie bij parken, bossen, stranden, etc. zijn sinds 14 mei weer open. Dit geldt ook voor de toiletten op pretparken, dierentuinen en natuurparken.

Zowel de beheerders van de toiletten als de dagrecreanten hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt. 

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; het is geen verplichting voor de eigenaar, noch is het een recht van de gebruiker. Voorop moet staan of de situatie ter plaatse het verantwoord maakt om de toiletten te openen.

Is er een meldpunt voor overlast in verband met de coronamaatregelen?

Wil je ergens overlast in relatie tot de coronamaatregelen melden? Dat kan op twee manieren:

  • contact opnemen met je eigen gemeente: gemeenten hebben hiervoor een Meldpunt Overlast.
  • voor dringende meldingen buiten openingstijden van de gemeente kun je bellen met de politie: 0900-8844.
Waar kan ik als Friese ondernemer terecht bij vragen?

Er is een aantal loketten geopend waar je als ondernemer terecht kunt, we noemen hierbij de belangrijkste:

Gemeente
Bekijk de website van jouw gemeente voor informatie of neem contact op met je gemeente.

Provinciaal
Ynbusiness: het zakelijke loket van de provincie Fryslan, voor vragen over ondernemen. De medewerkers kunnen je helpen bij het zoeken naar de juiste oplossing voor jouw financieringsproblemen en je doorverwijzen naar de uitvoerende partij van een bepaalde regeling. Zij zijn bereikbaar op 058-7600500 of via info@ynbusiness.nl.

HISWA-RECRON: recreatie- en watersportondernemers kunnen terecht bij de speciale corona-helpdesk van HISWA-RECRON.

Landelijk
Kamer van Koophandel: voor algemene vragen en hulp kan er contact op worden genomen op telefoonnummer 0800-2117. De Kamer van Koophandel verzendt dagelijks een nieuwsbrief met daarin updates en veel gestelde vragen. Meld je aan via de site: kvk.nl.

De Rijksoverheid heeft een algemeen nummer opengesteld voor alle vragen rondom het Coronavirus: 0800-1351. Ben jij ondernemer en direct getroffen door de kabinetsmaatregelen vanwege corona? Dan kun je gebruik maken van een speciale regeling, waardoor je een gift van € 4000,- kunt krijgen. Kijk hier voor meer informatie en voorwaarden

VNO-NCW: Op de website van VNO-NCW is een speciaal Coronaloket opgenomen.

Ik wil me laten testen op corona. Hoe werkt dat?

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij je in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

Kan ik gaan wadlopen?

Wanneer de organisatie voldoet aan de maatregelen, anderhalve meter afstand en maximaal drie personen, kun je gaan wadlopen. De organisatie en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen.

Vragen over verzorgings- en verpleeghuizen

Wat is een corona-unit?

Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving verzorgd. Hiervoor zijn binnen een aantal verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt.

Wat zijn coronacentra?

Als er in de verpleeg- en verzorgingshuizen geen ruimte meer is voor coronapatiënten, dan kunnen zij ook terecht in een coronacentrum. Deze centra worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. In Fryslân zijn er nu twee Coronacentra operationeel. Dit zijn Anna Schotanus in Heerenveen en de Marrewyk in Drachten.

Kunnen nieuwe bewoners/cliënten nog steeds terecht in Friese verpleeg- en verzorgingshuizen?

Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Als er plek is kunnen nieuwe bewoners/cliënten in principe nog steeds terecht. Er wordt altijd per bewoner/cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om het verhuizen uit te stellen. Er wordt ook gekeken of de bewoner/cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met de betreffende zorginstelling.

Mag ik nog op bezoek bij mijn familielid of kennis in het verpleeghuis?

Per 1 juli 2020 zijn de regels voor het bezoek aan verpleeghuizen versoepeld. Dit betekent dat bezoek op alle verpleeghuislocaties weer mogelijk is indien er geen besmetting is. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad. Neem voor meer informatie over de bezoekregeling in de zorginstelling waar jouw familielid of kennis woont contact op met de betreffende zorginstelling.

Meer weten? Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

Gebruiken de zorgprofessionals die mijn familielid verzorgen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen de zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen medewerkers geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig. Bij het vermoeden van het coronavirus of bij het daadwerkelijk geconstateerde coronavirus bij een cliënt gebruiken de medewerkers wel persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook in Fryslân zijn er voor zorgmedewerkers meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig dan er op voorraad zijn. Daarom worden de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet.

Hoe werken de Friese zorgpartners met elkaar samen?

