Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Nieuwsberichten COVID-19

Op deze pagina vind je het meest actuele nieuws over het coronavirus.

Week 2 - 11 januari tot en met 17 januari

Update: 14 januari 2021 (16.00 uur): Britse mutatie coronavirus vastgesteld in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

Bij de corona-uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys van KwadrantGroep in Surhuisterveen is de Britse mutatie van het coronavirus opgedoken. Omdat dit virus veel besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen.

Tijdens een uitbraak, begin januari, bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van ’t Suyderhuys besmet met het virus. Uit een steekproef blijkt dat twee bewoners het Britse virus bij zich dragen. Woensdag zijn 59 bewoners van ’t Suyderhuys getest. Hiervan testten 21 bewoners positief. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op DNA-materiaal, gaat de GGD Fryslân er van uit dat ook hier waarschijnlijk sprake is van de Britse variant. 

Meer informatie over de uitbraak is te vinden op de website van GGD Fryslân.

Update: 12 januari 2021 (19.30 uur): Nederland blijft tot tenminste 9 februari in lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland tenminste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.

De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een effectieve manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Extra op elkaar letten

Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige situatie is voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met elkaar de eindstreep te halen. Daarom spant het kabinet zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden hier doorheen te slepen.  De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra werken aan aanvullingen op het steun- en herstelpakket en zullen hier volgende week nadere mededelingen over doen.

Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het Coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal.

Openbare plaatsen en scholen blijven gesloten

Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven musea en theaters, pretparken, dierentuinen, casino’s, sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels in ieder geval dicht tot en met 9 februari. Ook detailhandel zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels blijven gesloten, net als de kappers, nagelstylisten, tatoeëerders en andere contactberoepen.

Scholen in het voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op afstand. Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de afname van examens en tentamens blijven bestaan.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden.

Blijf in Nederland

Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.

Overzicht van maatregelen

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

 • Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om boodschappen te doen, een frisse neus te halen, de hond uit te laten, om te werken als dat niet thuis kan of om essentiële mantelzorg te verlenen.
 • Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is. Wie toch mensen thuis uitnodigt, wordt zeer dringend geadviseerd niet meer dan twee personen van 13 jaar of ouder te ontvangen.
 • Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Een aantal locaties zijn gesloten:
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot medio maart.
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

Week 51 - 14 december tot en met 20 december

Update: 14 december 2020 (15.00 uur): Friese coronacampagne steekt jongeren een hart onder de riem

Wat kun je als jongere in deze coronatijd nog wél doen? De Friese coronacampagne DOchITgewoan, die dit weekend van start is gegaan, laat daar voorbeelden van zien. De campagne is bedoeld om jongeren een hart onder de riem te steken, te inspireren en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Centraal in de campagne staan vijf jongeren die aangeven wat ze nu met hun extra vrije tijd doen. Doordat veel activiteiten voor hen wegvallen, hebben ze meer tijd om die aan hun hobby te besteden of aan de ontwikkeling van (nieuwe) talenten. De foto’s tonen een visser, voetbaltrainer, studente die haar kamer pimpt, trekkerrijder en een bakster. De campagneposters zijn de komende weken in het Friese straatbeeld te zien. De beelden, animaties en filmpjes verschijnen op social media, specifiek gericht op de jongvolwassenen. Ook is er de website www.dochitgewoan.frl waarop jongeren hun coronaverhalen en foto’s kwijt kunnen.

Positieve boodschap

Veiligheidsregio Fryslân komt met DOchITgewoan omdat ook voor veel Friese jongeren de coronacrisis best pittig is. In de campagne wordt niet met een opgeheven vingertje gewezen en verteld wat allemaal niet kan, maar wordt een positieve boodschap gegeven. De slogan DOchITgewoan slaat op degene op de poster die zijn of haar talent ontwikkelt en is tevens een oproep om je aan de maatregelen te houden, zoals 1,5 meter afstand houden. Friese gemeenten, mbo- en hbo-instellingen, Friese jongeren en organisaties uit de zorgsector hebben meegedacht bij totstandkoming van de campagne en helpen mee bij het verspreiden van de campagne.

 

A3 Poster: Ik pak nu die snoek van 1,5 meter.   A3 Poster: Ik heb nu mijn droompaleis.

A3 Poster: Ik ben nu een tiki taka trainer.   A3 Poster: Ik versier nu elke taart.

Update: 14 december 2020 (19.30 uur): Lockdown nodig om snel oplopend aantal besmettingen tegen te gaan

Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen, casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Zie de complete lijst van winkels die wel open zijn. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun werk uitvoeren. Bekijk de volledige lijst met uitgezonderde contactberoepen.

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Zij mogen wel uitzonderingen maken voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. De kinderopvang is gesloten. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het basisonderwijs of de kinderopvang. Om zich goed te kunnen voorbereiden op het afstandsonderwijs, gelden deze maatregelen voor scholen, onderwijsinstellingen en kinderopvang vanaf woensdag 16 december tot en met ten minste zondag 17 januari.

Blijf thuis

Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. We weten dat dat een effectieve manier is om het aantal besmettingen omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger verspreiden.

Thuiswerken blijft daarom ook de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Daarnaast adviseert het kabinet om thuis per dag niet meer dan 2 gasten vanaf 13 jaar te ontvangen. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: dan mogen er maximaal 3 gasten per dag op bezoek komen, exclusief kinderen tot 13 jaar. Voor buiten geldt de groepsgrootte van maximaal 2 personen, ook tijdens de kerstdagen. Reis niet en boek geen reizen tot medio maart, tenzij strikt noodzakelijk. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van mensen uit een ander huishouden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt. Op 12 januari zal het kabinet beoordelen welke maatregelen na 19 januari nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Veerkracht

Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen, net als eerder dit jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie zie het overzicht steun- en herstelpakket.

Juist nu is het extra belangrijk om aandacht voor elkaar te hebben. Want deze maatregelen zijn ingrijpend voor ons allemaal. Maar uit onderzoeken blijkt dat de meeste mensen achter de maatregelen staan. En net als dit voorjaar proberen we, ondanks de maatregelen, extra te letten op de mensen om ons heen – ook al moet dat op afstand of digitaal.

Overzicht van maatregelen

Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari:

 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen
 • Ontvang thuis maximaal 2 personen ouder dan 13 jaar
 • Aantal locaties sluiten:
  • Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
  • Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  • Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc
  • Dierenparken, pretparken, etc
  • Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
  • Restaurants en café’s
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Dringend advies om thuis te werken
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen
 • Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar het buitenland
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand. In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn uitzonderingen.

 • Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen
 • De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische beroepen mogen doorwerken.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.
 • Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven
 • Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties blijven ook open.
 • Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
 • Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
 • Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.  

Week 50 - 7 december tot en met 13 december

Update: 8 december 2020 (19.30 uur): Gedeeltelijke lockdown ook tijdens feestdagen

Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen. Daarom moeten we de gedeeltelijke lockdown blijven voortzetten, ook tijdens de feestdagen. Het is niet anders. Hoe graag we ook meer zouden willen doen, het virus laat dat nu nog niet toe. Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Dit betekent dat er thuis kunnen nog steeds maximaal drie personen per dag op bezoek komen. De horeca blijft gesloten. Volwassenen sporten alleen op anderhalve meter afstand. Er blijft een dringend advies om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. En we reizen niet naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.

Feestdagen

De feestdagen zullen we in kleine en huiselijke kring doorbrengen. Maar met wat creativiteit en vindingrijkheid kunnen we tijdens de feestdagen toch bij elkaar te zijn. Bijvoorbeeld door op verschillende dagen in kleine groepjes bij elkaar te komen, of met een digitale verbinding samen te eten.

Tijdens de feestdagen is het extra belangrijk dat we de basismaatregelen blijven naleven. We houden anderhalve meter afstand van mensen uit een ander huishouden, ook aan tafel of tijdens de viering. Kies waar mogelijk voor de plek met de meeste ruimte, zodat je makkelijker afstand kunt houden. We wassen vaak onze handen, bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven.  

Ook bij de voorbereidingen op de feestdagen is dat van belang. Doe gericht inkopen, winkel ’s ochtends of doordeweeks en ga alleen. Gemeenten en winkeleigenaren nemen maatregelen die mensen helpen om zich aan de regels te houden en drukte te beperken.

Veranderingen

Curaçao heeft met ingang van vandaag, 8 december, een oranje reisadvies vanwege corona. Dit betekent dat reizen naar Curaçao wordt afgeraden. Wie terugkomt uit Curaçao gaat in thuisquarantaine.

Vanaf 17 december mogen topsporters in de topsportcompetities weer trainen en wedstrijden spelen. Voor hen is de nationale competitie belangrijk om aansluiting te houden bij de internationale top. Tijdens het sporten geldt de afstandsmaatregel niet en zij mogen in dit uitzonderlijke geval ook met meer dan vier personen sporten en met meer dan 30 personen in één ruimte zijn. Voetballers in de Eredivisie en Eerste divisie en topsporters met een status op aangewezen topsportlocaties mochten al trainen en wedstrijden spelen.

Vooruitblik

Tegelijkertijd kijkt het kabinet naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Het kabinet wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is.

Vaccineren

Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep. Deze groep wordt gevaccineerd op circa 30 priklocaties, die de GGD verspreid over het land gaat inrichten. Na de medewerkers van verpleeghuizen volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Parallel aan het vaccineren van de genoemde zorgmedewerkers wordt ook zo snel mogelijk gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze groepen krijgen de vaccinatie in hun eigen woonomgeving. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Het virus en de maatregelen hebben forse impact op de samenleving en delen van de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun en herstelpakket. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting.

Juist tijdens de decembermaand is het van belang om wat extra naar elkaar om te kijken. Vooral mensen die zich eenzaam voelen of mensen die het lastig vinden om te gaan met de gedeeltelijke lockdown, hebben in deze periode extra behoefte aan een telefoontje, bezoek of kaartje. De campagne ‘Aandacht voor Elkaar’ verzamelt initiatieven uit het hele land en verspreidt verhalen die ook anderen kunnen inspireren om iets extra’s te doen voor de mensen om ons heen. Zie de website: www.aandachtvoorelkaar.nl voor meer informatie.

Week 49 - 30 november tot en met 6 december

Update: 1 december 2020 (17.00 uur): Bekendmaking Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 en Intrekking Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft ingetrokken de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”.

De intrekking van de  Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 1 december 2020 in werking.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt tevens bekend dat hij heeft ingetrokken het “Aanwijzingsbesluit toezichthouders van 26 maart 2020”.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 1 december 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma

Intrekking aanwijzingsbesluit Intrekkingsbesluit noodverordening
Update: 30 november 2020 (15.00 uur): Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen. Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. Per 1 december wordt het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje is vanaf dan verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters. Voor deze en andere maatregelen is gekozen, omdat we het coronavirus samen onder controle willen krijgen.

Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moet vanaf 1 december een mondkapje worden gedragen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rijinstructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Dat kan bijvoorbeeld door medicatie of een kaartje van een cliëntenorganisatie te tonen, of door een verklaring van een begeleider. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities en optredens. Daarnaast hoeft bij het ondersteunen van doven en slechthorenden of het geven van interviews op radio en tv geen mondkapje te worden gedragen.

Meer informatie over de mondkapjesplicht is te vinden op rijksoverheid.nl/mondkapjes

Zingen in groepsverband

Als gevolg van de nieuwe wet wordt het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband wordt per 1 december omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Reden hiervoor blijft dat zingen en schreeuwen een bron van besmettingen zijn, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Dat betekent dat wordt afgeraden om in groepsverband te schreeuwen of te zingen in koren of om met meerdere mensen naar zangles te gaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar.

Huishouden wordt hetzelfde adres

Tot nu toe is het zo dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten houden, tenzij ze een huishouden delen. Vanaf 1 december komt in de nieuwe tijdelijke wet het begrip huishouden te vervallen. Vanaf dan geldt: woon je op hetzelfde adres? Deel je een voordeur? Dan hoef je onderling geen afstand te houden. Deze wijziging maakt handhaving door politie, boa’s en andere handhavers eenvoudiger.

Meer inspraak in besluitvorming

De wet heeft ook gevolgen voor de besluitvorming. Maatregelen worden niet langer op aanwijzing van de minister van VWS neergelegd in noodverordeningen. Als het kabinet maatregelen voorstelt om het coronavirus tegen te gaan, moeten die worden omschreven in een ministeriële regeling. Deze regeling moet vervolgens worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover debat te voeren met de betrokken ministers. Nieuwe maatregelen gaan volgens de nieuwe wet daarom niet eerder in dan een week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd. Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze automatisch en treedt zij dus niet in werking. Bij acuut gevaar voor de volksgezondheid is het mogelijk om een spoedprocedure te volgen. Dan treedt de ministeriële regeling direct in werking en vervalt de regeling automatisch, als de Tweede Kamer besluit om er niet mee in te stemmen.

Week 47 - 15 november tot en met 22 november

Update: 20 november 2020 (9:00 uur): Mondkapje verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.

Gebruik van mondkapjes. Per 1 december moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is.

Update: 18 november 2020 (15.00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020 treedt op 18 november 2020 om 23.59 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 18 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 18 november 2020
Update: 17 november 2020 (19.30 uur): Gedeeltelijke lockdown gaat verder

Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen 

Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van 2 weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. We adviseren nog steeds om tot medio januari niet naar het buitenland te reizen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Lees het nieuwsbericht van 17 november in eenvoudige taal.

Houden aan de basisregels

Het volhouden van de basismaatregelen blijft cruciaal om het aantal besmettingen terug te dringen. Wie klachten heeft, ook als ze mild zijn, blijft thuis en laat zich zo snel mogelijk testen. Wie besmet is, roept hulp in van anderen voor boodschappen en andere klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. Iedereen houdt anderhalve meter afstand en wie op een drukke plek is, gaat weg. Er is een dringend advies om niet-medische mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes.

Steunmaatregelen en aandacht voor elkaar

Deze maatregelen hebben forse impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers, werkenden en werkzoekenden met steunmaatregelen. En er is aandacht voor mensen die zich eenzaam voelen of in de financiële problemen raken. Maar het is ook belangrijk dat we ons aan de maatregelen blijven houden. Om zelf gezond te blijven en om anderen gezond te houden. En om ervoor te zorgen dat we zicht krijgen op meer vrijheden in ons dagelijks leven, zolang het coronavirus er nog is – samen zijn met familie en vrienden, samen sporten en samen naar evenementen of een restaurant gaan.

Vooruitzicht

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Dat betekent dat sinterklaasvieringen gevierd kunnen worden, maar we houden afstand van anderen en ontvangen maximaal drie personen thuis. Maar met wat creativiteit kunnen wellicht oplossingen worden gevonden om pakjesavond te vieren, bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of via een digitale verbinding. Daarnaast doet Sint er goed aan om op tijd en  bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen en waar mogelijk lokaal of anders online te winkelen.

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw. Maar hoe beter we ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Op 1 december gaat de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in. Dan gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. Het kabinet zal daar binnenkort verder over communiceren.

De maatregelen vanaf 19 november 

Groepen:

 • Thuis ontvang je maximaal 3 personen per dag. Je ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.
 • Buitenshuis mag je met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten die er overnachten.
  • Uitvaartcentra.
  • Luchthavens voorbij de security check.
  • Bedrijfskantines.
  • Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.
  • Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.
 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Warenmarkten (de gewone weekmarkten).
  • Beurzen en congressen.
  • Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
  • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.
 • In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).
 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:
  • Professionele zangers.
  • Kinderen tot en met 12 jaar.
  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
  • Zingen als onderdeel van een demonstratie.
 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Reis zo min mogelijk.
 • Ga je toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

Week 46 - 9 november tot en met 15 november

Update: 13 november 2020 (15:00 uur): Gevolgen coronacrisis voor inwoners van Fryslân ongelijk verdeeld

Wat is de maatschappelijke impact van de coronacrisis voor de inwoners van Fryslân? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft hier in oktober 2020 voor de tweede keer onderzoek naar gedaan. De belangrijkste conclusie: de gevolgen van de coronacrisis zijn ongelijk verdeeld. Vooral jongvolwassenen, werkenden met een flexibel contract, zzp’ers en senioren hebben te maken met de negatieve effecten ervan. De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân gaat de resultaten van dit onafhankelijk onderzoek gebruiken bij de aanpak van de coronacrisis in Fryslân.

Het FSP-onderzoek vond plaats in de periode van 22 september tot 13 oktober. Net als bij het corona-onderzoek in het voorjaar is hiervoor Panel Fryslân ingezet. Dit FSP-burgerpanel bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder en heeft ongeveer 6000 leden. In totaal vulden 2723 panelleden de vragenlijst voor dit tweede corona-onderzoek in. Tijdens het eerste onderzoek in april – mei reageerden zo’n 3100 panelleden. De vragenlijst sloot een dag voordat het kabinet een gedeeltelijke lockdown aankondigde.

Gevolgen ongelijk verdeeld

De coronacrisis heeft voor iedereen in Fryslân gevolgen, maar sommige groepen worden harder geraakt, vertelt FSP-onderzoeker Arjen Brander. “Denk bijvoorbeeld aan jongvolwassenen, werkenden met een tijdelijk contract en een deel van de zelfstandigen. Maar ook ouderen die meer eenzaamheid ervaren, en mantelzorgers voor wie de mantelzorgsituatie ingewikkelder is geworden. Hoe zorgen we ervoor dat deze groepen niet verder achterop raken? Dat is de belangrijkste opgave, zeker naarmate de crisis langer aanhoudt.”

Belangrijkste conclusies uit het onderzoek

Sociale samenhang onder druk  
De sociale samenhang in Fryslân is nog altijd sterk en de bereidheid om elkaar te helpen is toegenomen. Bijna één op de vijf (17%) geeft al burenhulp, zoals boodschappen halen of helpen met een huishoudelijk klusje. Het beeld van een toegenomen buurtbinding en meer burenhulp in coronatijd gaat echter niet overal in gelijke mate op. Dit is met name het geval in buurten die al een sterke buurtbinding hadden. Naarmate de crisis en strenge maatregelen langer aanhouden kan de sociale samenhang onder druk komen te staan. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners die meer problemen en zorgen ervaren, vervolgens ook minder vertrouwen hebben in de overheid en in elkaar. Vooral in buurten waar bewoners weinig binding met de buurt ervaren komen spanningen tussen bewoners nu vaker aan de oppervlakte. In buurten met goede buurtrelaties daarentegen ervaart men vaker dat bewoners juist beter met elkaar omgaan en er meer buurtinitiatieven zijn sinds de coronacrisis .

Dalend vertrouwen in overheid en aanpak coronacrisis 
In oktober is het vertrouwen in de overheden gedaald ten opzichte van mei, maar is altijd nog hoger dan vóór de coronacrisis. Mensen maken zich zorgen over de economische gevolgen en onzekerheid over de duur van de crisis. Net als het vertrouwen in de overheid is de tevredenheid over de overheidsaanpak de afgelopen maanden afgenomen. Zorgen over werk en inkomen zijn sterk bepalend voor het oordeel over deze aanpak. Ook verschilt de waardering van de aanpak tussen leeftijdsgroepen. De jongste leeftijdsgroep geeft gemiddeld het laagste cijfer, terwijl de oudste leeftijdsgroep (75-plus) gemiddeld het hoogste cijfer geeft.

Zorgen over werk en inkomen
Het onderzoek laat zien dat zorgen over werk en inkomen van invloed is op hoe mensen de coronacrisis beleven. Onzekerheid over werk en inkomen gaat gepaard met een verminderd welbevinden. Het zijn vooral zelfstandigen en werkenden met een flexibel contract die zich zorgen maken. Het zijn vooral de jongeren en laagopgeleiden die een flexibel contract hebben. Dit maakt hen kwetsbaar. Slechts 9% van de werkenden met een vast contract maakt zich zorgen over werk en inkomen.

Eenzaamheid onder senioren 
Hoewel het aantal fysieke ontmoetingen is toegenomen, heeft de coronatijd mogelijkerwijs gevolgen voor de ervaren eenzaamheid van mensen. Bijna één op de tien mensen van 70 jaar of ouder voelt zich ernstig eenzaam. Dit is sinds februari licht gestegen.

Friese aanpak van de coronacrisis 

Het Fries Sociaal Planbureau doet voortdurend onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen Fryslân. Het FSP deelt de resultaten van dit corona-onderzoek met de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân. Deze gaat de onderzoeksresultaten gebruiken bij de verdere aanpak van de coronacrisis in Fryslân. “Voor de vervolgaanpak van deze crisis is het belangrijk om draagvlak en vertrouwen te behouden bij de inwoners van Fryslân”, aldus Martin Kool, programmaleider bij Veiligheidsregio Fryslân. “Uit dit onderzoek blijkt dat verschillende groepen in onze samenleving het zwaar hebben en een grote impact ervaren. Om de verschillende doelgroepen te helpen gaan we nadenken over acties die we kunnen uitvoeren. Een van die acties is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een campagne gericht op jongeren.

