Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Noodverordening

Hieronder vind je de meest recente noodverordening COVID-19.

Aanwijzingsbesluiten

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân heeft bekend gemaakt dat er is besloten om een aantal locaties in Fryslân als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

Duur van het verbod

Deze aanwijzingsbesluiten zijn geldig totdat het besluit wordt ingetrokken of tot de datum die wordt aangehouden. Intrekking vindt plaats zodra de exploitanten van de desbetreffende locaties met een plan van aanpak komen waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen waardoor de exploitanten en de bezoekers van de locaties de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen naleven en opening van de inrichtingen verantwoord wordt geacht.

Wat houdt de gedeeltelijke lockdown in?

Heb je een vraag over het coronavirus? Vragen en antwoorden die specifiek gaan over de situatie in Fryslân kun je lezen op onze vraag en antwoord pagina. Hier kun je ook lezen welke maatregelen bij de gedeeltelijke lockdown horen.

 

Aanwijzingsbesluit Junokade Leeuwarden

 

Aanwijzingsbesluit Café Harry's bar

 

Aanwijzingsbesluit the Shamrock Harlingen