In Fryslân werken alle zorginstellingen met elkaar samen binnen het regionale overleg niet-acute zorg (RONAZ). Dit zijn o.a. de ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorgkantoor, dokterswachten, huisartsen, GGZ, gehandicaptenzorg, ambulancediensten, GGD’en en veiligheidsregio’s. Het Provinciaal Regieteam Capaciteit (PRC) bewaakt of er voldoende beddencapaciteit is (zowel beschikbare als bezette bedden) en anticipeert op komende ontwikkelingen. Het PRC breidt indien nodig de capaciteit van Coronacentra uit. Daarnaast is sinds kort een Expertiseteam operationeel in Fryslân. Dit Expertiseteam bundelt de kennis en ervaringen van de zorgpartners, duidt signalen uit het veld en adviseert over de behandeling van patiënten met corona.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie is ook te vinden op de website van GGD Fryslân.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Vragen voor zorgprofessionals

Zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in Fryslân?

Ook in Fryslân zijn er voor zorgmedewerkers meer persoonlijke beschermingsmiddelen nodig dan er op voorraad zijn. Daarom worden de persoonlijke beschermingsmiddelen zorgvuldig en volgens de richtlijnen van het RIVM gebruikt, zodat er niet onnodig middelen worden ingezet. Een actiecentrum van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) inventariseert doorlopend of er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bij alle acute én niet-acute zorgpartners in Groningen, Drenthe en Fryslân. Aan de hand van deze inventarisatie worden beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen verdeeld, ook voor de niet-acute zorg.

Voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen volgen alle zorginstellingen de richtlijnen van RIVM en GGD. Als cliënten geen corona-gerelateerde klachten hebben, dragen zorgprofessionals geen mondkapjes en andere beschermende middelen. Dit is volgens de richtlijn van het RIVM niet nodig.

Staat jouw vraag hier niet bij?

Meer informatie voor zorgprofessionals is ook te vinden op de de website van GGD Fryslân en op de website van het RIVM.

Algemene informatie over verzorgings- en verpleeghuizen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Op de website van Actiz, een brancheorganisatie in de zorg voor ouderen en chronisch zieken, staan veel gestelde vragen over de bezoekregeling voor verpleeghuizen.

 

Informatie voor jongeren

Wanneer gaan de middelbare scholen weer open voor ons?

Na de zomervakantie gaan middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs helemaal open. Vanaf 1 juli hoef jij als leerling in de school geen 1,5 meter afstand meer te bewaren tot je leeftijdsgenoten.  

Lees alles over de versoepelingen en maatregelen op de middelbare school op de website van de Rijksoverheid. 

Hoe kan ik met mijn vrienden chillen in coronatijd?

Chillen met je vrienden is in coronatijd anders dan je gewend bent. Je moet zoveel mogelijk thuisblijven en als je naar buiten gaat, moet je anderhalve meter afstand van elkaar houden. Minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie en elf Veiligheidsregio’s dagen jou uit om creatieve oplossingen te bedenken. Slimmer chillen = corona killen! Deel jouw bijdragen in tekst, op video of foto op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of mail naar info@slimmerchillen.nl. Elke vrijdag worden er drie winnaars gekozen voor de weekprijzen (waardecheques van €50, €20 en €10). Kijk voor meer informatie op www.slimmerchillen.nl.

Vragen over cultuur en evenementen

Mogen we weer naar het theater en cultuurbijeenkomsten?

Vanaf 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de grootte van de ruimte leidend in plaats van het aantal bezoekers. 1,5 meter afstand van elkaar houden blijft wel van kracht. Daarnaast krijgen bezoekers vooraf een gezondheidscheck, is vooraf reserveren noodzakelijk en heeft iedereen een vaste zitplaats in de zaal. Ook voor voorstellingen en festivals buiten geldt per 1 juli geen maximum aantal van 250 personen meer.  

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Mag ik een evenement organiseren?

Voor evenementen is vaak een vergunning nodig. Houd er rekening mee dat een vergunningaanvraag ongeveer 6 weken duurt. Wil je bij jouw gemeente een vergunning voor een evenement aanvragen, geef daarin dan ook duidelijk aan hoe je de 1,5 meter afstand borgt en op welke wijze je rekening houdt met de maatregelen. Veiligheidsregio Fryslân en de gemeenten doen hun uiterste best om deze landelijke versoepeling in de provincie zo goed mogelijk inhoud te geven.  

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Openbaar vervoer en personenvervoer

Wat zijn de regels als ik met het openbaar vervoer reis?

Ook hiervoor heeft de Rijksoverheid een aantal maatregelen versoepeld. Het advies om het OV alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli 2020 zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar, mits er een mondkapje wordt gedragen. Wel blijft het belangrijk drukte en de spits te mijden. Ook in touringcars, taxi’s en personenbusjes kunnen per 1 juli alle zitplaatsen worden benut. 

Waar je bij reizen met het ov vanaf 1 juli op moet letten, vind je op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.