 

Meer weten? 

 • Op fsp.nl/corona publiceert het FSP de resultaten van onderzoeken naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis in Fryslân.  
 • Op vrfryslan.nl/coronavirus is informatie te vinden over de aanpak van de coronacrisis in Fryslân.  

Bekijk ook:  

Update: 9 november 2020 (16:00 uur): Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 9 november 2020 besloten de bedrijfskantine van Autobedrijf Kaatsland in Sneek te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

De eigenaar van het autobedrijf heeft zich op 7 november 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de bedrijfskantine werd gebruikt als ware het een horecagelegenheid (met een bar, een biljart en darts), er was geen sprake van een besloten groep en er werd geen 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. De eigenaar is gevraagd zelf een einde te maken aan de geconstateerde overtreding. Hierop is niet gereageerd. Daarom is besloten om de bedrijfskantine te sluiten.

De overtredingen zijn door de Politie Fryslân geconstateerd, waardoor burgemeester De Vries van gemeente Súdwest-Fryslân de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan van aanpak indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit bedrijfskantine Autobedrijf Kaatsland

 

Update: 9 november (15:00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020 treedt op 9 november 2020 om 12.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 9 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 november 2020

Week 45 - 2 november tot en met 8 november

Update: 4 november (9.00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020 treedt op 4 november 2020 om 22.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 4 november 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 4 november 2020
Update: 3 november (19.30 uur): Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ook willen we de weg terug naar meer vrijheden in ons dagelijks leven bespoedigen. Het kabinet heeft daarom besloten om voor de komende 2 weken, bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.

Volhouden

Het risico om besmet te raken blijft hoog: op dit moment testen in Nederland 1 op de 6 mensen positief. Dus het volhouden van de maatregelen is cruciaal. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden. Dit doe je voor jezelf en voor je naasten. Voor de winkeliers die open willen blijven en voor de horeca die weer open wil.

Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Blijf zoveel mogelijk thuis

Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken, grijpen we in op die plaatsen waar risico op overdracht van het virus het grootst is. Het motto voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen en het boeken van reizen naar het buitenland wordt tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

De verscherping van de maatregelen heeft helaas ook impact op ons welzijn en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten. Tijdens het sporten of in een restaurant.

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de volgende maatregelen:

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens.
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.
 • Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Het dagelijks leven:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens feestdagen.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten. Zoals musea, theaters, sexclubs, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk.
  Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
  • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
  • Warenmarkten blijven open.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden, met uitzondering van:
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Ga je toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

 • Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk.
 • Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.
 • Controleer voor jouw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl. 
 • Kom je terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.
 • Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.
Update: 2 november 2020 (11.30 uur): Sint-Maarten in de coronacrisis

Dit jaar is de viering van Sint-Maarten anders dan andere jaren. Zo zijn er bijvoorbeeld geen optochten toegestaan. Wel is het mogelijk om met kinderen langs de deuren te gaan, als iedereen rekening houdt met de omstandigheden.

Wil je toch langs de deuren gaan, hou je dan aan de volgende maatregelen:

 • Houd voldoende afstand van de mensen in de deuropening.
 • Heb begrip voor mensen die de deur liever niet open doen.
 • Overleg met de kind(eren) wat te doen met niet-verpakt snoep wat ze hebben gekregen.
 • Zorg dat de begeleidende volwassenen (maximaal 2) altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Houd de groepjes (kinderen en begeleiders) zo klein mogelijk.
 • Organiseer geen activiteiten in de straat of buurt waarbij volwassenen in een groep bij elkaar komen.

Komen er kinderen bij jou aan de deur, overweeg dan deze tips:

 • Geef voorverpakt snoep.
 • Geef bij de deur 1,5 meter afstand aan. Door bv. met stoepkrijt een streep te zetten.

Doe niet mee wanneer:

 • Je klachten hebt.
 • Je tot een kwetsbare groep behoort.

Hang een briefje aan de deur met de boodschap dat je niet mee doet.

Op de website van de Rijksoverheid staan nog meer tips om tijdens dit soort dagen rekening te houden met de coronamaatregelen.

Week 44 - 26 oktober tot en met 1 november

Update: 27 oktober 2020 (18:00 uur): Restaurant van Wellness en Beauty de Woudfennen gesloten

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 27 oktober 2020 besloten het restaurant van Wellness en Beauty de Woudfennen in Joure te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het restaurant heeft zich op zaterdag 17 en donderdag 22 oktober 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat er in het restaurant zowel hotel- als daggasten aanwezig waren. Dit terwijl alleen aan hotelgasten eten en drinken mag worden verstrekt. 2/3 van de gasten hadden een arrangement geboekt zonder een hotelovernachting. Ook stonden er op de website arrangementen met eten in het restaurant vermeld. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de  toezichthouders van de gemeente De Fryske Marren geconstateerd, waardoor burgemeester Veenstra de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit restaurant Wellness en Beauty de Woudfennen
Update: 27 oktober 2020 (10:00 uur): De leerlingen gaan graag het gesprek aan

Toen twee weken voor de herfstvakantie het dringende advies kwam om op scholen een mondkapje te dragen, stoorde Martine Hanson zich aan de negatieve reacties die hier op kwamen. Martine is docent Nederlands aan het Nordwin College in Leeuwarden en bedacht een mooie actie om het mondkapjes-advies met haar leerlingen te bespreken. “Ik wilde het graag positief benaderen en het voor de leerlingen betekenisvol maken.” Zij printte voor alle leerlingen een emoticon met mondkapje uit en vroeg hen op te schrijven voor wie zij een mondkapje dragen.

Doel van deze actie was om het gesprek met de leerlingen aan te gaan over het belang van de corona-maatregelen. En te spreken over wat corona voor hun betekent. “Veel van de leerlingen voelen het gevaar van corona niet zo voor hunzelf”, aldus Martine. De leerlingen, tussen de 12 en 16 jaar, kwamen met heel praktische reacties: “Voor mijn moeder, zodat ze kan blijven werken” – “Voor kwetsbare familieleden” – “Voor opa en oma”.

In plaats van de leerlingen aanspreken op het niet-dragen van een mondkapje, ging Martine in met hen gesprek. “Samen gingen we op zoek naar de redenen om je wel aan de maatregelen te houden. Want iets doen omdat je het belang ervan inziet, is makkelijker en zinvoller dan zeggen dat het moet.” vertelt Martine.

Tekeningen van mondkapjes met teksten van leerlingen van het Nordwin College

Week 42 - 12 oktober tot en met 18 oktober

Update: 15 oktober 2020 (14.00 uur): Landelijke maatregelen die nu gelden versus regionale maatregelen

Het aantal coronabesmettingen stijgt dusdanig hard dat het kabinet op 13 oktober heeft besloten tot strengere maatregelen om dit aantal omlaag te brengen. De maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal contactmomenten en om groepsvorming en drukte tegen te gaan, zodat verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt ingeperkt. De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. Over twee weken kijkt het kabinet weer opnieuw of de genomen maatregelen effect hebben.

De landelijke maatregelen gelden voor heel Nederland, ondanks het feit dat niet alle regio’s zich in hetzelfde risiconiveau bevinden. Voor iedereen gelden dezelfde maatregelen, er is dus geen sprake van regionale verschillen.

Hoe verder na de gedeeltelijke lockdown – de routekaart

Na de landelijke gedeeltelijke lockdown schalen we als dat kan terug naar de regionale aanpak. De routekaart risiconiveaus en maatregelen biedt hierbij perspectief. Hoe gaat dat in zijn werk? Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen signalen van oplevingen worden opgepikt.

Op basis van deze signalen (signaalwaarden) wordt per regio bepaald in welk risiconiveau zij zich bevinden. Bij dat risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Daarvoor geldt altijd dat het de minimale maatregelen zijn. Een burgemeester kan besluiten om aanvullend extra maatregelen te nemen als de situatie daartoe aanleiding geeft. Denk bijvoorbeeld aan het (tijdelijk) sluiten van een horecagelegenheid vanwege een hoog aantal besmettingen. Of het verbieden van een evenement vanwege teveel deelnemers of de onmogelijkheid tot het houden van 1,5 meter afstand.

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Als de besmettingen in het hele land weer sneller stijgen dan verwacht dan kan het nodig zijn om nogmaals landelijk in te grijpen. Op dat moment laten we de regionale aanpak weer los en gelden voor het hele land dezelfde, landelijke maatregelen.

Het zicht op de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid en de informatie op het coronadashboard.

Update: 15 oktober 2020 (10.00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020 treedt op 14 oktober 2020 om 22.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 14 oktober 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân

mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 14 oktober 2020
Update: 14 oktober 2020 (18.00 uur): De Shamrock in Harlingen gesloten

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 14 oktober 2020 besloten Irish pub The Shamrock in Harlingen te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het café heeft zich in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 september 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de noodmaatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. De burgemeester van Harlingen heeft de exploitant bij brief van 2 oktober gewezen op deze overtreding en op het belang de coronamaatregelen na te leven.

Op zaterdag 10 oktober 2020 is opnieuw een controle uitgevoerd, dit maal in samenwerking tussen gemeente en politie. Wederom bleek dat de noodmaatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. En dat de exploitant en tevens leidinggevende ook geen enkele moeite deed de bezoekers hier op aan te spreken. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de politie en handhavers van gemeente Harlingen geconstateerd, waardoor locoburgemeester De Groot de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Download het aanwijzingsbesluit
Update: 13 oktober 2020 (19.30 uur): Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Meer dan we zouden willen heeft de verscherping van de maatregelen impact op de samenleving en de economie. Maar deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden. Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

Voorspelbaarheid

Wat we willen is zo gericht mogelijk ingrijpen. Maar hoe hoger het aantal besmettingen, hoe minder fijnmazig de maatregelen. Het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus wordt versterkt door het testbeleid, het coronadashboard met hieraan toegevoegd een routekaart met vier risiconiveaus waarbij voor iedereen duidelijk is welke maatregelen op welk moment nodig zijn, de app CoronaMelder als ondersteuning bij het bron- en contactonderzoek en aangescherpte wetgeving en handhaving. Zo versterken we het zicht op en de voorspelbaarheid van de verspreiding van het virus. Zo kunnen we snel en gericht bijsturen en de verspreiding van het virus tegengaan, daar waar het virus oplaait.

Vervolg

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag  14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal besmettingen en de druk op de reguliere zorg alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de maatregelen effect hebben en dus heroverwogen kunnen worden.

De maatregelen

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal drie personen per dag.
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen

Het dagelijks leven:

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
 • In het voorgetzet onderwijs (VO), MBO en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol of softdrugs op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • Markten voor levensmiddelen
  • Beurzen en congressen
  • Bioscopen en theaters
  • Wedstrijden
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

Reizen:

 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Coronamaatregelen per risiconiveau

Coronamaatregelen per risiconiveau

Week 41 - 5 oktober tot en met 11 oktober

Update: 10 oktober 2020 (15:00 uur): De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar

Voorkom dat je onbewust een ander besmet

Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen. In de App Store en de Google Play Store staat CoronaMelder voor je klaar. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Meer informatie over de CoronaMelder is te lezen op de website van GGD Fryslân.

Update: 6 oktober 2020: Aandacht voor elkaar

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. Na ruim een half jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen weer toenemen. Ondernemers krijgen harde klappen, banen zijn onzeker en jongeren worden beperkt in hun doen en laten. Mensen voelen zich sneller eenzaam, zeker nu de dagen korter worden, het virus blijft hardnekkig en we niet weten wanneer ons leven weer normaal wordt.

Volhouden wordt dus lastiger. Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom start de Rijksoverheid het initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ om nog meer naar elkaar om te zien. En om aandacht te hebben voor elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Zo blijven we elkaar vasthouden, ook als we afstand houden.

Op dinsdag 6 oktober geven de minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge het startsein voor dit initiatief in Den Bosch. Zij gaan in gesprek met mensen met een bijzonder verhaal of initiatief, dat anderen inspireert om meer ‘aandacht voor elkaar’ te hebben. Een selectie van deze verhalen vormt de rode draad van een gesprek dat door omroep MAX op TV wordt uitgezonden.

Overal in het land bloeien mooie, hartverwarmende acties op, waarmee mensen klaarstaan voor elkaar in coronatijd: een kort bezoekje aan de deur, een kaartje in de brievenbus, boodschappen voor elkaar doen, een online verhalenavond of een dagelijks telefoontje. Iedereen beleeft deze tijd anders. We kunnen dus veel voor elkaar doen. Heb jij een goed idee of initiatief, waarmee je klaar staat voor anderen? Of wil je graag je verhaal vertellen? Deel dan je ervaringen en ideeën met #aandachtvoorelkaar of op de website van de Rijksoverheid. Alle activiteiten en verhalen komen op die website. We hopen dat de mooie voorbeelden een inspiratie voor anderen zullen zijn om nog meer naar elkaar om te zien. Zo brengen we met elkaar de beweging op gang.

Week 40 - 28 september tot en met 4 oktober

Update: 2 oktober 2020 (14:15 uur): Vijf culturele locaties in Fryslân krijgen ontheffing

Op basis van de noodverordening van Veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020 heeft de voorzitter Van Haersma Buma ontheffing verleend aan een aantal gebouwen van groot belang voor de regio. Voor deze gebouwen geldt geen maximum van 30 personen per ruimte.

Hoge culturele waarde

Deze ontheffing geldt voor de volgende locaties:

 • De Harmonie in Leeuwarden
 • De Lawei in Drachten
 • Het Posthuistheater in Heerenveen
 • Theater Sneek
 • De Koornbeurs in Franeker

Deze organisaties hebben een hoge culturele waarde voor Fryslân en maken essentieel onderdeel uit van de Friese culturele infrastructuur. Alle vijf locaties hebben de afgelopen tijd bewezen zich goed aan de regels te houden en werken met goedgekeurde protocollen die een veilig bezoek kunnen garanderen.

Overige concertzalen en theaters in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene Rijksmaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel).

Veranderingen mogelijk

Wanneer de situatie verandert, kan voorzitter Van Haersma Buma de ontheffing heroverwegen. Zo kunnen genoemde locaties alsnog gesloten worden of kan de voorzitter besluiten dat meer locaties in aanmerking komen voor deze ontheffing.

Update: 1 oktober 2020 (18.00 uur): Duidelijkheid over mondkapjes in het onderwijs

Ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) hebben vandaag overlegd met de onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties (VO-Raad, PO-Raad, LAKS, Lecso, SPV, Sectorraad Praktijkonderwijs, MBO-raad, VH, VSNU, JOB, ISO, LSVb) hebben zij het volgende afgesproken:

Dringend advies

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af. Ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Leerlingen met beperking

Bij leerlingen met een beperking en/of zorgbehoefte, die sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de medezeggenschapsraad te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker reëel is.

Verplicht

Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze  vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschapsraad moet instemmen.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Primair onderwijs

Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is.

MBO

In het mbo verandert er op het gebied van het dragen van mondkapjes niets. In het beroepsonderwijs geldt, in tegenstelling tot het voortgezet onderwijs, de 1,5 meter afstand tot elkaar voor studenten en onderwijspersoneel. Dit RIVM voorschrift kan op mbo-scholen goed worden nageleefd omdat er maar deels onderwijs op locatie plaats vindt, naast de online lessen. Hierdoor is er gemiddeld 30% van het normale aantal studenten en medewerkers aanwezig. Het staat mbo-scholen vrij om daarnaast te kiezen voor  het volgen van de brancheprotocollen bij  praktijklessen op de fysieke locatie. Dit kan betekenen dat er bij praktijklessen en in kleine ruimtes wel gekozen wordt voor mondkapjes. Het kan ook zo zijn dat een veiligheidsregio in overleg met de mbo-scholen kiest voor een dringend advies om mondkapjes te dragen.

Hoger onderwijs

Op hogescholen en universiteiten verandert er net als bij het mbo niets op het gebied van het dragen van mondkapjes. Ook bij deze onderwijsinstellingen geldt de 1,5 meter afstand en kan dit door de combinatie van fysiek en online onderwijs goed worden nageleefd. Ook in het hoger onderwijs is er natuurlijk ruimte voor eigen keuzes van de hogescholen en universiteiten. Zo kan ook hier gekozen worden voor mondkapjes bij bijvoorbeeld praktijkonderwijs. En ook kan een veiligheidsregio in overleg met een hogeschool of universiteit er voor kiezen om toch over te gaan tot een dringend advies over het dragen van mondkapjes.

Leerlingenvervoer

In het leerlingenvervoer blijft alleen de chauffeur een (chirurgisch) mondkapje dragen, de leerlingen niet.

Update: 30 september 2020 (18.30 uur): Dringend advies tot dragen van mondkapjes

In het licht van de wens van de Tweede Kamer om voor heel Nederland een eenduidig en dringend advies te geven over het dragen van mondkapjes, gaat het kabinet dit advies precies uitwerken. Vooruitlopend hierop, is vooralsnog het dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes zoals:

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
 • Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
 • Dit advies gaat vooralsnog niet gelden in het primair of voorgezet onderwijs.

Het precieze advies en definities van publieke binnenruimtes worden uiterlijk aanstaande vrijdag 2 oktober om 18.00 uur in meer detail bekendgemaakt.

Update: 30 september 2020 (17:00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020 treedt op 30 september 2020 om 18.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 30 september 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 30 september 2020

 

Update: 30 september 2020 (10.00 uur): Café Harry's Bar in Appelscha gesloten

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 29 september 2020 besloten Café Harry’s Bar in Appelscha te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het café heeft zich op zondag 6 en zondag 27 september 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de noodmaatregelen met betrekking tot het placeren van personen in de drinkgelegenheid en het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen.

Zo bleek dat het terras van het café niet zodanig is ingericht dat de aanwezige personen in staat worden gesteld om 1,5 meter afstand te houden. Er waren tussen de 200 en 300 personen aanwezig. Reservering en toewijzing van een zitplaats vond niet consequent plaats. Daarnaast stonden de aanwezige personen te zingen en te dansen, waarbij het personeel van het bedrijf geen zichtbare actie ondernam om het afstand houden tussen personen te handhaven en te waarborgen, dan wel om het zingen en dansen te beëindigen. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de handhavers van gemeente Ooststellingwerf en de politie geconstateerd, waardoor burgemeester Oosterman de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit Café Harrys Bar
Update: 28 september 2020 (20.00 uur): Aangescherpte maatregelen n.a.v. persconferentie

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.
 • Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.
 • De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullende afspraken

Verder komen er afspraken met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen.

De GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en bezoek.

Uitzonderingen

Uitzondering op nieuw maximum voor ruimte binnen (max 30) - en activiteiten buiten (max 40):

 • personen bij een uitvaart

 • samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte;
 • betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
 • personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden;
 • de vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten;
 • een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is
 • detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:
  • detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen)
  • veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.
 • onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;
 • openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.)
 • sportgelegenheden;
 • jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).
 • luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 per zaal gebouwen van groot belang voor de VR:

 • VR’s kunnen ontheffing verlenen voor panden van groot belang.

Uitzondering op nieuw maximum gezelschapsgrootte (max 4):

 • gezamenlijk huishouden;
 • kinderen tot 13 jaar;
 • persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt;
 • vergadering of betoging Wet openbare manifestaties;
 • vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit;
 • bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij;
 • personen bij een uitvaart;
 • personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;
 • beroep, bedrijf of vereniging.
 • N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):

 • horeca aan de airside van luchthavens.

Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen

 • Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Week 39 - 21 september tot en met 27 september

Update: 25 september 2020 (14:30 uur): Meer regio’s met maatregelen om het coronavirus in te dammen

Het kabinet kondigt in nauwe samenwerking met 8 veiligheidsregio's extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gaan in op zondag 27 september, 18:00 uur.

In Fryslân zijn op dit moment geen aanvullende maatregelen van kracht, maar wel in een aantal andere regio's. Dit wordt in onderstaand overzicht toegelicht. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Factsheet Rijksoverheid - Regionale maatregelen tegen het coronavirus

Update: 23 september 2020 (16.30 uur): Vervolgonderzoek over gevolgen coronacrisis voor Friezen

Dit voorjaar deed het FSP onderzoek naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis op Fryslân. Doel was om de Friese crisisorganisatie (Veiligheidsregio en GGD) en andere beleidsmakers en bestuurders te voorzien van informatie. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg. Daarvoor zet het FSP opnieuw haar burgerpanel Panel Fryslân in.

Anderhalve meter afstand houden van elkaar, een verbod op grote bijeenkomsten, zo veel mogelijk thuiswerken: de coronamaatregelen beïnvloeden nog altijd veel aspecten van het dagelijks leven, en dat kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen. Ook de economische gevolgen dienen zich aan, zoals (dreigend) baanverlies of verminderde inkomsten, en kunnen negatieve gevolgen hebben voor het welbevinden.

