Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Noodverordening

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020 treedt op 15 juli 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 14 juli 2020.

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. drs. J.A. de Vries

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020.

Aanwijzingsbesluiten

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân heeft bekend gemaakt dat er is besloten om een aantal locaties in Fryslân als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

Duur van het verbod

Deze aanwijzingsbesluiten zijn geldig totdat het besluit wordt ingetrokken of tot de datum die wordt aangehouden. Intrekking vindt plaats zodra de exploitanten van de desbetreffende locaties met een plan van aanpak komen waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen waardoor de exploitanten en de bezoekers van de locaties de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen naleven en opening van de inrichtingen verantwoord wordt geacht.

 

Aanwijzingsbesluit Prinsentuin LeeuwardenAanwijzingsbesluit Café Ludiek SneekAanwijzingsbesluit Café Neighbours SneekAanwijzingsbesluit Champino Skihut DrachtenAanwijzingsbesluit Club 1841 Sneek