Conclusies 1e onderzoek

Het FSP volgt hoe het gaat met de inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden. Om te onderzoeken hoe het met Friezen in coronatijd gaat ontvingen de leden van Panel Fryslân in april een vragenlijst. Het FSP presenteerde in juni de onderzoeksresultaten. De belangrijkste conclusies van het rapport ‘Corona in Fryslân’:

 • de sociale samenhang in Fryslân blijft onverminderd sterk en de inwoners van Fryslân hebben meer vertrouwen gekregen in de zorg en de overheid;
 • de overheid krijgt een ruime voldoende voor de aanpak van de coronacrisis;
 • er is veel verdriet onder mantelzorgers en met name zelfstandigen maken zich zorgen.

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek krijgt nu een vervolg. Vanaf deze week worden de leden van Panel Fryslân opnieuw bevraagd over onder andere hun sociale contacten, over hun welzijn, de onzekerheden die zij ervaren, en het vertrouwen dat zij hebben in de overheid. Ook is er aandacht voor de coronamaatregelen en de mate van steun die ervoor bestaat onder de Friese inwoners. De eerste resultaten worden begin november verwacht. Het FSP gaat haar bevindingen ook nu weer delen met de Friese crisisorganisatie en andere beleidsmakers en bestuurders. Zij kunnen met deze informatie inspelen op de negatieve gevolgen van de coronacrisis, om zo de kwaliteit van leven in Fryslân op peil te houden.

Panel Fryslân

Panel Fryslân is een representatief burgerpanel voor de Friese bevolking van 18 jaar en ouder. Panelleden krijgen maximaal zes keer per jaar een online vragenlijst toegestuurd. De vragen gaan over verschillende, actuele onderwerpen die impact hebben op de Friese samenleving en waarover het FSP graag de mening van Friese burgers hoort.

Samenstelling Panel Fryslân

Het panel bestaat op dit moment uit bijna 6000 panelleden. Het is een mix van mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, afkomstig uit heel Fryslân, met verschillende opleidingsniveaus en inkomens. Je kunt je niet aanmelden voor Panel Fryslân. Panelleden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodigingsbrief.

Meer informatie
Update: 22 september 2020 (17:00 uur): Danscafé ’t Hofje in Bolsward, dat op 10 september 2020 de deuren moest sluiten, mag weer open

Het café was aangewezen als ‘verboden gebied’ door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat het zich niet had gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening. Zo werden de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand niet in acht genomen. Bezoekers hadden geen reservering en er werden geen zitplaats

De exploitant van het bedrijf heeft bij de gemeente een plan ingediend om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente als voldoende beoordeeld, waardoor volledige heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Week 38 - 14 september tot en met 18 september

Update: 18 september 2020 (19.30 uur): Nieuwe regionale maatregelen om het virus in te dammen

Het kabinet heeft in nauwe samenwerking met 6 veiligheidsregio’s maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het Outbreak Management Team en gaan in op zondag 20 september, 18:00 uur.

De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. In deze 6 regio’s neemt het aantal besmettingen momenteel het hardst toe.

Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Update: 15 september 2020 (16:00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020 treedt op 16 september 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 16 september 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. S. van Haersma Buma

Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020

Week 37 - 7 september tot en met 13 september

Update: 11 september 2020: Danscafé in Bolsward gesloten

Op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is met ingang van 11 september 2020 besloten Danscafé 't Hofje in Bolsward te sluiten. Het besluit werd genomen vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het danscafé heeft zich in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 september 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo bleek dat de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de aanwezige personen niet of onvoldoende in acht werden genomen. Daarnaast vond reservering en toewijzing van een zitplaats niet consequent plaats en bezoekers werden hier ook niet op aangesproken. Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten.

De overtredingen zijn door de handhavers van gemeente Súdwest-Fryslân geconstateerd, waardoor burgemeester De Vries de voorzitter van de Veiligheidsregio heeft verzocht om tot sluiting over te gaan.

De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter van de Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Bekijk hier het aanwijzingsbesluit

Week 36 - 31 augustus tot en met 6 september

Update: 1 september 2020 (19.30 uur): Kabinet staat stil bij maatregelen tegen verspreiding corona

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

In het kort:

 • Nog geen versoepelingen
 • Juichverbod blijft gelden
 • Alle kinderen naar school en opvang
 • Veranderingen in verpleeghuizen
 • Uitbreiding informatie coronadashboard

Meer weten?

Kijk op de website van Rijksoverheid.

week 35 - 22 augustus tot en met 30 augustus

Update: 27 augustus 2020 (15.00 uur): Junokade in Leeuwarden wordt 's avonds en 's nachts afgesloten

Vanaf vrijdag 28 augustus is de Junokade tussen 19:00 uur en 06:00 uur gesloten voor bezoekers. Het verbod op aanwezigheid in de avond en de nacht blijft van kracht tot zondag 1 november 2020. De sluiting geldt alleen ’s avonds en ’s nachts. De bedrijven aan de Junokade zijn gewoon bereikbaar.

Handhaving en de politie hebben de afgelopen tijd veelvuldig opgemerkt dat bij de wekelijkse car meetings aan de Junokade de afstandseisen niet worden nagekomen. Elke vrijdagavond verzamelen zich daar grote groepen autoliefhebbers. Deze zomer heeft de gemeente onder de deelnemers flyers verspreid om hen te wijzen op de afstandseisen. Afgelopen vrijdag, 21 augustus, is de aanwezigen namens burgemeester Sybrand Buma een brief uitgereikt waarin hen wordt opgedragen de afstandseisen te respecteren. Ook werd in de brief gewaarschuwd dat aanvullende maatregelen konden worden genomen als de regels niet zouden worden opgevolgd. De brief heeft na de meeting van 21 augustus niet het gewenste effect gehad. Daarom is besloten tot het instellen van een avond- en nachtsluiting voor de Junokade. Om te voorkomen dat de car meetings zich naar een andere avond in de week verplaatsen, geldt de afsluiting ’s avonds en ’s nachts gedurende de hele week.

Aanwijzingsbesluit Junokade in Leeuwarden

 

Noodverordening

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân is op grond van de noodverordening bevoegd om gebieden aan te wijzen waar het verboden is zich te bevinden. Een dergelijke maatregel wordt opgelegd wanneer op deze locaties niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Dit is aan de Junokade het geval.

De Junokade wordt vanaf 19:00 uur met hekken en waarschuwingsborden afgesloten voor alle verkeer. Handhaving en de politie zien toe op de naleving.

Noodverordening

 

Update: 24 augustus 2020 (16:00): Horecazaak op Vlieland mag weer volledig open

De bar en rotisserie De Zeevaert op Vlieland, die op 22 augustus 202 de deuren moest sluiten, mag weer volledig open.

De bar en rotisserie was aangewezen als 'verboden gebied' door de voorzitter va de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat het zich niet had gehouden aan de coronaregels in de noodverordening. 

Er is bij de gemeente een plan ingediend om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente als voldoende beoordeeld, waardoor volledige heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen. 

Intrekking aanwijzingsbesluit Bar en rotisserie de Zeevaert

 

Week 34 - 17 augustus tot en met 23 augustus

Update: 22 augustus 2020 (20:00 uur): Bar en rotisserie de Zeevaert op Vlieland gesloten na overtreden regels

De Veiligheidsregio Fryslân sluit vanavond 22 augustus, om 23.30 uur, op verzoek van gemeente Vlieland, Bar en rotisserie de Zeevaert aan de Dorpsstraat 61 te Vlieland (onderdeel van Hotel de Wadden BV).

Bar en rotisserie de Zeevaert heeft zich niet aan de maatregelen uit de noodverordening gehouden. Zo waren er o.a. te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd er geen gezondheidscheck gedaan en hadden niet alle gasten een zitplaats. De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit verbodsgebied De Wadden

 

Update: 21 augustus 2020: Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de "Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020".

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 21 augustus 2020 treedt op 21 augustus 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 20 augustus 2020.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

mr. S. van Haersma Buma

Noodverordening
Update 18 augustus 2020 (20.00 uur): Houd corona buiten de deur

Het gaat niet goed met de ontwikkelingen rond het coronavirus in ons land. Sinds de laatste persconferentie van 6 augustus is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen verder toegenomen. Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd weer terug bij af. Daarom heeft het kabinet vanavond aanscherpingen aangekondigd.

Meeste besmettingen thuis en bij vrienden

Het laatste advies van het Outbreak Management Team (OMT) geeft aanleiding om landelijk een paar extra stappen te zetten. Wat dit advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur. Bij familiebijeenkomsten, verjaardagsfeestjes, buurtborrels en in vriendengroepen. Dat is op dit moment de bron van de meeste besmettingen.

Maximaal 6 gasten thuis

De belangrijkste aanscherping is daarom dat zéér dringend wordt geadviseerd, om het aantal mensen dat je in huis en tuin ontvangt, te beperken tot maximaal 6 gasten. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Daarbij moet vooraf worden gevraagd, of iedereen klachtenvrij is. Natuurlijk moet altijd anderhalve meter afstand worden gehouden.

Altijd een vaste zitplaats

Ga voor feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen liever naar een horecazaal, waar meer ruimte is en iedereen een vaste zitplaats heeft. Dus op anderhalve meter, zonder fysiek contact, met registratie en een checkgesprek. Zaalverhuurders en horecaondernemers wordt gevraagd daar scherp op te letten, voor zover ze dat al niet doen. Ook in de handhaving komt daar extra aandacht voor.

Thuiswerken

Van alle maatregelen die we vanaf het begin hebben genomen, is het advies zoveel mogelijk thuis te werken een van de meeste effectieve gebleken. Daar zat geen einddatum aan en het advies blijft; werk thuis. 

10 dagen thuisquarantaine

Ben je op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of ben je in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van veertien naar tien dagen.  

Klachten? Thuis blijven en laten testen!

Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Kinderen blijven thuis bij klachten

Op de scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij; kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.

Aangekondigde wijzigingen

 • Ontvang maximaal 6 personen in huis of in de tuin, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en het eigen huishouden.
 • Blijf zo veel mogelijk thuis werken.
 • Thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen.

Week 33 - 10 augustus tot en met 16 augustus

Update: 14 augustus 2020 (17:45 uur): Horecazaak in Heerenveen mag weer open

Café de Swetser in Heerenveen, dat op 11 augustus 2020 de deuren moest sluiten, mag weer open.

Het café was aangewezen als ‘verboden gebied’ door de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat het zich niet had gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening. Zo waren er te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd er geen gezondheidscheck gedaan en hadden niet alle gasten een zitplaats. Ook was de dansvoorziening geopend, wat verboden is op basis van de noodverordening.

De exploitant van het bedrijf heeft bij de gemeente een plan ingediend om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente als voldoende beoordeeld, waardoor volledige heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Bekijk het aanwijzingsbesluit

 

Update: 14 augustus 2020 (13:00 uur): Camping Appelhof sluit maandag 17 augustus de deuren

In goed overleg tussen Camping Appelhof, de gemeente Terschelling en Veiligheidsregio Fryslân is besloten dat Camping Appelhof op maandag 17 augustus 2020 om 12.00 uur sluit. Hiermee wordt aan de aanwezige gasten op de camping, de jongeren die nog naar de camping zouden gaan én aan de eilandbewoners duidelijkheid gegeven. “Hoewel het aantal jongeren dat positief is getest op corona tot dusverre gelukkig meevalt, nemen we de situatie heel serieus,” aldus burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld van Terschelling.

Inmiddels zijn al veel jongeren vertrokken van de camping en hebben er veel geannuleerd. Degenen die op dit moment nog op de camping zijn en de jongeren die nog van plan waren naar de camping te komen worden door Camping Appelhof geïnformeerd.

Voor de jongeren die dit weekend van het eiland vertrekken is voldoende plek op de veerboot. Mochten er vandaag meer jongeren positief worden getest op corona, dan gaan deze met een aparte vervoerder naar Harlingen.

Camping Appelhof een dag langer de tijd om te sluiten

Camping Appelhof heeft tot maandag 17 augustus 2020 12.00 uur de tijd om alle campinggasten van de camping te laten vertrekken. Eerder vandaag werd bekend gemaakt dat de camping zondag om 12.00 uur al leeg moet zijn. In overleg met de camping, gemeente en veiligheidsregio is besloten om dit één dag uit te stellen, zodat de aanwezige jongeren meer verspreid en met inachtneming van de coronamaatregelen kunnen vertrekken.

Campinggasten die al op een eerdere datum zouden vertrekken, kunnen niet langer dan oorspronkelijk gepland op de camping blijven. Zij gaan op hun eerder geplande vertrekdatum naar huis.

De sluiting van de camping is formeel vastgelegd in een aanwijzingsbesluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân.

Bekijk het aanwijzingsbesluit

 

Update: 14 augustus 2020 (12.00 uur): Horecazaak in Drachten mag weer volledig open

De horecazaak Champino/Skihut in Drachten, die op 29 juli 2020 de deuren moest sluiten, mag weer volledig open. Op 10 augustus mocht de afdeling Skihut al worden geopend; nu mag ook de afdeling Champino weer open.

De horecazaak was aangewezen als ‘verboden gebied’ door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat het zich niet had gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening. Zo waren er o.a. te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd er geen gezondheidscheck gedaan en kregen de klanten geen zitplaats toegewezen.

De exploitant van het bedrijf heeft bij de gemeenten een plan ingediend om aan te tonen dat er maatregelen zijn genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeenten als voldoende beoordeeld, waardoor volledige heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Bekijk het aanwijzingsbesluit

 

Update: 13 augustus 2020 (21.45 uur): Eerste coronatestdag Terschelling levert één besmetting op

De eerste coronatestdag op Terschelling heeft één positieve testuitslag opgeleverd. Bij negen personen is de testuitslag nog niet bekend. De overige 133 testuitslagen zijn negatief. Zo’n 60 mensen die later vandaag zijn getest krijgen morgen de uitslag. GGD Fryslân heeft momenteel een extra testlocatie op het eiland, nadat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven bij thuiskomst positief testten op corona.

Negen testuitslagen nog niet bekend

Bij negen personen is de testuitslag nog niet bekend; deze wordt morgen bekend. Dit komt vaker voor en zegt niets over de uitslag: die kan zowel positief als negatief zijn. De personen aan wie nog geen testuitslag kon worden gegeven zijn hierover gebeld.

Extra boot

Voor de jongeren die donderdag negatief zijn getest en dezelfde dag nog naar huis wilden, is donderdagavond om 20.00 uur een extra boot geregeld. Zo’n 8-10 jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. Omdat dit zo’n kleine groep was, is in plaats van een grote boot gebruik gemaakt van een watertaxi. Alle passagiers op deze watertaxi zijn negatief getest op corona.

Vrijdag opnieuw testmogelijkheid

Vrijdagochtend gaat de testlocatie ET-10 in Midsland van 09.00-11.30 uur weer open voor jongeren van de camping, Terschellingers en andere toeristen met klachten die zich willen laten testen. Zij krijgen dezelfde dag de uitslag, net als de ca. zeventig jongeren die donderdag na de beoogde sluitingstijd van de testlocatie nog getest zijn.

Klachten na thuiskomst? Laat je testen!

Voor alle jongeren die afgelopen weken op jongerencamping Appelhof waren en na thuiskomst klachten krijgen blijft de oproep gelden: blijf thuis en laat je testen.

Update: 13 augustus 2020 (18.45 uur): Update Terschelling: extra boot voor mensen die negatief zijn getest

Op dit moment komen de eerste testuitslagen van Terschelling binnen. De personen die zich hebben laten testen worden hierover als eerste telefonisch geïnformeerd. Daarna maakt GGD Fryslân bekend of het virus is aangetroffen en zo ja, hoeveel personen in totaal positief zijn getest. Dit zal in de loop van de avond van 13 augustus zijn.

Heb je een negatieve uitslag?

 • Dan mag je naar huis, als je dat wilt. Dit kan via de reguliere dienstregeling van de veerdienst. Vandaag is de laatste afvaart om 19.15 uur.

Krijg je een positieve testuitslag?

 • Dan krijg je meteen concrete instructies van GGD Fryslân voor de vervolgstappen, waaronder isolatie, beschermingsmiddelen en vervoer naar huis.
 • Je wordt vanavond onder begeleiding via een speciale watertaxi naar Harlingen gebracht.
 • Vanaf Harlingen kun je met eigen vervoer naar huis. Je kunt niet met het openbaar vervoer reizen.
 • Moet je in Harlingen nog even wachten op je eigen vervoer? Dan is hiervoor een speciale wachtruimte ingericht. Ook hier is begeleiding aanwezig.
 • Kun je niet naar huis? Dan word je met speciaal vervoer naar een alternatieve quarantainelocatie gebracht.

Heb je op dit moment nog geen uitslag?

 • Dat kan kloppen; nog niet alle uitslagen zijn binnen. Dat je nog niet bent gebeld zegt niets over de uitslag.
 • Heb je om 19.15 uur (de laatste afvaart van Doeksen) nog geen testuitslag? Stap dan niet op de boot, maar wacht tot je de uitslag binnen hebt. Als je een negatieve uitslag kun je om 20.00 uur met een extra boot van het eiland vertrekken.

Benodigde faciliteiten

De Friese crisisorganisatie, GGD Fryslân en de gemeenten Terschelling en Harlingen (waar de watertaxi aanmeert) zorgen met elkaar voor de nodige faciliteiten en maatregelen. Op camping Appelhof zijn vrijdag weer medewerkers van GGD Fryslân aanwezig om vragen van jongeren te beantwoorden.

Aantal uitslagen morgen bekend

In totaal zijn vanochtend zo’n 200 personen getest op corona. Omdat GGD Fryslân vanochtend langer heeft door getest, konden niet alle monsters direct mee op de boot richting vasteland. De uitslagen van deze testen komen morgen binnen. Alle personen van wie de uitslag morgen pas bekend wordt, zijn hierover meteen geïnformeerd toen zij werden getest.  

Vrijdag testlocatie opnieuw geopend

Op vrijdag 14 augustus van 09.00 tot 11.30 uur is de testlocatie ET-10 opnieuw geopend. Jongeren die op camping Appelhof verblijven, maar ook Terschellingers en andere toeristen met milde klachten kunnen zich dan laten testen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

Update: 13 augustus 2020 (15.00 uur): Tweehonderd jongeren laten zich testen op corona op Terschelling

Op de eerste testdag op Terschelling hebben zo’n tweehonderd jongeren zich laten testen op corona. Het overgrote deel verblijft op camping Appelhof of was daar op bezoek geweest. Later deze donderdag krijgt het grootste deel de uitslag te horen. GGD Fryslân had op zo’n honderd jongeren gerekend, maar de animo bleek het dubbele te zijn.

Voor de groep die negatief test en naar huis wil, komt donderdagavond een extra afvaart. Voor wie positief test volgt een apart protocol. Jongeren gaan dan via een aparte vervoersstroom onder begeleiding naar de wal waar ze thuis in isolatie kunnen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten.

Deze week bleek dat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven positief zijn getest op corona. Dat was reden om alle jongeren die op de camping verblijven of er de afgelopen tijd geweest zijn, op te roepen zich te laten testen als ze milde klachten hebben. Die oproep geldt nog steeds.

Om de drempel voor de jongeren die nu op de camping zijn te verlagen, is de testlocatie in Midland geopend. Die gaat vrijdag weer open. Personeel van de camping en de nabijgelegen Jumbo hebben veelvuldig contact met jongeren, vandaar dat de GGD hen ook test.

Daarnaast kunnen Terschellingers en andere toeristen met milde klachten zich laten testen in testlocatie ET-10. Dat kan zonder afspraak. De testlocatie is vrijdagochtend open van 9.00 tot 11.30 uur. Donderdag ging het testen iets langer door, maar jongeren die zich na half twaalf lieten testen, krijgen hun uitslag morgen pas.

 

Update: 12 augustus 2020 (10.00 uur): Horecagelegenheid in Heerenveen gesloten

De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat met ingang van 11 augustus 2020 is besloten om een horecagelegenheid in de gemeente Heerenveen aan te wijzen als verboden gebied, vanwege het niet naleven van de maatregelen uit de noodverordening.

Het betreft de volgende horecagelegenheid:

- Café De Swetser, Vleesmarkt 7, 8441 EW Heerenveen

Dit café heeft zich in de nacht van zondag 9 augustus 2020 niet aan de coronaregels gehouden. Zo waren er te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd er geen gezondheidscheck gedaan en hadden niet alle gasten een zitplaats. Ook was de dansvoorziening geopend, wat verboden is op basis van de noodverordening.

Daarom is besloten om deze horecagelegenheid te sluiten. De ondernemer moet een plan indienen waaruit blijkt dat er maatregelen worden genomen om de regels uit de noodverordening na te leven. Na goedkeuring van het plan zal de voorzitter Veiligheidsregio heroverwegen of de sluiting wordt ingetrokken.

Aanwijzingsbesluit Café De Swetser - Heerenveen
Update: 12 augustus 2020 (09.45 uur): Ook in Fryslân neemt het aantal mensen met corona toe: houd je aan de maatregelen!

Ook in Fryslân neemt het aantal mensen die positief zijn getest op corona toe. Om verdere uitbraken te voorkomen blijven we daarom oproepen: was vaker je handen, houd afstand en vermijd drukte. Heb je klachten? Laat je dan testen en blijf thuis tot je de uitslag van de test hebt.

Doorlopen met klachten

Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. Dan verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt. Ook in Fryslân zijn enkele van de positief geteste personen met klachten blijven doorlopen en hebben zij de uitslag van de test niet thuis afgewacht. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Daarom blijft het belangrijk om je aan de maatregelen te houden.

Dokkum en Terschelling

Na o.a. de uitbraak in Dokkum vorige week en een toenemend aantal positief geteste personen verspreid over Fryslân, berichtte GGD Fryslân vandaag ook over twee jongeren die op een camping op Terschelling waren en na thuiskomst positief testten op corona.

Zie ook:

 

 

Week 32 - 3 augustus tot en met 9 augustus

Update: 9 augustus 2020: Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de "Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020".

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 10 augustus 2020 treedt op 10 augustus 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Harlingen, 8 augustus 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
W.R. Sluiter

Noodverordening
Update: 7 augustus 2020: Twee horecazaken in Drachten en Sneek weer open

Twee horecazaken in Drachten en Sneek die op 29 juli 2020 hun deuren moesten sluiten, mogen weer bezoekers ontvangen. Het gaat om Café Ludiek in Sneek en om Champino/Skihut in Drachten, voor wat betreft de afdeling Skihut. De afdeling Champino moet nog wel gesloten blijven.

Beide zaken waren aangewezen als ‘verboden gebied’ door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat zij zich niet hadden gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening. Zo waren er o.a. te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd geen gezondheidscheck gedaan en kregen de klanten geen zitplaats toegewezen.

De exploitanten van beide bedrijven hebben bij de gemeenten een plan ingediend om aan te tonen dat zij maatregelen hebben genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Deze plannen zijn nu door de gemeenten als voldoende beoordeeld, waardoor heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Update: 6 augustus 2020 (19.30 uur): Persconferentie coronamaatregelen Rijksoverheid

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen.

Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook heel veel mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. Als we het tij met elkaar niet keren, dan dreigen we de grip op de verspreiding van het coronavirus weer te verliezen. En verspelen we de winst die we met elkaar in de afgelopen maanden hebben geboekt.

Daarom steunen we de lokale bestuurders om hun bevoegdheden in te zetten om het corona-virus onder controle te krijgen en gaan we enkele landelijke maatregelen verscherpen. Dat kan betekenen dat er lokaal extra maatregelen kunnen worden opgelegd, bovenop de landelijke geldende maatregelen.

De maatregelen die we nu treffen:

 1. Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.
  De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.
 2. De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid.
 3. Bij constatering van bronbesmetting door GGD, leggen voorzitters veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea, enzovoorts) op.
 4. In eerste instantie op Schiphol, maar later ook op andere locaties, zal een teststraat worden ingericht voor reizigers uit risicogebieden. Bij aankomst laten reizigers zich testen en zij gaan thuis in quarantaine. Wie zich niet laat testen bij aankomst, gaat 14 dagen in thuisquarantaine.
 5. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

Meer informatie over de maatregelen en de persconferentie van donderdag 6 augustus, lees je in het nieuwsbericht op de Rijksoverheid.

Week 31 - 27 juli tot en met 2 augustus

Update: 1 augustus 2020: Twee horecazaken Sneek weer open
Twee van de drie horecazaken in Sneek die woensdag hun deuren moesten sluiten, mogen vanavond, vrijdag 31 juli, weer bezoekers ontvangen. Het gaat om Club 1841 en Café Neighbours, beide in de Kleine Kerkstraat.

 

Beide zaken waren deze week aangewezen als ‘verboden gebied’ door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat zij zich niet hadden gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening.

Zo waren er te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd geen gezondheidscheck gedaan en kregen de klanten geen zitplaats toegewezen. 

De exploitant van beide bedrijven diende daags na de sluiting een plan in bij de gemeente Súdwest-Fryslân om aan te tonen dat hij maatregelen heeft genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente als voldoende beoordeeld, waardoor heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Update: 29 juli 2020: Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 29 juli 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat op 29 juli 2020 is besloten om een drietal locaties binnen de gemeente Súdwest-Fryslân en 1 locatie binnen de gemeente Smallingerland als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

De locaties

 • Champino / Skihut in Drachten. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, met uitzondering van het bij deze inrichting behorende terras.
 • Club 1841 in Sneek. De  locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden. 
 • Café Neighbours in Sneek. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden, met uitzondering van het bij deze inrichting behorende terras. 
 • Café Ludiek in Sneek. De locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar te bevinden. 

Duur van het verbod

Deze aanwijzingsbesluiten gaan in op 30 juli 2020 en zijn geldig totdat het besluit wordt ingetrokken. Intrekking vindt plaats zodra de exploitanten van de desbetreffende locaties met een plan van aanpak komen waaruit blijkt dat er maatregelen zijn/worden genomen waardoor de exploitanten en de bezoekers van de locaties de regels zoals genoemd in artikel 2.1 van de Noodverordening kunnen naleven en opening van de inrichtingen verantwoord wordt geacht.

Leeuwarden, 29 juli 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

W.R. Sluiter

 

Aanwijzingsbesluit Café Ludiek Sneek

 

Aanwijzingsbesluit Café Neighbours Sneek

 

Aanwijzingsbesluit Champino Skihut Drachten


 

Aanwijzingsbesluit Club 1841 Sneek

Week 28 en 29 - 6 juli tot en met 19 juli

Update: 14 juli 2020: Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juli 2020 treedt op 15 juli 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 14 juli 2020.

De plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
mr. drs. J.A. de Vries

 

Update: 12 juli 2020: Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio's Drenthe, Groningen en Fryslân niet verlengd. De voorzitters van de drie Veiligheidsregio's gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen.

Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio's opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden. 

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben steeds benadrukt dat door iedereen, dus ook groepen boeren, gebruik kan worden gemaakt van het demonstratierecht zolang dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Jeroen Gebben, plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: "Het niet verlengen van het verbod is geen vrijbrief voor blokkades met landbouwvoertuigen of voor ander onveilig gedrag. De bestaande wettelijke regels blijven van kracht. Aan de veiligheid bij demonstraties wordt niet getornd. Hierover heb ik ook overleg gehad met de Friese burgemeesters. Met een vertegenwoordiging van de Friese boeren hebben we afgesproken dat zij demonstraties minimaal 12 uur vooraf melden aan het bevoegd gezag".

De afgelopen periode leidden demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken in Noord-Nederland tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

Update: 7 juli 2020: Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen veiligheidsregio Fryslân

De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Het staat iedereen vrij om demonstreren, maar deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden. Hulpdiensten mogen niet gehinderd worden, en gevaarlijke situaties moeten worden vermeden.

Om herhaling van deze risico's te voorkomen, geldt vanaf vandaag 7 juli 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van veiligheidsregio Fryslân, dus feitelijk op het grondgebied van alle Friese gemeenten. Doel hiervan is de hulpdiensten ongehinderd hun werk te laten doen en daarmee de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen.

Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

Week 26 en 27 - 22 juni tot en met 5 juli

Update: 30 juni 2020: Noodverordening COVID-19 per 1 juli 2020

De vice-voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat zij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020”.

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020 treedt op 1 juli 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 30 juni 2020.

De vice-voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. drs. J.A. de Vries

Update: 30 juni 2020: Slimmer Chillen: zo doen ze dat in Harlingen!

Hoe chil je terwijl je 1,5 meter afstand moet houden vanwege het coronavirus? Jongeren, jongerenwerkers, politie en BOA's uit Harlingen laten zien hoe zij dat doen! #Slimmerchillen

 

Update: 25 juni 2020: Samenvatting persconferentie 24 juni

Op 24 juni vertelden premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge dat de maatregelen tegen het de verspreiding van het coronavirus per 1 juli versoepelen. Tegelijkertijd benadrukken zij dat de maatregel 'houd 1,5 meter afstand van elkaar' van kracht blijft. Het virus is onder controle, maar nog niet verdwenen uit Nederland.

Vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân Jannewietske de Vries reageerde op de versoepelingen. Op de website van Omrop Fryslân kun je het interview van Jannewietske de Vries lezen en beluisteren. 

Naast de algemene informatie over de versoepelingen en maatregelen en de algemene informatie in eenvoudige taal, heeft de Rijksoverheid informatiepagina’s gemaakt voor middelbare scholieren en mensen die met het openbaar vervoer reizen. Ook is er een overzicht gemaakt van versoepelingen en maatregelen om spelen voor groter publiek in theaters weer mogelijk te maken.

Update 23 juni 2020: Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân

Bekendmaking aanwijzingsbesluit Veiligheidsregio Fryslân van 23 juni 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat op 23 juni 2020 is besloten om een locatie binnen de gemeente Leeuwarden als verboden gebied aan te wijzen. Dit besluit is genomen op grond van artikel 2.5 van de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020”.

Het gaat om de Prinsentuin in Leeuwarden. De Prinsentuin is aangewezen als locatie waar het aan een ieder verboden is om zich daar op alle dagen van de week tussen 22:00 uur en 06:00 uur te bevinden. Het verbod is niet van toepassing op bewoners van woningen die zijn gelegen in dit gebied en degenen die met een vaartuig een lig- of aanlegplaats innemen bij de Prinsentuin. Daarnaast geldt het verbod niet voor personeel en bezoekers van horecabedrijf De Koperen Tuin.

De sluiting gaat in op woensdag 24 juni 2020 om 22:00 uur en eindigt op dinsdagochtend 1 september 2020 om 06.00 uur.

Het besluit is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.vrfryslan.nl.

Leeuwarden, 23 juni 2020.

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, mr. drs. J.A. de Vries

Aanwijzingsbesluit Prinsentuin Leeuwarden

 

Week 24 - 8 juni tot en met 14 juni 2020

Update: 12 juni 2020: Bekendmaking noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020

Bekendmaking noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020”.

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 15 juni 2020 treedt op 15 juni 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 12 juni 2020.

De voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân (15 juni 2020)

 

Update: 11 juni 2020: Inwoners van Fryslân over coronacrisis: vertrouwen, verdriet en zorgen

Fries Sociaal Planbureau publiceert resultaten uniek corona-onderzoek

Inwoners van Fryslân over coronacrisis: vertrouwen, verdriet en zorgen

Wat is de maatschappelijke impact van de coronacrisis in Fryslân? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft hier in april en mei 2020 onderzoek naar gedaan. De belangrijkste conclusies: de sociale samenhang in Fryslân blijft onverminderd sterk en de inwoners van Fryslân hebben veel meer vertrouwen gekregen in de zorg en de overheid. Er is veel verdriet onder mantelzorgers en met name zelfstandigen maken zich zorgen. De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken bij de aanpak van de coronacrisis in Fryslân.

 

Uniek onderzoek

Het FSP doet voortdurend onderzoek naar trends en ontwikkelingen binnen Fryslân. Daarvoor wordt onder meer Panel Fryslân ingezet. Dit FSP-burgerpanel bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân van 18 jaar en ouder en heeft op dit moment ongeveer 6000 leden. Op 22 april 2020 ontvingen de leden van Panel Fryslân een extra vragenlijst om veranderingen in gedrag en houding tijdens de huidige crisis in kaart te brengen. Zo’n 3100 panelleden, meer dan normaal, hebben deze vragenlijst ingevuld. Door deze uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van eerdere Panel Fryslân-onderzoeken, kan het FSP een realistisch beeld schetsen van Fryslân ‘voor- en tijdens de coronacrisis’. Dat maakt dit onderzoek zo uniek, vertelt FSP-onderzoeker Miranda Visser: “Vlak voor de coronacrisis hadden we ons burgerpanel vragen gesteld over onderwerpen waar de crisis impact op heeft, zoals contact met vrienden en familie, en werkonzekerheid. Tijdens de coronacrisis hebben we hier weer vragen over gesteld. Zo kun je op een betrouwbare manier de verschillen toetsen.”

Download hier het onderzoeksrapport


Belangrijkste conclusies

 • Sterke sociale samenhang
  Het onderzoek wijst uit dat de sociale samenhang in Fryslân onverminderd sterk blijft. Hoewel ontmoetingen met familie en vrienden afnemen, blijft de kwaliteit van de sociale contacten op peil, onder andere door digitale alternatieven. Ook is er, net als voor de coronacrisis, de bereidheid anderen te helpen en is er op veel plekken een sterke binding met de buurt. Inwoners van Fryslân kijken naar elkaar om en blijven dat doen. Deze sterke sociale basis kan de negatieve effecten van de crisis verzachten.
 • Vertrouwen in de zorg bijna verdubbeld
  Inwoners van Fryslân hebben groot vertrouwen in de kwaliteit van de zorg in de toekomst. Ook hebben ze het gevoel dat zij in de toekomst de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis is dit vertrouwen bijna verdubbeld.
 • Crisisaanpak overheid krijgt ruime voldoende
  Het onderzoek laat zien dat het vertrouwen in de landelijke overheid sterk gestegen is. De overheid krijgt voor de aanpak van de coronacrisis gemiddeld een 7,3. Het wordt vooral gewaardeerd dat de overheid vaart op de adviezen van deskundigen.
 • Veel verdriet onder mantelzorgers
  De coronacrisis heeft grote impact op mantelzorgers. Zij kregen te maken met het wegvallen van dagopvang en thuiszorg, het bezoekverbod in verpleeghuizen en andere zorginstellingen, en het advies thuiswonende ouderen niet meer te bezoeken. Het onderzoek laat zien dat er veel verdriet bij deze groep is, met emoties als gemis, machteloosheid en frustratie.
 • Veel meer onzekerheid bij zelfstandigen
  Zelfstandigen maken zich nu veel meer zorgen dan voor de crisis: de groep die zich zorgen maakt is 2,5 keer zo groot geworden. Twee derde van hen zag de inkomsten dalen tijdens de crisis.

 
Klik op één van bovenstaande afbeeldingen voor een grotere versie. 

Friese aanpak van de coronacrisis

De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân gaat de resultaten van het onderzoek gebruiken bij de verdere aanpak van de coronacrisis in Fryslân. “We weten nu hoe mensen het beleven en welke effecten het op hen heeft,” vertelt Saskia van den Broek, operationeel leider bij Veiligheidsregio Fryslân. “De crisis heeft mensen geraakt, maar daarnaast zien we dat veel mensen ook positieve effecten hebben ervaren. Tegelijkertijd is de sociale binding in Fryslân onverminderd groot. Dat is mooi om te zien; dat gaat ons in Fryslân helpen om samen goed door deze crisis te komen.”

Verder onderzoek

Het FSP blijft de komende tijd onderzoek doen naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis. “De situatie verandert constant en we zien inmiddels ook een soort ‘frustratie-fase’ optreden”, vertelt onderzoeker Visser. “Er hangt veel af van het gedrag en de houding van mensen. Daarom blijven we de trends en ontwikkelingen in Fryslân volgen. Ook blijven we met behulp van ons Panel Fryslân het perspectief van de inwoners in kaart brengen.” Het FSP deelt deze paneluitkomsten met beleidsmakers, bestuurders en Veiligheidsregio Fryslân. Zij kunnen met deze inzichten inspelen op de gevolgen van de coronacrisis.

Meer weten?

 • Op www.fsp.nl/corona publiceert het FSP de resultaten van onderzoeken naar de maatschappelijke impact van de coronacrisis in Fryslân.
 • Op www.vrfryslan.nl/coronavirus is informatie te vinden over de aanpak van de coronacrisis in Fryslân.

Bekijk ook:

Update: 11 juni 2020: Ontwerp je eigen #slimmerchillen-poster

‘Ik en 1,5 meter’: Ontwerp je eigen #slimmerchillen-poster

Uitdaging: stuur een foto in met als onderwerp ‘Ik en 1.5 meter’. Wie weet wordt jouw inzending dan een #slimmerchillen campagneposter, bestemd voor abri’s en reclameborden in jouw gemeente. Alle posters worden bovendien aan het einde van deze zomer gebundeld en aangeboden aan premier Mark Rutte. Zo werken we samen aan de 1,5 meter samenleving van de toekomst.

De campagne ‘Slimmer chillen = Corona killen’ gaat door in de zomermaanden. Dat hebben acht veiligheidsregio’s besloten. Dat betekent dat jongeren en studenten hun ideeën en goede voorbeelden voor de 1.5 meter samenleving van de toekomst tot 1 september kunnen blijven delen via #slimmerchillen op TikTok, Instagram, Twitter, Facebook of via de mail naar info@slimmerchillen.nl. De beste inzendingen maken kans op een waardecheque.

Posterwedstrijd
Daarnaast wordt de campagne uitgebreid met een posterwedstrijd. Hoe ga jij om met de 1,5 meter samenleving? Hou houd jij afstand in het dagelijkse leven? WC-rollen, meetlinten, hoepels: alle hulpmiddelen zijn toegestaan. Maak daar een foto van, stuur deze in en wie weet zie jij jouw inzending dan terug in abri’s of op andere plekken in jouw gemeente. Want van de origineelste inzendingen maken we campagneposters. Zodat we elkaar blijven aanzetten tot #slimmerchillen. Meer weten over de posteractie? Bekijk de spelregels op https://slimmerchillen.nl.

Zomerrap
Daarnaast challengen wij jou om jouw eigen zomerversie van de #Slimmerchillen-rap te maken. Een voorbeeldrap is te beluisteren op https://slimmerchillen.nl. Hoe verandert Corona jouw plannen deze zomer? Lukt het jou om er toch nog een leuke periode van te maken? Zo ja: hoe dan? Tot half augustus kun jij je eigen creatieve, flowende, grappige #slimmerchillen-zomerrap insturen! Wie weet wordt jouw track dan professioneel gemixt en gaat hij heel het land door!

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Week 23 - 1 juni tot en met 7 juni

Update: 6 juni 2020: Maak je eigen #slimmerchillen-zomerrap

Altijd al eens willen rappen? Schrijf dan nu je eigen #slimmerchillen-zomerrap. Over hoe Corona jouw leven en jouw zomer beïnvloedt. De beste track kan rekenen op professionele ondersteuning.

De uitdaging maakt onderdeel uit van de campagne ‘Slimmer chillen = Corona killen’, van acht veiligheidsregio’s. Minister Grapperhaus, premier Rutte, enkele burgemeesters en vele jongeren riepen eerder in een korte rap iedereen op om slim om te gaan met de beperkingen van de coronamaatregelen, #slimmerchillen dus. En zij daagden jongeren uit om daar hun eigen versie van te maken. Dat heeft geleid tot een reeks leuke inzendingen waarvan er zeven in aanmerking komen voor de prijs: professionele montage tot een strakke eindversie. Beslis jij mee wie de winnaar wordt? Ga dan naar de website en breng jouw stem uit.

Zomerrap

Daarnaast is besloten om de rapwedstrijd een tweede ronde te geven. Want ook in de zomermaanden moeten we met elkaar #slimmerchillen. En dus challengen wij jou om jouw eigen zomerversie van de rap te maken. Hoe verandert Corona jouw plannen deze zomer? Lukt het jou om er toch nog een leuke periode van te maken? Zo ja: hoe dan? Tot half augustus kun jij je eigen creatieve, flowende, grappige #slimmerchillen-zomerrap maken! Wie weet wordt ook jouw track straks professioneel gemixt en gaat hij heel het land door! De voorbeeldrap is te beluisteren op https://slimmerchillen.nl.

De campagne

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven? En als je drukte zoveel mogelijk moet vermijden, om verspreiding van het virus geen kans te geven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ van acht veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar op allerlei manieren creatieve oplossingen voor te bedenken. De campagne kreeg afgelopen maanden al honderdduizenden views op Insta, Twitter, TikTok en Facebook. De actie haalde zelfs het Alternatief Eindexamen van @NOSStories en vele regionele en landelijke media.

De campagne is een actie van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Meer weten?

Kijk dan op https://slimmerchillen.nl

Update: 4 juni 2020 (12:00): Persconferentie 3 juni over zomervakantie 2020

Op woensdag 3 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge tijdens een persconferentie over de zomervakantie 2020 en corona. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid je goed voor en informeer jezelf.

Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:
- Volg de basisregels, vermijd drukte. Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen.
- Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen dus loop, fiets of neem de auto.
- Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten het vakantieseizoen als dat kan.

Lees meer over de zomervakantie 2020 op de website van de Rijksoverheid.

Update: 4 juni 2020: Campagne gaat door deze zomer #slimmerchillen

Hele zomer lang #slimmerchillen

De campagne ‘Slimmer chillen = Corona killen’ gaat ook door in de zomermaanden. Dat hebben acht veiligheidsregio’s besloten. Dat betekent dat jongeren en studenten hun ideeën en goede voorbeelden voor de 1.5 meter samenleving van de toekomst tot 1 september kunnen insturen. De beste inzendingen maken kans op een waardecheque.

Sinds afgelopen week zijn we een nieuwe fase ingegaan. We zitten weer op terrasjes, zijn weer welkom in musea en kunnen zelfs weer voorzichtig dromen over wat we gaan doen in de zomervakantie. Maar tegelijkertijd moeten we nog steeds - bij alles wat we doen - die 1.5 meter afstand houden. En drukte zoveel mogelijk vermijden. Gedurende langere tijd. Om zo de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Kans op cadeaubon

Acht veiligheidsregio’s hebben besloten om ook in de zomer door te gaan met de campagne #slimmerchillen. Om zo jongeren en studenten te blijven uitdagen om hun innovatieve en creatieve  ideeën over de 1,5 meter samenleving te delen via #slimmerchillen op TikTok, Instagram, Twitter, Facebook of door ze gewoon in te sturen via de mail naar info@slimmerchillen.nl.

Daarmee sluiten zij aan op de oproep die premier Rutte onlangs deed aan jongeren van Nederland: ‘Kom met creatieve ideeën over de samenleving van de toekomst. En beuk maar op de deur van jouw directeur om te zeggen hoe het ook anders kan. Want het gaat om jouw toekomst.’ De beste ideeën maken kans op een cadeaubon van € 50,- € 20, of € 10,-.

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Meer weten?

Kijk dan op https://slimmerchillen.nl

Week 22 - 25 tot en met 31 mei

Update: 29 mei 2020 (16:00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân  maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de  “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 mei 2020 treedt op 1juni 2020om 12.00 uur in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl  en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 29 mei 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma

Bekijk hier de noodverordening
Update: 28 mei 2020: persmoment 27 mei met actuele routekaart coronamaatregelen

Persmoment 27 mei: actuele routekaart coronamaatregelen

De planning voor de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland, blijft op hoofdlijnen van kracht. Dat heeft het kabinet woensdag 27 mei 2020 besloten. Minister-president Rutte lichtte de uitkomsten van het overleg na afloop toe tijdens een persmoment.

Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, vermijd drukte, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat alle informatie.

Als de ontwikkelingen dat toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Aan dat pakket zijn door het kabinet enkele categorieën toegevoegd. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en casino’s en speelhallen. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. Uiteraard gelden daarbij basisregels en aanvullende maatregelen. Definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni, waarbij ook naar de positie van overige binnensporten wordt gekeken.

Buiten sporten tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Zomervakanties

Ten aanzien van de situatie in de zomervakantie is de hoop uitgesproken dat hier volgende week meer informatie over gegeven kan worden. Vast staat wel dat de basismaatregelen die gelden, ook van toepassing zijn in de vakantiemaanden juli en augustus.

Virus onder controle houden

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. In juli volgen aanpassingen op regionaal niveau, later op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Meer weten? Kijk dan op Rijksoverheid.nl

Update: 28 mei 2020: #Slimmerchillen verzamelt ideeën van jongeren

#Slimmerchillen verzamelt ideeën van jongeren

Denk mee over de 1,5 meter samenleving! Heb jij een slim en creatief idee voor de 1,5 meter samenleving van de toekomst? Voor school, voor op je werk of bij je sportclub? Kom dan nu in actie! En meld #slimmerchillen wat jij van plan bent. Wie weet kunnen wij jou namelijk een handje helpen.

De ‘intelligente lockdown’ gaat een nieuwe fase in. We mogen weer terrasjes op en de meeste van ons gaan ook weer naar school. Maar we moeten nog steeds - bij alles wat we doen - die 1.5 meter afstand houden. Gedurende langere tijd. Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

Kom in actie

In de praktijk kom jij komende week vast in allerlei situaties terecht waar die 1.5 meter nog niet optimaal geregeld is. Als dat zo is, kom dan in actie. En vertel jouw directeur, trainer of baas hoe het ook anders kan. En vertel daar dan bij dat premier Mark Rutte jou daartoe heeft uitgenodigd. Hij had immers vorige week een speciale boodschap voor jongeren: ‘Kom met creatieve ideeën over de samenleving van de toekomst. En beuk maar op de deur van jouw directeur om te zeggen hoe het ook anders kan. Want het gaat om jouw toekomst.’

Aan de slag?

Ga jij daadwerkelijk met jouw ideeën aan de slag? Laat het ons weten. Deel ze via #slimmerchillen op TikTok, Instagram, Twitter, Facebook of stuur ze gewoon via de mail naar info@slimmerchillen.nl. De beste ideeën maken kans op een cadeaubon van € 50,- € 20,[ of € 10,-. En wie weet kunnen wij jou ook nog een stapje verder op weg helpen. We zorgen er in ieder geval voor dat jouw creatieve oplossingen bij Mark Rutte terechtkomen.

Instrumentale versie

Er is overigens nog meer te winnen. Zo hebben we nog een speciale uitdaging voor jou: maak een #slimmerchillen-rap. Ter inspiratie is een voorbeeld te zien op de website https://slimmerchillen.nl. Wil jij meedoen? Download dan de instrumentale versie van deze rap en verzin daar een eigen tekst op. Van het refrein van de rap is bovendien een #slimmerchillen-ringtone gemaakt. Deze is gratis te downloaden via de website.

Tot 3 juni

Inzendingen voor deze rap-challenge zijn welkom tot 3 juni. Daarna beslissen we wie de winnaar van de challenge wordt. Met als beloning professionele hulp bij het afronden van de inzending tot een superstrakke rap. Meer weten? Bekijk dan de voorbeeldrap op https://slimmerchillen.nl en download daar de instrumentale versie en de ringtone.

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, IJsselland, Utrecht, Gelderland Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Update: 27 mei 2020: Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.

Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de laboratoriumcapaciteit, de benodigde hoeveelheid testmaterialen en het bron- en contactonderzoek uit te breiden zodat er breed getest kan worden en daarmee zicht te krijgen op waar het virus rondwaart.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Door iedereen met klachten te testen zien we snel waar het virus eventueel weer oplaait en kunnen we het direct de kop weer indrukken. Voor iedereen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts geldt daarom: ‘Blijf thuis, en laat je testen!’”

Telefonische afspraak maken

Om een testafspraak te maken is vanaf 1 juni een landelijk gratis telefoonnummer beschikbaar. Het nummer wordt op 1 juni om 08.00 uur bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen.

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus.  Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

Uitslag testen

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Vanaf het moment dat iemand klachten krijgt, blijft die persoon thuis en is daarmee in isolatie. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. De nauwe contacten die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen wordt ook gevraagd om twee weken thuis te blijven en te rapporteren over eventuele gezondheidsklachten.

Opschaling testcapaciteit enorme klus

De verwachting is dat de eerste dagen veel mensen tegelijk zullen bellen. “Het testen en uitvoeren van bron- en contactonderzoek is een vast onderdeel van ons werk. Maar het uitvoeren op deze schaal is ook voor de GGD’en een enorme klus. Hierdoor kan het in het begin wellicht langer duren om een afspraak te maken en getest te worden. Maar we zorgen ervoor dat iedereen met klachten passend bij het coronavirus zo snel mogelijk geholpen wordt”, aldus Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland. Ook kan door een regionale uitbraak de beschikbare testcapaciteit tijdelijk ergens gericht moeten worden ingezet waardoor het langer kan duren om een testafspraak te maken. GGD’en gebruiken de eerste periode om ervaring op te bouwen. Dat is nodig omdat op dit moment nog onbekend is hoeveel mensen daadwerkelijk een test willen laten afnemen en hoeveel daarvan positief getest zullen worden. De GGD’en gaan de ontwikkelingen in de eerste periode nadrukkelijk monitoren en op basis daarvan indien nodig hun inzet aanpassen.

Minister De Jonge: “Ik heb grote waardering voor de voortvarende wijze waarop de GGD’en dit oppakken. Het zal in het begin heus nog wel wat aanloopproblemen geven – logisch ook bij zo’n grote klus – maar ik heb er alle vertrouwen in dat met hun inzet we onze greep op het virus kunnen verstevigen.”

Week 21 - 18 mei tot en met 24 mei

Update: 22 mei 2020: Weekprijs #slimmerchillen: winnaar springt gat in de lucht

De #slimmerchillen-weekprijs - een cadeaucheque van 50 euro - gaat naar Tim Pierik uit De Bilt. Hij was zo blij dat hij weer mocht sporten met de vrienden van zijn springgroep, dat hij een gat in de lucht sprong. Letterlijk! Hier stuurde hij een foto van naar #slimmerchillen. Hopelijk is hij net zo blij met zijn prijs.

Winnaar springt gat in de lucht

Fysiek fit zijn is belangrijk. Maar als sportscholen zijn gesloten en de trainingen van je club zijn gestopt, is dat best lastig. Daarom vroeg #slimmerchillen de afgelopen weken jongeren en studenten hoe zij mentaal en fysiek fit blijven. Tim kon zes weken niet trainen met zijn springgroep. Maar met aanpassingen, zoals rekening houden met anderhalve meter afstand, kan dat gelukkig weer. De meest linkse duikelaar op de foto is Tim.

Tweede en derde prijs

De tweede prijs is deze week voor Joas Kuiper met een filmpje van zijn homegym. Hij was zo creatief om met allerlei materialen in zijn omgeving een eigen sportschool te maken. Van autobanden tot emmers, alles werd gebruikt. Hij heeft dus zijn hersens gebruikt om z'n spieren te trainen. Dat is winst op beide fronten.

De derde plaats gaat naar het TikTok-account @the.adventuress. De eigenaresse daarvan maakte een compleet #slimmerchillen-menu met maar liefst 10 activiteiten voor zichzelf. Om het nog een beetje spannend te maken laat ze een lootje bepalen welk onderdeel als eerste aan de beurt is. 

Anderhalvemetersamenleving

Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig. Want hoewel de maatregelen weer versoepeld zijn, blijft afstand houden en drukte vermijden belangrijk. Premier Rutte daagde jongeren in zijn persconferentie ook al uit om slimme oplossingen en (opbouwende) kritiek te delen. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom, ook inzendingen die tips geven over hoe je slimmer omgaat met de anderhalvemetersamenleving. Want daar zijn we voorlopig nog niet vanaf.

Ook meedoen?

Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Of hoe je slim omgaat met de anderhalvemetersamenleving? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op https://slimmerchillen.nl

'Slimmer Chillen = Corona Killen' is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio's Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, IJsselland, Utrecht, Gelderland Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Update: 20 mei 2020: #Slimmerchillen helpt Mark Rutte

Afgelopen dinsdag had premier Mark Rutte een speciale boodschap voor jongeren: ‘Kom met creatieve ideeën over de samenleving van de toekomst.’ Een samenleving waarin we steeds die 1.5 meter in de gaten moeten blijven houden. Heb jij daar ideeën over?. Stuur ze naar #Slimmerchillen, de campagne die jongeren oproept creatieve oplossingen te verzinnen van hoe zij omgaan met alle beperkingen in coronatijd. #slimmerchillen zorgt dat die ideeën bij Mark Rutte terechtkomen.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven? En als je drukte zoveel mogelijk moet vermijden, om verspreiding van het virus geen kans te geven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ van elf veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar op allerlei manieren creatieve oplossingen voor te bedenken.

Nu de maatregelen van het kabinet versoepelen, krijgen we met nieuwe uitdagingen te maken.

Want dat het, nu de samenleving steeds een beetje meer op gang komt, weer drukker zal gaan worden op straat, is onvermijdelijk. Maar hoe voorkomen we dat het té druk wordt? Dat we met té veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek zijn? Zodat we die anderhalve meter afstand niet meer kunnen houden?

Premier Mark Rutte is benieuwd naar de oplossingen van jongeren: “Hoe doe je dat? Afstand van elkaar houden en toch met elkaar leren, sporten, werken, muziek maken. Wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken. Want het gaat uiteindelijk om jullie toekomst.”

Heb jij daar ideeën over? Deel ze via #slimmerchillen op TikTok, Instagram, Twitter, Facebook of gewoon via de mail naar info@slimmerchillen.nl. Om zo de premier en elkaar een handje te helpen. En om te voorkomen dat het virus toch weer kans krijgt om om zich heen te slaan. En voor wat hoort wat. Want de beste inzendingen en meest creatieve oplossingen beloont #slimmerchillen wekelijks met cadeaubonnen van 50, 20 en 10 euro.

Instrumentale versie

En er is meer te winnen. Zo hebben de elf veiligheidsregio’s een speciale uitdaging bedacht voor muzikale jongeren en voor personen met tekstgevoel: een #slimmerchillen-rap schrijven. Ter inspiratie is een voorbeeld te zien op de website https://slimmerchillen.nl. Wie dat wil kan vervolgens de instrumentale versie van deze rap downloaden, en daar een eigen tekst in rappen. Van het refrein van de rap is bovendien een #slimmerchillen-ringtone gemaakt. Ook deze is gratis te downloaden via de website.

Tot 26 mei

Inzendingen voor deze rap-challenge zijn welkom tot 26 mei. Daarna beslissen de makers van de voorbeeldrap wie de winnaar van de challenge wordt en als beloning professionele hulp bij het afronden van de inzending tot een superstrakke rap.

Meer weten? Bekijk dan de voorbeeldrap op https://slimmerchillen.nl en download daar de instrumentale versie en de ringtone.

Update: 20 mei 2020: Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni

Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni

Op dinsdag 19 mei vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over corona. Vanaf 1 juni mag je meer dingen doen, ook met andere mensen. 1,5 meter afstand houden blijft gelden.

Vanaf 1 juni contact met andere mensen

  Buiten:
 • Je mag buiten met andere mensen afspreken.
 • Je moet wel 1,5 meter afstand houden. Mensen uit 1 huishouden mogen dichterbij elkaar zijn.
  Binnen:
 • Bij bezoek thuis moet je 1,5 meter afstand houden. In huis en in de tuin.
 • In openbare gebouwen mogen 30 mensen met elkaar afspreken. Denk aan een vergadering. Mensen die daar werken tellen niet mee.
 • Je moet 1,5 meter afstand houden.
 • Sportscholen blijven nog dicht.
 • Samen muziek maken zoals in een zangkoor of met blaasinstrumenten is misschien nog gevaarlijk. Hier is nog onderzoek naar.

Vanaf 1 juni mag horeca open

Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12 uur in de middag open. Er gelden wel regels:

  Binnen:
 • Binnen mogen 30 gasten zijn.
 • Je moet reserveren.
 • Je moet aan een tafel zitten.
 • Een medewerker vraagt je of je verkouden bent, of koorts hebt. Heb je deze klachten, dan moet je thuisblijven.
 • Je moet 1,5 meter afstand houden.
  Buiten:
 • Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten. Als er genoeg plaats is.
 • Je moet aan een tafel zitten.
 • Je moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.
 • Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen open

Je kunt naar de film, het theater of een concert. Er gelden wel regels:

 • Binnen mogen 30 mensen zijn.
 • Je moet reserveren.
 • Een medewerker vraagt je of je verkouden bent. Of koorts hebt. Heb je deze klachten, dan moet je thuisblijven.
 • Je moet 1,5 meter afstand houden.

Op 2 juni gaan de middelbare scholen open

 • Op 2 juni gaan middelbare scholen open.
 • Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
 • Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand.
 • Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school.

Nieuws voor andere scholen

 • Op 8 juni gaan de basisscholen weer gewoon open.
 • De buitenschoolse opvang ook. Alle kinderen gaan weer gewoon naar school en de opvang.
 • Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer. Ze gaan nog niet helemaal open. Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

Vanaf 1 juni mondkapjes verplicht in openbaar vervoer

 • In tram, bus, metro en trein moet je een mondkapje dragen.
 • Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Je kunt een boete krijgen van € 95 als je het mondkapje niet draagt.
 • Op stations en perrons is het mondkapje niet verplicht. Reis alleen met de bus, tram, metro en trein als het niet anders kan. Ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten. Houdt bij een halte of op een perron wel 1,5 meter afstand.

Niet vergeten:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Was vaak je handen met zeep.
 • Bent je verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Week 20 - 11 mei tot en met 17 mei

Update: 16 mei 2020: Openbare toiletten mogen open voor dagrecreatie

Openbare toiletten mogen open voor dagrecreatie

Gemeenschappelijke was-, toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020. De noodverordening laat wel toe dat openbare toiletten zonder was- en douchefaciliteiten kunnen worden geopend. Hiermee kan vervuiling van de openbare ruimte worden voorkomen en tegengegaan; er wordt voorkomen dat mensen hun behoefte in de openbare ruimte doen.

Om die reden mogen in Noord-Nederland vanaf 14 mei 2020 openbare toiletvoorzieningen worden geopend voor dagrecreanten. Alle was- en douchevoorzieningen moeten gesloten blijven. Wanneer in één toiletgebouw zowel toiletten als was- en douchevoorzieningen zijn, mogen hierin alleen de toiletten worden geopend voor dagrecreanten. 

Zowel de beheerders van de toiletten als de dagrecreanten hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt. 

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; het is geen verplichting voor de eigenaar, noch is het een recht van de gebruiker. Voorop moet staan of de situatie ter plaatse het verantwoord maakt om de toiletten te openen. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

Wanneer recreanten komen overnachten – zogenaamde 'verblijfsrecreatie' – geldt de regeling dat de sanitaire faciliteiten per recreatie-eenheid apart moeten kunnen worden gebruikt; ieder huishouden (bijvoorbeeld een gezin of een individu) dat komt overnachten moet gedurende het hele verblijf over eigen aparte sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, die alleen door dat huishouden gebruikt mogen worden. Wanneer de opening van toiletten wordt gebruikt om via een omweg overnachtingen zonder eigen sanitair mogelijk te maken, kan op basis van de noodverordening worden gehandhaafd.

Update: 15 mei 2020: Weekprijs voor #slimmerchillen-stilleven

De #slimmerchillen-weekprijs – een cadeaucheque van 50 euro - gaat naar Max en Marnix, twee vrienden uit Assen. Zij hebben samen een #slimmerchillen-stilleven’ gemaakt. Via deze kijkplaat roepen zij jongeren op hilarische wijze op tot #slimmerchillen. 

Op de winnende foto van de twee vrienden uit Drenthe is heel erg veel te zien. Je blijft ernaar kijken, en dan zal je er telkens weer iets nieuws op ontdekken. Zo bevat de foto twee whiteboards vol mysterieuze krabbels en formules. En een van de twee jongens aait afwezig een witte neppanter. Beide zijn uitgedost in beschermende kleding en houden uiteraard anderhalve meter afstand aan. De moeite die zij gedaan hebben om dit concept uit te voeren, wordt beloond met een waardecheque van 50 euro. Nadenken over wat er op de foto moet, dat alleen al is immers een creatieve vorm van #slimmerchillen.

De tweede plaats is deze week voor Amy. Zij doet sinds de Corona-uitbraak aan flessenpost met haar beste vriendin. Een paar keer per week schrijven ze elkaar leuke, grappige briefjes. En als ze elkaar tegenkomen bij het ophalen van de post, dan chillen ze even in het gras. Maar wel op anderhalve meter afstand. De derde plaats gaat naar Flore, die in een TikTok laat zien hoe zij het heel gezellig maakt op haar eigen kamer. Om vervolgens lekker te chillen.

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig, nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog wel even duren. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom. Zeker omdat we voorlopig nog niet van de anderhalvemetersamenleving af zijn.

Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op https://slimmerchillen.nl.

Update: 14 mei 2020: #Vermijddrukte, maar hoe doen we dat slim?

#Vermijddrukte, maar hoe doen we dat slim?

Vermijd drukte: dat is de nieuwe gedragsregel, nodig om het coronavirus de kop in te drukken. Tegelijkertijd blijft ook anderhalve meter afstand houden een opdracht waar we ons allemaal aan moeten houden. Maar hoe pakken we dat aan? Dat vraagt om nieuwe vormen van #slimmerchillen.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd?
Als je minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven? En als je drukte zoveel mogelijk moet vermijden, om verspreiding van het virus geen kans te geven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ van elf veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar op allerlei manieren creatieve oplossingen voor te bedenken.

Waar wekenlang #blijfthuis het motto was, verschuift dat nu naar #vermijddrukte. Want dat het, nu de samenleving steeds een beetje meer op gang komt, weer drukker zal gaan worden op straat, is onvermijdelijk. Maar hoe voorkomen we dat het té druk wordt? Dat we met té veel mensen tegelijkertijd op dezelfde plek zijn? Zodat we die anderhalve meter afstand niet meer kunnen houden?

Aan jongeren en studenten de vraag om daar creatieve oplossingen voor te verzinnen. En om deze met ons te delen via #slimmerchillen op TikTok, Instagram, Twitter, Facebook of gewoon via de mail naar info@slimmerchillen.nl. Om zo elkaar een handje te helpen. En om te voorkomen dat het virus toch weer kans krijgt om om zich heen te slaan. En voor wat hoort wat. Want de beste inzendingen en meest creatieve oplossingen belonen we wekelijks met cadeaubonnen van 50, 20 en 10 euro.

Instrumentale versie
En er is meer te winnen. Zo hebben de elf veiligheidsregio’s een speciale uitdaging bedacht voor muzikale jongeren en voor personen met tekstgevoel: een #slimmerchillen-rap schrijven. Ter inspiratie is een voorbeeld te zien op de website https://slimmerchillen.nl. Wie dat wil kan vervolgens de instrumentale versie van deze rap downloaden, en daar een eigen tekst in rappen. Van het refrein van de rap is bovendien een #slimmerchillen-ringtone gemaakt. Ook deze is gratis te downloaden via de website.

Tot 20 mei
Inzendingen voor deze rap-challenge zijn welkom tot 20 mei. Daarna beslissen de makers van de voorbeeldrap wie de winnaar van de challenge wordt en als beloning professionele hulp krijgt bij het afronden van de inzending tot een superstrakke rap.

Meer weten?
Bekijk dan de voorbeeldrap op https://slimmerchillen.nl en download daar de instrumentale versie en de ringtone.

Update: 11 mei 2020 (16.00): Verpleeghuis Talma Hûs voorzichtig open voor bezoek

Verpleeghuis Talma Hûs in Feanwâlden gaat vanaf woensdag 13 mei voorzichtig open voor bezoek. Deze locatie van KwadrantGroep is in de provincie Fryslân het verpleeghuis waar een eerste stap wordt gezet in de versoepeling van de bezoekregeling. Landelijk doen 25 verpleeghuizen mee aan de proef om voorzichtig meer bezoekers toe te laten.

In Talma Hûs wonen 137 bewoners, verdeeld over negen groepen. Zij mogen vanaf woensdag elk één vaste bezoeker ontvangen. Dit gebeurt onder strikte voorwaarden. Alle eerste contactpersonen van de bewoners worden hier maandag 11 mei over geïnformeerd. De proef vindt plaats in Talma Hûs in Feanwâlden omdat deze locatie goede faciliteiten heeft om het bezoek voor zowel bewoners, bezoekers en zorgmedewerkers, veilig mogelijk te maken. Ook zijn er geen bewoners en zorgmedewerkers die met het coronavirus besmet zijn.

Meer informatie

 

Update: 11 mei 2020: #Slimmerchillen start rap-challenge

Maak je eigen #slimmerchillen-rap. En vertel daarin hoe jij dat aanpakt, chillen met je vrienden, waarbij je rekening houdt met alle Coronabeperkingen. Om dat veilig te doen zijn slimme en creatieve oplossingen nodig. De inzender van de meest originele rap krijgt professionele hulp bij het monteren en editen van zijn of haar bijdrage tot een strak eindproduct.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. De campagne 'SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!' van elf veiligheidsregio's, daagt jongeren en studenten uit om daar op allerlei manieren creatieve oplossingen voor te bedenken.

Instrumentale versie

Deze week hebben de elf veiligheidsregio's een speciale uitdaging bedacht voor muzikale jongeren en voor personen met tekstgevoel. Maar ook voor iedereen die eens een keer iets nieuws wil proberen. Want om het maken van een rap iets gemakkelijker te maken, heeft een groepje muzikanten ter inspiratie alvast een voorbeeld gemaakt. Dus iedereen kan aan de slag, of je nu ervaren of zeer onervaren bent. Op de website https://slimmerchillen.nl is dit voorbeeld te zien en te beluisteren. Wie dat wil kan vervolgens de instrumentale versie van deze rap downloaden, en daar een eigen tekst in rappen. Van het refrein van de rap is bovendien een #slimmerchillen-ringtone gemaakt. Ook deze is gratis te downloaden via de website.

Tot 20 mei

Inzendingen voor de rap-challenge zijn welkom tot 20 mei. Daarna beslissen de makers van de voorbeeldrap wie de winnaar van de challenge wordt en dus recht heeft op professionele hulp bij het afronden van de inzending tot een superstrakke rap.

Meer weten? Bekijk dan de voorbeeldrap op https://slimmerchillen.nl en download daar de instrumentale versie en de ringtone.

Week 19 - 4 mei tot en met 10 mei

Update: 9 mei 2020 (14.00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020” heeft vastgesteld.

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân van 9 mei 2020 treedt op 11 mei 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 9 mei 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,

Mr. S. van Haersma Buma

 

Update: 9 mei 2020: Commercial van studenten wint weekprijs

Commercial van studenten wint weekprijs

De #slimmerchillen-weekprijs – een cadeaucheque van 50 euro - gaat naar Elise en Nick uit Eindhoven. De twee studenten hebben samen een #slimmerchillen-commercial’ gemaakt. Daarin roepen zij jongeren uit hun gemeente op tot #slimmerchillen.

Nick doet een studie videoproducties en editing in Eindhoven, Elise doet aan dezelfde school de opleiding media & event. In hun korte filmpje is te zien hoe het leven van jongeren door corona enorm verandert. En dat dit ook gevolgen heeft voor hoe zij met elkaar omgaan. De film eindigt met een oproep tot #slimmerchillen. Want, zo zegt een van de figuranten in de film: ‘Het is aan ons om nu slimme oplossingen te bedenken’.

Ook afgelopen dagen zijn er weer heel veel creatieve #slimmerchillen-momenten ingezonden. Zoals van Wouter uit Rijnsburg, die op TikTok een vijftal typetjes neerzet, elk met hun eigen quarantainetips. Hij wint er de tweede prijs mee, goed voor een waardecheque van 20 euro. De derde prijs – een cheque van 10 euro – gaat deze week naar Sabrina. Zij gebruikt snoep om op slimme wijze de campagneslogan tevoorschijn te toveren.

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig, nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog wel even duren. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom. Zeker omdat we voorlopig nog niet van de anderhalvemetersamenleving af zijn.

Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op https://slimmerchillen.nl

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, IJsselland, Utrecht, Gelderland Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Update: 8 mei 2020: #Slimmerchillen start rap-challenge

#Slimmerchillen start rap-challenge

Maak je eigen #slimmerchillen-rap. En vertel daarin hoe jij dat aanpakt, chillen met je vrienden, waarbij je rekening houdt met alle Coronabeperkingen. Om dat veilig te doen zijn slimme en creatieve oplossingen nodig. De inzender van de meest originele rap krijgt professionele hulp bij het monteren en editen van zijn of haar bijdrage tot een strak eindproduct.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je minimaal op anderhalve meter afstand van elkaar moet blijven. De campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ van elf veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar op allerlei manieren creatieve oplossingen voor te bedenken.

Instrumentale versie
Deze week hebben de elf veiligheidsregio’s een speciale uitdaging bedacht voor muzikale jongeren en voor personen met tekstgevoel. Maar ook voor iedereen die eens een keer iets nieuws wil proberen. Want om het maken van een rap iets gemakkelijker te maken, heeft een groepje muzikanten ter inspiratie alvast een voorbeeld gemaakt. Dus iedereen kan aan de slag, of je nu ervaren of zeer onervaren bent. Op de website https://slimmerchillen.nl is dit voorbeeld te zien en te beluisteren. Wie dat wil kan vervolgens de instrumentale versie van deze rap downloaden, en daar een eigen tekst in rappen. Van het refrein van de rap is bovendien een #slimmerchillen-ringtone gemaakt. Ook deze is gratis te downloaden via de website.

Tot 20 mei
Inzendingen voor de rap-challenge zijn welkom tot 20 mei. Daarna beslissen de makers van de voorbeeldrap wie de winnaar van de challenge wordt en dus recht heeft op professionele hulp bij het afronden van de inzending tot een superstrakke rap. 

Meer weten? Bekijk dan de voorbeeldrap op https://slimmerchillen.nl en download daar de instrumentale versie en de ringtone.

Update: 7 mei 2020 (10.00 uur): Vanaf maandag 11 mei geven we elkaar in Nederland iets meer ruimte

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Deze basisregels zijn:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Was vaak je handen met zeep.
 • Ben je verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt. Een greep uit de maatregelen die vanaf 11 mei gelden:

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei.
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).
 • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.
 • Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de ruimte. In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni is dit verplicht.

Een nieuwsbericht met alle maatregelen en de verwachtingen voor de komende maanden staat op Rijksoverheid.nl. Het nieuwsbericht is ook beschikbaar in eenvoudige taal. Onderstaande factsheet vat samen hoe de coronamaatregelen er de komende tijd uitzien.

Update: 6 mei 2020: Crisisorganisaties veiligheidsregio en GGD draaien op volle toeren tijdens coronacrisis (deel 2)

"Voortdurend beschikbaar zijn vind ik niet erg, het hoort erbij". Het coronavirus COVID-19 heeft momenteel grote invloed op onze levens. De overheid en tal van andere organisaties in Nederland zijn druk met het beheersen en bestrijden van deze crisis van ongekende omvang. In onze provincie spelen Veiligheidsregio Fryslân en de daarbij ondergebrachte GGD Fryslân hierin een belangrijke rol. Maar wat is die rol nou eigenlijk precies tijdens deze crisis? Ditmaal komt leider Team Bevolkingszorg Ronald Dijksterhuis aan het woord.

Foto van Ronald Dijksterhuis

Toen begin maart de eerste gevallen van COVID-19 werden vastgesteld in onze provincie, is meteen opgeschaald naar de zogeheten GRIP 4-structuur. GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure. GRIP 4 wil zeggen dat de crisis gemeentegrens-overschrijdend is. Bij opschaling naar GRIP 4 wordt een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd en krijgt de bestuursvoorzitter van de veiligheidsregio de leiding. In Fryslân is dat Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden. Binnen de GRIP-4-structuur is ook een multidisciplinair regionaal operationeel team (ROT) actief. Dat zorgt voor de operationele aansturing van de crisisorganisatie en er zijn verschillende hulpdiensten in vertegenwoordigd.

Bevolkingszorg

   Vanaf het moment in de coronacrisis waarop naar GRIP 4 werd opgeschaald, is binnen de crisisstructuur van Veiligheidsregio Fryslân ook het Team Bevolkingszorg actief. “Daar waar het ROT vooral strategische afwegingen maakt, hebben wij een adviserende en vooral uitvoerende rol. Je kunt dus zeggen dat wij de handen en voeten van het ROT zijn”, omschrijft Ronald Dijksterhuis de rol van dit team. Dijksterhuis is een van de zes leiders Team Bevolkingszorg die op piketbasis bij Veiligheidsregio Fryslân werken. En net als veel andere crisisfunctionarissen combineert hij die functie met zijn dagelijkse werk, in zijn geval als gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadiel.

 

  Het Team Bevolkingszorg bestaat voornamelijk uit zogeheten hoofden taakorganisatie, elk met een eigen specialisme: communicatie, publieke zorg, omgevingszorg en ondersteuning. Daarnaast heeft Team Bevolkingszorg ook een eigen informatiemanager. Net als het ROT komt het Team Bevolkingszorg in de coronacrisis meerdere keren per week bij elkaar en werken ze volgens de BOB-structuur: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.

Goede overdracht cruciaal

“Omdat iedereen binnen het team op piketbasis werkt, heb je steeds met andere collega’s te maken. Zij werken vaak een week achtereen, soms korter, in hun rol als crisisfunctionaris. Goede overdracht van informatie en werkzaamheden is daarom cruciaal. Hoewel we met al die verschillende expertgroepen bij elkaar een grote groep mensen vormen ken je vrijwel iedereen in meer of mindere mate, omdat we elkaar regelmatig treffen bij opleidingsdagen, oefeningen en trainingen”, aldus Ronald Dijksterhuis.

Noodverordening

Ronald Dijksterhuis: “De acties die wij als Team Bevolkingszorg oppakken komen doorgaans vanuit het ROT en het RBT, via de algemeen commandant Bevolkingszorg. Daar heb ik dus ook het meeste contact mee. Gezien de duur is de huidige GRIP 4-situatie is natuurlijk wel bijzonder voor het Team Bevolkingszorg. Bij een ‘reguliere’, acute GRIP-situatie werken we vanuit het gemeentehuis van de gemeente waar de crisis zich voordoet en regelen we tal van zaken: van afzethekken, vervoer of opvang tot juridisch advies. Daarnaast doen we met het team aan scenario-denken: we denken na over hoe de crisis zich kan ontwikkelen en proberen daarop te anticiperen. De huidige GRIP 4-situatie is niet gemeente-gebonden, waardoor ons team nu voornamelijk bijeenkomt in het gebouw van de veiligheidsregio in Leeuwarden. De diverse taakorganisaties binnen het Team Bevolkingszorg doen niet alles zelf, waar nodig roepen we de hulp in van externe experts. Denk bijvoorbeeld aan juristen van een gemeente. In de coronacrisis zijn wij ook druk geweest met de nieuwe noodverordening die eind maart van kracht werd in de veiligheidsregio’s. Wij hebben niet alleen gecheckt of die goed in elkaar zat, maar er ook voor gezorgd dat deze tijdig en getekend bij de burgemeesters lag.”

Informatiemanagement

Een andere belangrijke taak van het Team Bevolkingszorg is het beantwoorden van vragen die bij het informatieknooppunt binnenkomen. “Gemeenten en hun partners kunnen bij ons terecht voor informatie en wij halen op ons beurt ook veel informatie bij hen op, bijvoorbeeld over het algemene beeld en hoe het gaat met de handhaving van de noodverordening. De rol van de informatiemanager is in deze processen cruciaal. Dat geldt ook voor de afstemming met het landelijke coronacrisisteam. Veel van die informatie komt uit het landelijk crisismanagementsysteem LCMS. Mijn eerste vraag bij onze overleggen is dan ook aan de informatiemanager: ‘Kun je iets vertellen over het beeld?’ Ook via het RBT krijgen we informatie binnen. Dat is vaak ook ‘vers van de pers’ vanuit het landelijke Veiligheidsberaad, waar voorzitter Buma in zit.  Met goede en tijdige informatie proberen we zo zaken zoveel mogelijk voor te zijn.”

Passie

Omdat dit een langlopende crisis is waarin alle zes beschikbare leiders Team Bevolkingszorg om toerbeurten deze rol een weeklang vervullen, zou het kunnen voorkomen dat er meerdere crises tegelijkertijd zijn waarvoor Bevolkingszorg in actie moet komen. “Daarom werken we nu met een dubbel rooster: crisisfunctionarissen die op dat moment niet zijn ingeroosterd voor de coronacrisis kunnen dan het team in die andere crisis bemannen”, vertelt Dijksterhuis. “De meeste mensen die ervoor kiezen om zich naast hun dagelijkse werk als crisisfunctionaris in te zetten voor de veiligheidsregio doen dat met passie. Ze willen iets extra doen voor de maatschappij wat in het verlengde van hun werk ligt. Ze zijn goed voorbereid dankzij trainingen en oefeningen en vinden het ook interessant om in deze rol in actie te komen. Veel van hen werken bij gemeenten en zitten vaak ook in gemeentelijke coronateams. Ze zijn dus bij hun eigen gemeente én bij Veiligheidsregio Fryslân bezig met deze crisis. Die dubbele pet is geen probleem, zolang je het maar goed van elkaar weet te scheiden. En dat voortdurend beschikbaar moeten zijn? Ik vind dat niet erg, het hoort erbij.”

Dit is het tweede van drie artikelen over de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân en GGD Fryslân. Eerder verscheen het interview met operationeel leider van het ROT Henk Verbunt.

Volgende keer: crisiscoördinator GROP-team bij GGD Fryslân Jeannette Provoost.

Update: 4 mei 2020: Crisisorganisaties veiligheidsregio en GGD draaien op volle toeren tijdens coronacrisis (deel 1)

"Het systeem dat we in Fryslân hanteren, werkt gewoon goed". Het coronavirus COVID-19 heeft momenteel grote invloed op onze levens. De overheid en tal van andere organisaties in Nederland zijn druk met het beheersen en bestrijden van deze crisis van ongekende omvang. In onze provincie spelen Veiligheidsregio Fryslân en de daarbij ondergebrachte GGD Fryslân hierin een belangrijke rol. Maar wat is die rol nou eigenlijk precies tijdens deze crisis? Ditmaal komt operationeel leider Henk Verbunt aan het woord.

Foto Henk Verbunt

In februari dit jaar dook het coronavirus op in steeds meer landen om ons heen. Omdat het een kwestie van tijd was voordat het virus Nederland en ook Fryslân zou bereiken, dachten de veiligheidsregio en de GGD al op tijd na over hoe de crisisorganisatie er in dat geval uit zou komen te zien. Toen begin maart de eerste gevallen van COVID-19 werden vastgesteld in onze provincie, is meteen opgeschaald naar de zogeheten GRIP 4-structuur. GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure. GRIP 4 wil zeggen dat de crisis gemeentegrens-overschrijdend is.

Multidisciplinair

  Bij opschaling naar GRIP 4 wordt een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd en krijgt de bestuursvoorzitter van de veiligheidsregio de leiding. In Fryslân is dat Sybrand Buma, de burgemeester van Leeuwarden. Binnen de GRIP-4-structuur is ook een multidisciplinair regionaal operationeel team (ROT) actief, dat zorgt voor de operationele aansturing van de crisisorganisatie. Multidisciplinair wil zeggen dat verschillende hulpdiensten zijn vertegenwoordigd. Het ROT heeft ook een voorname adviesfunctie in het RBT en de operationeel leider van het ROT is dan ook vertegenwoordigd in dat beleidsteam. In het ROT zitten naast de operationeel leider ook algemeen commandanten van politie, brandweer, bevolkingszorg en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Verder zitten er vertegenwoordigers in van Defensie, Openbaar Ministerie en Wetterskip Fryslân, evenals een informatiemanager, een communicatieadviseur en een adviseur van de operationeel leider. Omdat het hier vooral om een gezondheidscrisis gaat, zitten de vertegenwoordigers van de brandweer en het waterschap nu niet standaard aan tafel.

Nevenfunctie

Eén van de operationeel leiders van het ROT is Henk Verbunt. Tijdens de coronacrisis wisselt hij deze functie aanvankelijk af met Saskia van den Broek, sinds 1 mei treedt daarnaast ook Gerben van Alst op als operationeel leider. Een operationeel leider heeft steeds één week dienst. Het betreft een nevenfunctie: Verbunt is in het dagelijks leven gemeentesecretaris van de gemeente Noardeast-Fryslân, Van den Broek heeft diezelfde functie bij de gemeente Harlingen. Van Alst is hoofd van de afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân. Doorgaans zijn er vier of vijf operationeel leiders beschikbaar in onze provincie. Vanwege de aard en duur van deze crisis en de achtergrond van deze drie crisisfunctionarissen is besloten dat zij deze rol samen op zich nemen. Verbunt: “Gelukkig heb ik een loco-secretaris die mijn werk goed kan overnemen en onze burgemeester vindt het belangrijk dat ik dit doe. Bovendien geeft mijn gezin mij hiervoor de ruimte. Anders zou ik deze rol niet zo vaak kunnen vervullen over een langere periode.”

Intensief

Ook voor veel andere mensen binnen de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân geldt dat ze hun crisiswerkzaamheden naast hun normale werk doen. Dat kan bij de veiligheidsregio, de provincie of een gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook bij een zorginstelling. Al met al gaat het om een behoorlijk grote groep mensen die in deze zogeheten expertgroepen zitten. “Het systeem dat we hiervoor in Fryslân hanteren, werkt gewoon goed”, aldus Henk Verbunt. “In de meeste veiligheidsregio’s zijn operationeel leiders doorgaans politie- of brandweercommandanten. Wij hebben ervoor gekozen om ook mensen uit de gemeentewereld in te zetten. Dat past goed bij hoe wij in Fryslân gewend zijn met elkaar te werken. We doen hier toch al veel samen als gemeenten, omdat we weten dat we het alleen niet redden.”

Verbunt ervaart het werken in de crisisorganisatie als intensief. “Je bent er niet de hele dag aan één stuk door mee bezig, maar je moet wel van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat beschikbaar zijn voor overleg. Dus verdeeld over een dag kun je er nog behoorlijk druk mee zijn. Hoewel het ook weer niet zo is dat je niets anders kunt doen, is het na een week altijd wel fijn om weer afgelost te worden.”

Continuïteit zorg ondersteunen

“Anders dan bij veel andere crises waarbij in een GRIP-structuur wordt gewerkt, is dit natuurlijk geen acute en relatief kortdurende crisis, maar eentje die je min of meer kon zien aankomen. Bovendien duurt hij veel langer dan de meeste andere crises”, vertelt Henk Verbunt. “Als ROT komen we tweemaal per week bijeen in het regionaal coördinatiecentrum van de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. We staan er steeds nadrukkelijk bij stil dat we daar op een veilige manier kunnen werken, met minstens anderhalve meter onderlinge tussenruimte. Dus ook al zitten we in een vitaal proces, ook wij letten erop dat we volgens de RIVM-richtlijnen werken.”

Henk Verbunt licht de rol van het ROT in deze crisis toe: “Bij ons is alles er nu op gericht om de continuïteit van de zorg te ondersteunen. Daarnaast kijken we goed naar wat de coronacrisis betekent voor eventuele maatschappelijke onrust en het gedrag op straat. Daar is door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen nog een derde rol bijgekomen: het geven van betekenis aan de noodverordening.”

BOB-structuur

  Net als andere delen binnen de crisisorganisatie werkt het ROT volgens de BOB-structuur: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. “Een ROT-vergadering in een acute crisis duurt meestal zo’n twintig minuten en verloopt volgens die strakke BOB-lijnen. In deze crisis duren onze vergaderingen langer, een uur of meer. We nemen veel meer tijd voor afstemming en kunnen wat langer de dialoog voeren over bepaalde vraagstukken. En we kijken verder vooruit: wat staat ons nog meer te wachten in de toekomst? Zo ontstaat een hele andere dynamiek dan bij een acute crisis. Maar onveranderd is dat we in het ROT acties afspreken en besluiten nemen en die daarna ook gaan uitvoeren.” Kwesties die meer bestuurlijke aspecten hebben, brengt de operationeel leider in bij het RBT-overleg.
  “De lengte van deze crisis maakt het mogelijk om in de overleggen veel meer in scenario’s te denken. Daarbij kijken we wat er gebeurt in het slechtste geval en wat in het meest gunstige geval. Landelijk zijn daar modellen voor ontwikkeld. Met ondersteuning van het Fries Sociaal Planbureau gebruiken we informatie uit verschillende bronnen en verrijken we die tot een steeds meer data-gedreven en compleet beeld van hoe de Fryske Mienskip omgaat met corona en de beperkingen die dit oplevert”, aldus Henk Verbunt.

Goede sfeer

   De Wet op de Veiligheidsregio’s geeft een operationeel leider bevoegdheden waarmee het ROT de meer operationele acties kan bepalen en uitvoeren. Welke dat zijn, wordt vooral in de ROT-overleggen besloten. Op het moment dat de meningen in het ROT verdeeld zijn, heeft de operationeel leider een doorslaggevende stem. “In de praktijk gebeurt dat trouwens vrijwel nooit”, aldus Verbunt, “omdat we er op basis van inhoudelijke argumenten eigenlijk altijd wel uitkomen. Er is sowieso een goede sfeer in het team, waarin de individuele leden ook meedenken over elkaars processen. Gevoed vanuit ieders eigen kolom proberen we zo met één gemeenschappelijk doel tot goede oplossingen te komen.”

 

  Volgende keer: leider Team Bevolkingszorg Ronald Dijksterhuis.
Update: 4 mei 2020: #Slimmerchillen met Netflix Party, Facetime en pizza

Sanne uit Den Haag wint weekprijs

#Slimmerchillen met Netflix Party, Facetime en pizza

Met vrienden via Netflix Party naar dezelfde film kijken, pizza erbij en intussen Facetimen om elkaars reacties te zien. Dat is de #slimmerchillen-oplossing van Suze uit Den Haag. De TikTok die zij daarover maakte, levert haar de #slimmerchillen-weekprijs op: een waardecheque van € 50,-.

Ook afgelopen dagen zijn er weer heel veel creatieve #slimmerchillen-momenten ingezonden. Zoals van Myrthe en Zoë. Zij maakten op TikTok een instructiefilmpje over wat je wel en wat je niet moet doen op het gebied van hygiëne. Zoals niet hoesten in de hand, maar in de elleboog. Zij verpakken hun boodschap op een grappige manier, waardoor je blijft kijken. Het filmpje levert hen de tweede prijs op: een cheque van € 20,--

Zes tips
De derde prijs is deze week voor Anne. In een hilarisch filmpje zien wij hoe zij en haar vriendin ons maar liefst zes tips geven om slimmer te chillen. Van een watergevecht tot communiceren via briefjes en dance battles op 1.5 meter afstand, uiteraard allemaal volledig ‘coronaproof’.

Film en pizza
Winnares van de week is Suze uit Den Haag. In haar filmpje kijkt zij met haar vriendenclub naar de film ‘The kissing booth’. Terwijl zij dat doen via Netflix Party houden zij onderling contact op Facetime. Zo geven zij commentaar en zijn ze toch samen. Pizza erbij en klaar.

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig, nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog wel even duren. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom. Zeker omdat we voorlopig nog niet van de anderhalvemetersamenleving af zijn.

Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op https://slimmerchillen.nl

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, IJsselland, Utrecht, Gelderland Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid, Gelderland Midden en IJsselland.

Week 18 - 27 april tot en met 3 mei

Update 3 mei 2020: #Slimmerchillen zet in op mentale en fysieke gezondheid

#Slimmerchillen zet in op mentale en fysieke gezondheid

Hoe blijf jij mentaal fit in coronatijd? En hoe zorg jij dat jouw lichaam in vorm blijft? De jongerencampagne #slimmerchillen is benieuwd naar jouw strategie. Inzendingen krijgen een plekje op de #slimmerchillen-website. En de leukste drie inzendingen winnen ook deze week weer een prijs.

Kruiswoordraadsels, hersenkrakers, dumbells, yogamatjes en elastieken: we gebruiken allerlei hulpmiddelen om zo goed mogelijk uit deze coronacrisis te komen. Want als straks deze crisis voorbij is, willen we natuurlijk zo fit mogelijk aan de rest van ons leven beginnen: mentaal en fysiek. Hoe pak jij dat aan? Welke tips en trucs heb jij voor andere jongeren?  

Creatieve oplossingen
De vraag maakt onderdeel uit van de campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’. Want chillen, alleen of met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van de ander. De campagne, die gevoerd wordt in elf veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar allerlei creatieve oplossingen voor te bedenken en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl. Voor de beste drie inzendingen zijn er wekelijks cadeaubonnen van 50, 20 en 10 euro.

Update 1 mei 2020: Vriendenclub stunt ‘coronaproof’ met wc-rol

#Slimmerchillen weekprijs voor Sanne uit Zeewolde

Vriendenclub stunt ‘coronaproof’ met wc-rol

Met een hockeystick en al voetballend, samen met je vrienden een wc-rol in de lucht houden. En dan ook nog coronaproof. Het kan! Als je hier en daar een digitaal trucje uithaalt. Sanne uit Zeewolde deed dat. De TikTok die zij daarover maakte, levert haar de #slimmerchillenweekprijs op: een waardecheque van € 50,-

Ook afgelopen dagen zijn er weer heel veel creatieve #slimmerchillen-momenten ingezonden. Zoals van Stef uit Amersfoort. Hij geeft in een kort filmpje maar liefst zes heel concrete tips om thuis langer vol te kunnen houden. De tips leveren hem de derde prijs op: een cheque van € 10,-

Dansje met pa en ma
De tweede prijs is deze week voor Fleur en Tom Verbraeken uit Naaldwijk. In een hilarisch filmpje zien wij hoe zij met hun pa en ma synchroom een dansje doen. Want als je dan toch elke dag met elkaar ‘opgescheept’ zit, maak het dan zo leuk mogelijk.

Wc-rol
Winnares van de week is Sanne uit Zeewolde. In haar filmpje is een grote vriendenclub druk bezig om een wc-rol ‘in de lucht’ te houden. Met het idee, de montage en de uitvoering zijn heel veel jongeren op een corona-veilige manier bezig geweest, en het resultaat mag er zijn. Een terechte eerste prijs, vindt de jury. In een kort filmpje, dat te zien is op de website van #slimmerchillen, legt zij uit aan Jelle en Dave hoe zij tot dit idee is gekomen.

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig, nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus nog wel even duren. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom. Zeker omdat we voorlopig nog niet van de anderhalvemetersamenleving af zijn.

Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op slimmerchillen.nl.

Update: 1 mei 2020: De ervaringen van onze crisisfunctionarissen tijdens de coronacrisis

De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân draait sinds de eerste Friese coronapatiënten op volle sterkte. Lang daarvoor was ook het crisisteam van GGD Fryslân al actief. Op een dergelijke situatie zijn onze medewerkers goed voorbereid. We werken elke dag met honderden mensen met maximale inzet aan de beheersing en bestrijding van het coronavirus.

Graag laten we zien wat dit voor onze mensen betekent. Wat is hun functie en taak in deze crisis? Wat komt er elke dag op hen af? En ook: wat doet dat met hen persoonlijk? In deze serie video's geven verschillende medewerkers en crisisfunctionarissen een kijkje in de keuken.

We doen dit samen; alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle! 

 

Henk Verbunt - Operationeel Leider

 

Ronald Dijksterhuis - Leider Team Bevolkingszorg

 

 

 

Update: 29 april 2020 (16.00 uur): Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 van 29 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020 treedt onmiddellijk na bekendmaking in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen via onderstaande knop en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 29 april 2020.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân,
Mr. S. van Haersma Buma

Update 29 april 2020: ‘Hulplijn’ beantwoordt Coronavragen van jongeren

‘Hulplijn’ beantwoordt Coronavragen van jongeren

Waarom is die 1,5 meter zo belangrijk? Zijn voorwerpen eigenlijk ook besmettelijk? En kun je besmetting voorkomen door langer te douchen? Sjaak de Gouw, landelijk portefeuillehouder voor infectieziektebestrijding bij de GGD, gaat komende weken allerlei vragen beantwoorden over het coronavirus. De ‘hulplijn’ is een initiatief van de campagne #slimmerchillen.

Moet ik een mondkapje dragen? Mag ik dieren nog wel aaien? Komen er meer virussen uit China? Gaat er vaker een pandemie komen? In een reeks van korte videoberichten beantwoordt Sjaak de Gouw telkens een andere vraag. Komende week bijvoorbeeld over de zoektocht naar een vaccin: hoe lang duurt het nog voordat dit er is? Ook gaat hij in op de vraag hoe lang het virus actief zal blijven en waarom juist die 1,5 meter afstand zo belangrijk is.

Creatieve oplossingen
De hulplijn maakt onderdeel uit van de campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’. Want chillen, alleen of met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet blijven van de overheid. Of wel naar buiten mag, maar altijd minimaal op anderhalve meter afstand van de ander. De campagne, afkomstig van negen veiligheidsregio’s, daagt jongeren en studenten uit om daar creatieve oplossingen voor te bedenken en op sociale media als TikTok en Instagram te delen via #slimmerchillen, of om bijdragen op film, foto of in tekst te sturen naar info@slimmerchillen.nl.

Vragen?
Heb jij ook vragen aan Sjaak de Gouw? Stuur die vragen dan naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet krijg jij dan antwoord in een volgende videoboodschap.

Week 17 - 20 april tot en met 26 april

Update: 24 april 2020 (12.00 uur): Blijf thuis en wees creatief met Koningsdag in je eigen huis

Koningsdag in Fryslân ziet er door de coronacrisis dit jaar anders uit. Geen Koningsspelen, vrijmarkten, feestjes en gezamenlijke activiteiten. Dat betekent niet dat we geen Koningsdag kunnen vieren. We vieren het alleen op een andere manier. Koningsdag wordt dit jaar Woningsdag! Koningsdag thuis vieren is misschien minder leuk als de verjaardag van onze koning vieren met je vrienden op een groot feest met livemuziek. Natuurlijk kun je er thuis ook iets van maken, zodat je deze Koningsdag niet meer vergeet.

Leuke tips

Zing om 10.00 uur samen met 17 miljoen Nederlanders het Wilhelmus. Kijk om 10.10 uur op tv naar een terugblik op voorgaande Koningsdagen. Hef om 16.00 uur gezamenlijk het glas op onze Koning.

Vier Koningsdag, maar doe het thuis! Samen met je eigen creatieve invulling is er van Woningsdag vast een bijzondere dag te maken. Het complete programma vind je hier.

Activiteiten Koningsdag en de noodverordening

Koningsdagactiviteiten zoals optredens, feesten en vrijmarkten vallen onder de definitie van evenement uit de noodverordening, waarvoor tot 1 september een verbod geldt. Gemeenten kunnen hierop handhaven volgens de noodverordening.
Update: 23 april 2020 (12.00 uur): Onderzoek impact coronacrisis op de Friese samenleving

Wat is de maatschappelijke impact van de coronacrisis op Fryslân? Dit onderzoekt het Fries Sociaal Planbureau de komende maanden samen met Veiligheidsregio Fryslân, waarvan GGD Fryslân een onderdeel is. Met de informatie uit het onderzoek kunnen wij inspelen op de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De eerste resultaten verwachten wij begin juni 2020.

Beleving

Het coronavirus heeft gevolgen voor alle inwoners van Fryslân en vraagt veel van mensen, gezinnen en gemeenschappen. Het gedrag en de houding van mensen kan daardoor veranderen. Zij kunnen bijvoorbeeld angstiger zijn over hoe het hen zal vergaan. Of eenzamer doordat zij minder sociale contacten hebben. De crisis kan ook zorgen voor een grotere saamhorigheid. Hoe beleven mensen deze crisistijd en wat doet dit met hen? Is er nog vertrouwen in de zorg en hoe gaat het met de mantelzorgers? Hoe staat het met het vertrouwen in de overheid? Met dit onderzoek brengen wij dit in kaart.

Fries Sociaal Planbureau

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) helpt de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân bij het in kaart én bij elkaar brengen van alle relevante informatie voor een veerkrachtig Fryslân. Daarnaast zet het FSP haar burgerpanel in, Panel Fryslân. Panel Fryslân bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân en heeft op dit moment ongeveer 6.000 leden. Het FSP brengt trends en ontwikkelingen binnen Fryslân in kaart en analyseert en duidt dit. Op 22 april 2020 hebben de leden van Panel Fryslân een extra vragenlijst ontvangen om veranderingen in gedrag en houding onder de huidige crisis in kaart te brengen.

DataFryslân en andere informatiebronnen

Ook DataFryslân ondersteunt de Friese crisisorganisatie bij het onderzoek. DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS. Bij het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van andere informatiebronnen, zoals de vragenlijstonderzoeken van GGD Fryslân en de informatie die Veiligheidsregio Fryslân zelf al heeft verzameld over de coronacrisis in Fryslân. Daarnaast is het mogelijk dat andere samenwerkingspartners van de Friese crisisorganisatie aansluiten bij het onderzoek

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 22 april 2020 (12.00 uur): Aangepaste maatregelen voor scholen, sporten en evenementen in Fryslân

In de persconferentie van dinsdag 21 april sprak premier Rutte over een minimale versoepeling van de coronamaatregelen op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Hiermee krijgen ouders weer ruimte om hun werkzaamheden uit te voeren en kunnen kinderen weer in het ritme van school komen.

Kinderen in het basisonderwijs starten 11 mei weer voor 50% van de tijd met school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand. De kinderopvang wordt per 11 mei weer geheel geopend. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.

Sporten

Kinderen krijgen dus meer ruimte. De ruimte om te spelen, om weer naar school of de opvang te gaan maar ook om weer te sporten. Maar dan wel in de buitenlucht. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 29 april onder begeleiding in de buitenlucht sportactiviteiten beoefenen. Wedstrijden worden nog niet gehouden. Kinderen boven de 12 jaar mogen vanaf 29 april ook buitensporten beoefenen, maar dan wel met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het beoefenen van binnensporten, denk bijvoorbeeld aan zwemmen, mag nog niet.

Evenementen

Minder leuk nieuws is dat alle evenementen tot 1 september zijn verboden. Dit betekent ook voor Fryslan dat er veel evenementen afgezegd zijn. Zowel grote als kleine evenementen. Wijk- en dorpsfeesten zullen dus niet doorgaan, er kan niet gefeest worden in de Groene Ster bij bijvoorbeeld Welcome to the Village, maar ook een festival als Oerol vindt niet plaats en het Iepenloftspul in Burgum is verplaatst naar 2021.

Blijf alert

De algemene boodschap van het kabinet is en blijft dat iedereen voorzichtig moet zijn. Blijf zo veel mogelijk thuis. Was je handen. Houd afstand. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. En wees verstandig. Juist nu er enige versoepeling komt, is het belangrijk alert te blijven en vol te houden. Want een nieuwe piek, daar zit niemand op te wachten. Corona bestrijden doen we met zijn allen. Ook nu.

Bekijk de actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

 

Update: 21 april 2020 (19.30 uur): Maatregelen corona verlengd

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Met de corona-aanpak gaat het heel langzaam de goede kant op. We hebben veelal een manier gevonden om ons dagelijks leven praktisch in te vullen, ook al is dat lang niet altijd makkelijk. Medewerkers in de zorg doen hun uiterste best om iedereen de zorg te geven die zij nodig hebben. Er worden nog steeds mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege corona, maar de aantallen gaan gestaag omlaag.

Hoewel de situatie nog heel fragiel is, komt er nu voorzichtig ruimte. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.

 • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij onderwijs op afstand.
 • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uit te werken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
 • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat 100% open.
 • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
 • Scholen, kinderopvang en gemeenten spannen zich in om noodopvang zoveel mogelijk via reguliere wijze te organiseren; de organisatie van noodopvang (24/7) buiten reguliere tijden wordt nog nader gewerkt.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen en cultuur

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Met iedere stap die we in dit proces zetten, zullen sommige mensen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Toch is dit de intelligente weg vooruit naar een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen. Daarbij gebruiken we de kansrijke plannen die bedrijven en organisaties maken voor de anderhalvemetersamenleving.

De impact op de samenleving en de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zijn enorm. De overheid kan dankzij haar goede financiële positie eerste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen en getroffen sectoren. Maar we kunnen niet voorkomen dat veel mensen in meer of mindere mate geraakt worden. Gelukkig zien we dat overal in de samenleving mensen, bedrijven en organisaties opstaan om elkaar te helpen. 

Week 16 - 13 april tot en met 19 april

Update: 19 april 2020 (12.00 uur): Het is lekker weer, maar blijf toch thuis als je er niet uit hoeft + de actuele situatie in Fryslân

Het is lekker weer, maar blijf toch thuis als je er niet uit hoeft.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Vooral als je jong bent, is het best lastig om je vrienden zo lang niet te zien en je aan de regels te houden. Zo moet je, als je naar buiten gaat, altijd minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dus moeten we creatief zijn. Want slimmer chillen = corona killen.

Meer informatie over slimmer chillen

 

Bekijk de actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

 

Update 17 april 2020: Minister Grapperhaus daagt jongeren uit tot #slimmerchillen

‘Blijf elkaar challengen’

Minister Grapperhaus daagt jongeren uit tot #slimmerchillen

‘Alleen samen komen we verder. Dus blijf elkaar challengen met steeds betere ideeën voor #slimmerchillen. Want daarmee kunnen we Corona killen’. Aldus minister Ferd Grapperhaus in een video-oproep aan jongeren en studenten. De minister deed de oproep tijdens een werkbezoek aan Veiligheidsregio Hollands Midden.

Met zijn videoboodschap daagt de minister alle jongeren en studenten van Nederland uit om hun creatieve voorbeelden van #slimmerchillen ook de komende weken te blijven delen. Op TikTok of Instagram via #slimmerchillen, of per mail naar info@slimmerchillen.nl. Voor de drie origineelste inzendingen is er wekelijks een prijs, in de vorm van een waardecheque van € 50,--, € 20,-- en € 10,--.

Potje schaken
Ook afgelopen week zijn er weer veel creatieve #slimmerchillen-momenten ingezonden. Zoals van Jort Blekkink uit Voorhout – zijn tweede al. Hij speelt in de buitenlucht op een reusachtig speelveld een spelletje schaak, waarbij hij keurig op 1.5 meter afstand van zijn tegenstander blijft. Zijn bijdrage is goed voor de derde prijs: een waardecheque van 10 euro.

‘Before’ en ‘During’
De tweede prijs (een cheque van 20 euro) wordt gedeeld door Myrthe van der Werff en Lieke van de Wetering uit Assendelft. Zij hebben een tweeluik op video gemaakt: ‘Before Coronavirus’ en ‘During Coronavirus’. In de korte filmpjes laten zij zien dat zij via skype toch een manier hebben gevonden om slim te chillen op afstand, ook nu hun school gesloten is.

Opdrachtenbingo
Winnares van de weekprijs is Judith Mangnus uit het Brabantse Veghel. Zij heeft een ‘opdrachtenbingo’ ontwikkeld, om met vrienden te kunnen spelen. De bingokaart heeft 25 vakjes, met opdrachten als ‘Schrijf een liefdesbrief aan iemand’ of ‘Doe een coronavirus cel na’. “De bingokaart kun je uiteraard op maat aanpassen, met opdrachten die bij jouw vriendschappen passen”, aldus de 18-jarige winnares van de week. Haar bijdrage is goed voor een waardecheque van 50 euro.

Anderhalvemetersamenleving
Ook de komende weken blijft #slimmerchillen nodig, nu de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zeker nog tot en met 28 april duren. Nieuwe inzendingen blijven dan ook meer dan welkom. Zeker omdat we voorlopig nog niet van de ‘anderhalvemetersamenleving’ af zijn.

Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij slimmer kunt chillen, alleen of met jouw vrienden, maar wel veilig? Deel dan jouw oplossing op TikTok en/of Instagram via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is een van de volgende weekprijzen dan voor jou. Wil je eerst inspiratie opdoen? Bekijk dan alle inzendingen op https://slimmerchillen.nl 

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is een gezamenlijke campagne van de Veiligheidsregio’s Hollands-Midden, Kennemerland, Fryslân, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.

Update: 16 april 2020: Nieuws en vragen over het coronavirus

Op onze speciale pagina vind je elke dag het laatste nieuws over het coronavirus in Fryslân. Ook leggen we je in het kort uit wat jij kan doen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Heb je nog andere vragen over het coronavirus? Kijk dan bij de veelgestelde vragen op onze pagina.

Update: 13 april (12.00 uur): Verband tussen 5G-masten en het coronavirus

5G-masten verspreiden niet het coronavirus

Een klein aantal mensen denkt dat 5G-masten het coronavirus (COVID-19) kunnen verspreiden. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is er geen verband tussen 5G en het coronavirus. 5G is een nieuwe techniek voor mobiele communicatie. Deze techniek maakt het mogelijk om heel gericht signalen te verzenden. Daarnaast kost het verzenden van signalen minder energie. Deze twee kenmerken zorgen ervoor dat er een minder groot elektromagnetisch veld geproduceerd wordt bij het zenden en ontvangen van signalen. Er wordt dus minder straling geproduceerd. Daarnaast staat vast dat wanneer 5G wordt uitgerold, de totale sterkte van elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten moet blijven. Hiermee is de gezondheid beschermd.

Bekijk de actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

 

Week 15 - 6 april tot en met 12 april

Update: 11 april (12.00 uur): Gemeenten sluiten locaties af, blijf ook het Paasweekend thuis en oproep aan jongeren: ‘slimmer chillen = corona killen’

Het Paasweekend is het moment dat we het liefst op pad gaan. De oproep blijft om daarbij de landelijke maatregelen te volgen. Om te voorkomen dat op plaatsen te veel drukte ontstaat, vragen we aandacht voor de volgende punten:

Twee gemeenten in Fryslân hebben een aantal locaties afgesloten

Gemeente Leeuwarden Gemeente Dantumadiel


Blijf thuis! Op het land en op het water zullen handhavers actief zijn.

Op het land en op het water zullen handhavers actief zijn, denk hieraan als je het water op wilt gaan of wanneer je bijvoorbeeld een bouwmarkt of een meubelboulevard bezoekt.

Ook voor jongeren is het belangrijk om de landelijke maatregelen te volgen

De komende tijd stimuleren we jongeren nog meer om de landelijke maatregelen op te volgen. Natuurlijk wil je als jongere contact houden met je vrienden. Dat kan ook op leuke, creatieve en originele manieren. De landelijke campagne ‘Slimmer chillen is corona killen’ stimuleert jongeren elkaar te inspireren en steunen. Jongeren worden uitgedaagd om daar creatieve oplossingen voor te bedenken, en er zijn mooie prijzen te winnen.

Meer informatie over Slimmer Chillen = Corona Killen

 

Update: 10 april 2020 (12.00 uur): Uitkomst GGD Fryslân panelonderzoek: Friese jongeren voelen zich eenzaam door coronamaatregelen en aangepaste tijden telefoonnummer GGD Fryslân

Vooral jongeren geven aan dat zij zich door de coronamaatregelen eenzaam voelen. Ook missen zij de sociale activiteiten met vrienden of familie veruit het vaakst. Dit blijkt uit een peiling die GGD Fryslân hield onder ruim 5.500 Friese inwoners over de periode van 12 tot en met 26 maart 2020.  

Jongeren eenzamer dan ouderen? 

In deze tijd gaat de aandacht vaak uit naar ouderen die door hun kwetsbaarheid meer dan ooit hun dierbaren moeten missen. Vooral sinds verzorgings- en verpleeghuizen nagenoeg zijn afgesloten van de buitenwereld. De boodschap aan jongeren luidt vooral: ‘Wees loyaal aan kwetsbare mensen, neem je verantwoordelijkheid, houd je aan de maatregelen.’ Nu blijkt uit de peiling van GGD Fryslân dat vooral jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar aangeven zich de laatste tijd eenzaam te voelen. Wat niet is onderzocht, maar wat volgens de onderzoekers een verklaring zou kunnen zijn: zij missen het verenigingsleven, sociale contacten op school en uitgaan. Ook zou de coronacrisis een grotere impact kunnen hebben op jongeren dan op andere leeftijdsgroepen.

Overzicht eenzaamheid in Nederland

Afstand houden lukt minder goed 

  Uit de peiling komt ook naar voren dat het jongeren minder vaak lukt om in de buitenomgeving 1,5 meter afstand te houden. Hier ligt, vooral omdat jongeren aangeven zich eenzaam te voelen, een uitdaging. GGD Fryslân brengt deze signalen uit het onderzoek onder de aandacht bij haar ketenpartners. Dat zijn bijvoorbeeld de maatschappelijk werkers en jongerenwerkers.  

Waar kunnen jongeren en hun ouders terecht? 

Jongeren die zich eenzaam voelen of vragen hebben, kunnen nu al anoniem chatten met een jeugdverpleegkundige van JouwGGD.nl. Een jongere kan ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân die zij kennen via school. De pedagogen van GGD Fryslân kunnen ouders ondersteunen bij vragen. Daarnaast staat op de website mentaalvitaal.nl voor jong en oud meer informatie.

Over het GGD Gezondheidspanel

  GGD Fryslân vraagt een groot panel van Friezen geregeld hoe zij aankijken tegen bijvoorbeeld hun gezondheid, de zorg en hun gevoel van veiligheid. Dat doen wij via een vragenlijst per e-mail. De resultaten helpen GGD Fryslân om de Friezen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Openingstijden informatienummer GGD Fryslân

Tijdens Pasen is het informatienummer van GGD Fryslân over het coronavirus gesloten.

  Op zaterdag 11 april zijn wij geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur en 16.00 uur. Op werkdagen kun je ons van 9.00 tot 17.00 uur bereiken.
  Heb je op de dagen dat wij niet bereikbaar zijn vragen? Dan kun je terecht bij het landelijke informatienummer 0800 1351. Dit telefoonnummer kun je dagelijks van 8.00 uur tot 20.00 uur bereiken.
Update: 9 april 2020 (12.00 uur): Hoe we ook met Pasen met elkaar de maatregelen moeten volhouden

Hoe we ook met Pasen met elkaar de maatregelen moeten volhouden

Mensen willen met hun boot het water op, families worstelen met de vraag of zij elkaar met Pasen wel of niet kunnen zien en jongeren vragen “kunnen we écht niet even afspreken met elkaar?”. Er blijkt veel draagvlak voor de landelijke maatregelen en de meeste mensen houden zich eraan. Toch roepen deze maatregelen, vooral met mooi weer en vrije dagen op komst, vragen op.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames landelijk en ook in het Noorden van Nederland afneemt, is ook het paasweekend niet het moment om er op uit te gaan en familie te ontmoeten. Het motto blijft: blijf thuis!

Met de boot het water op, kan dat?

Vraag je je af of je dit weekend met je boot het water op kunt? Realiseer je dan dat alle maatregelen die van kracht zijn op het land, ook op het water gelden. Bovendien zijn nagenoeg alle faciliteiten voor watersporters en mensen die op het water willen verblijven, gesloten. Dan moet je denken aan toilet- en douchegebouwen en horecabedrijven aan het water. Daarnaast kan de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime. Zie onderstaande korte film van de waterpolitie hierover.

Als je alle landelijke maatregelen nog even wilt nalezen

Ben je na een aantal weken naleven van alle maatregelen weer even op zoek naar achtergrondinformatie? Wil je je kinderen uitleggen hoe het ook alweer zit en waarom wij moeten doen wat we doen? De landelijk overheid heeft op deze pagina alle informatie over de aanpak van het coronavirus in Nederland voor je op een rij gezet.

 

Update: 7 april 2020 (12.00 uur): Meer mensen in de zorg getest en aangepaste openingstijden informatienummer GGD Fryslân

Ben je binnen jouw gemeente op zoek naar hulp en ondersteuning?

Dan kun je binnen de openingstijden van jouw gemeente altijd bellen met vragen. Via de website Sociaal Domein Fryslan kun je zien waar je terecht kunt met bijvoorbeeld vragen over de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

Meer mensen in de zorg getest

GGD Fryslân heeft gisteren een veertigtal zorgmedewerkers getest vanaf het gezamenlijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân.

Dankzij uitgebreidere testlocatie kunnen GGD Fryslân en Izore meer mensen in zorgfuncties duidelijkheid geven over of zij wel of niet weer aan het werk kunnen. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en onmisbaar zijn in de zorg. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. Cliënten van verzorgingshuizen testen wij op verzoek van de (huis)arts nog steeds thuis.

Wie maakt de inschatting of iemand moet worden getest?

De bedrijfsarts bepaalt of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een test. Zelfstandigen zonder bedrijfsarts (zoals bijvoorbeeld een huisarts of zzp’ers die werken in de zorg) overleggen met de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Mensen kunnen zich dus niet rechtstreeks melden bij de testlocatie.

Aangepaste openingstijden informatienummer GGD Fryslân

Vragen over het coronavirus? Bel dan naar 088 22 99 333. Dit telefoonnummer voor Friese inwoners en zorgprofessionals heeft aangepaste openingstijden. Het belteam merkte de afgelopen week dat het aantal telefoontjes van mensen die vragen hebben of zich zorgen maken over het virus, afneemt. De vragen gaan op dit moment vaker over de gevolgen van de maatregelen om het coronavirus te stoppen. Zo zijn er ondernemers die willen weten waar zij zich kunnen melden voor de compensatieregelingen. Of gezinnen die willen weten waar zij nu terecht kunnen voor zorg en extra hulp in hun gezin. GGD Fryslân zorgt er voor dat alle mensen met vragen zo goed mogelijk worden doorverwezen.

De nieuwe openingstijden van het informatienummer van GGD Fryslân

Op werkdagen: 9.00 uur - 17.00 uur.
Zaterdag 11 april 2020: 10.00 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 16.00 uur.
Gesloten met Pasen (zondag 12 en maandag 13 april 2020).

Wil je buiten deze tijden informatie over het coronavirus?

Dan kun je terecht bij het landelijke informatienummer 0800 1351. Dit telefoonnummer kun je van 8.00 uur tot 22.00 uur bereiken.

Week 14 - 30 maart tot en met 5 april

Update: 5 april 2020 (12.00 uur): Naar buiten vandaag? En de actuele situatie in Fryslân.

Naar buiten vandaag?  

Ook vandaag wordt het opnieuw een mooie dag. Hoe ga je verantwoord de deur uit? Hieronder zetten we de informatie nog even op een rij:

 • Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden of hoger)? Blijf thuis! 
 • Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of een frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga naar huis. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.  
 • Ook op het water gelden deze regels, dus houdt ook daar 1,5 meter afstand.

Uitgebreide informatie vind je hier.

Bekijk ook de video waarin je kunt zien hoe wij alleen samen het coronavirus onder controle krijgen.

Hoe zit het met de cijfers?

 Dat leggen we hier uit:

Update: 4 april 2020 (12.00 uur): Extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten in Fryslân

In Fryslân zijn door de zorginstellingen inmiddels 150 extra bedden voor coronapatiënten gerealiseerd en zijn nog eens 150 bedden in voorbereiding. Daarmee is er op dit moment voldoende zorgcapaciteit in Fryslân. Mocht dat nodig zijn, dan kan de Friese crisisorganisatie samen met de zorgpartners een extra coronacentrum in Fryslân opzetten, mét de daarbij benodigde personele bezetting en middelen. Op dit moment is zo’n extra coronacentrum niet nodig.

Gerealiseerde extra zorgcapaciteit

Ook in Fryslân wordt een grote zorgvraag verwacht door de coronacrisis. Bovendien kunnen ook zorgpersoneel en artsen uitvallen. De Friese zorginstellingen hebben daarom zelf al extra zorgcapaciteit in Fryslân gerealiseerd en zijn bezig met nóg meer bedden, personeel en middelen. Patiënten met het coronavirus kunnen, als zij thuis niet de juiste zorg kunnen krijgen maar ook niet naar een ziekenhuis hoeven, op verschillende locaties worden verpleegd. In tijdelijke coronacentra kunnen patiënten verpleging en medische ondersteuning krijgen. Daarnaast zijn er speciale corona-units in bestaande verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen. Voor zorg in de laatste levensfase kunnen patiënten terecht in een hospice. Ernstig zieke patiënten worden verzorgd in het ziekenhuis.

Patiënten in verpleeg- en verzorgingstehuizen 

Bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen tehuis verzorgd. Hiervoor zijn binnen de tehuizen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt. Om verdere verspreiding te voorkomen blijft het ook belangrijk dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen gesloten blijven voor bezoek. Een maatregel die voor de bewoners en hun naasten heel moeilijk is, maar zeer nodig in het belang van goede zorg.

Extra coronacentrum 

Mocht ook de extra gerealiseerde zorgcapaciteit in Fryslân vol raken, dan kan een extra zorgcentrum worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. Daarmee kan in Fryslân de benodigde zorg worden geleverd. Op dit moment is een extra coronacentrum niet nodig in Fryslân: er is voldoende ruimte voor coronapatiënten. 

Zorgpartners 

In Fryslân, Groningen en Drenthe werken o.a. de ziekenhuizen, het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, dokterswachten, huisartsen, GGZ, GGD’en en veiligheidsregio’s samen om voor voldoende zorgcapaciteit in Noord-Nederland te zorgen. Dagelijks bekijken zij met elkaar wat de huidige en verwachte zorgbehoefte is en hoe daarin kan worden voorzien. 

Testen van kwetsbare mensen en zorgpersoneel 

Daarnaast hebben GGD Fryslân en de partijen die daar nauw bij betrokken zijn, alle faciliteiten opgebouwd om vanaf maandag 6 april meer mensen te kunnen testen. Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers,  cliënten, bewoners van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen getest. Ook richt het nieuwe testbeleid zich op zorgmedewerkers en hun kwetsbare cliënten in gehandicapteninstellingen, bij de thuiszorg, medewerkers van jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen en hun medewerkers worden getest. Kortom: bij het testen staan vooral de kwetsbare mensen en de professionals die voor hen zorgen, centraal. 

De actuele situatie in Fryslân

Informatie over het aantal patiënten dat positief getest is op het coronavirus vind je op de website van GGD Fryslân.

Update: 3 april 2020 (14.45 uur): Burgemeesters van de Waddeneilanden roepen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven, hoe ziet de crisisorganisatie er in Fryslân uit

De burgemeesters van de Waddeneilanden roepen iedereen op de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven en niet naar de Waddeneilanden te komen. Er is geen verbod op het reizen naar de eilanden maar de burgemeesters doen onder deze bijzondere omstandigheden een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die naar de eilanden willen komen. Op de eilanden wordt gehoor gegeven aan de landelijke richtlijnen en mede daardoor zijn de omstandigheden ook daar nu niet gunstig voor een aangenaam verblijf. Alle horeca is gesloten, musea en activiteiten zijn stilgelegd en het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden. Daarnaast: wanneer er ziektegevallen gemeld worden, worden de medische voorzieningen op de eilanden extra zwaar belast. Voor meer informatie kunt u kijken op de gemeentelijke- en VVV websites van de Waddeneilanden. 

Mooi weer dit weekend, maar blijf thuis!

Dit weekend wordt het volgens de voorspellingen mooi weer. Dan is de verleiding groot om er op uit te trekken. Maar ook nu geldt nog steeds de oproep: blijf zoveel mogelijk thuis, overal in Fryslân! Geniet van de zon in de tuin en op het balkon. Alleen zo krijgen we samen corona onder controle!

Geniet van de zon in de tuin en op het balkon

Hoe ziet de crisisorganisatie in Fryslân er uit?

Achter de schermen werken heel veel Friese crisisfunctionarissen samen om de verdere verspreiding en de gevolgen van het coronavirus te beperken en de inwoners van Fryslân zo goed mogelijk te informeren. Van artsen tot burgemeesters en van telefonisten tot medewerkers van de gemeenten: allemaal dragen ze hun steentje bij. In onderstaande infographic kun je zien hoe de Friese crisisorganisatie voor de bestrijding van het coronavirus er uit ziet. In de komende weken gaan we laten zien waar al deze mensen zich elke dag mee bezig houden!

Update: 1 april 2020 (12:00 uur): Steffie legt uit, testcapaciteit uitgebreid en de actuele situatie in Fryslân

Steffie legt uit

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Behoefte aan begrijpelijke informatie
De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Antwoord op vragen
Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Testcapaciteit uitgebreid

GGD Fryslân breidt haar huidige testcapaciteit uit en is reeds gestart met verdere opschaling van deze capaciteit. Het gaat voornamelijk om het testen van zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen. Er zijn deze week al meer zorgmedewerkers getraind in het afnemen van testen.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 12 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren zijn er geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Wie testen wij?
Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.

Update: 31 maart 2020 (19.30 uur): Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Update: 31 maart 2020 (12.00 uur): Bel met de corona-hulplijn of het landelijk informatienummer en de actuele situatie in Fryslân.

Corona-hulplijn: 030-3400600

Voor ouderen met een migratieachtergrond is een speciale hulplijn ingesteld door seniorenorganisatie KBO-PCOB. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een migratieachtergrond hebben. Er was al een algemene corona-hulplijn voor ouderen. De hulplijn is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Landelijke informatienummer 0800-1351 langer open

Er komen nog steeds veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer 0800-1351 over het coronavirus. Daarom blijft dit telefoonnummer ook volgende week geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag kun je dit nummer bereiken van 8.00 tot 16.00 uur.

De actuele situatie in Fryslân

Informatie over het aantal patiënten dat positief getest is op het coronavirus vind je op de website van GGD Fryslân.

Week 13 - 23 maart tot en met 29 maart

Update: 29 maart 2020 (12.00 uur): Social distancing, 1,5 meter afstand houden

Social distancing, afstand houden, wat betekent dat precies?

Een van de gestelde maatregelen van Rijksoverheid is ‘afstand houden vanwege het coronavirus’. Wat betekent dat precies?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen of als je moet zorgen voor iemand anders.
 • Werk thuis als het kan. Als dat niet kan, houd op je werkplek 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dat niet in een groep van meer dan 3 mensen.
 • En: houd altijd afstand van anderen. Tenminste 1,5 meter en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en houd dan ook afstand tot elkaar.

Maar, is 1,5 meter afstand houden voldoende? Als je niest, komen de druppeltjes dan niet meters verder?

Heb je last van verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was je handen regelmatig met water en zeep. Als je je goed aan de maatregelen houdt, is 1,5 meter afstand houden voldoende. Als je niest komen de druppels zelden verder dan 1,5 meter. Door afstand te houden en contact te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.

Informatie over het aantal patiënten dat positief getest is op het coronavirus vind je op de website van GGD Fryslân.

Update: 28 maart 2020 (12.00 uur): Twee waarschuwingen voor uw gezondheid en de actuele situatie in Fryslân

Let op je gezondheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor onjuiste informatie over voedingssupplementen en het coronavirus. Waarom deze veiligheidswaarschuwing? Veel verkopers van supplementen claimen dat hun producten je weerstand verhogen en je beschermen tegen virussen of bacteriën. Dit is onjuist. Verkopers van supplementen die dit claimen, kunnen er zelfs een fikse boete voor krijgen. 

Gezond eten, genoeg slapen, bewegen

De enige manier om je weerstand te verhogen is: gezond eten, genoeg slapen en regelmatig bewegen. Hiermee is je lichaam beter bestand tegen ziekmakende bacteriën en virussen en word je minder snel ziek. Ook herstel je sneller als je onverhoopt ziek wordt. Lees hier alles over de waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over voedingssupplementen.

Naar buiten dit weekend?

Ook dit weekend wordt het weer mooi weer. Buiten zijn en bewegen dragen bij aan een goede weerstand. Wil je naar buiten? Houd 1,5 meter afstand en ga met niet meer dan drie mensen de deur uit. Hieronder zetten we de informatie nog even voor je op een rij. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Verantwoord de deur uitgaan

 • Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden)? Blijf thuis!
 • Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga terug naar huis.
 • Werk thuis als het kan.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.

Voor de beelddenkers onder ons: in deze video vat in 27 seconden samen hoe wij alleen samen het coronavirus onder controle krijgen.

 

Landelijke informatienummer ook volgende week open van 8.00 tot 22.00 uur

Er komen nog veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer over het coronavirus. Daarom blijft dit telefoonnummer ook volgende week nog van 8.00 tot 22.00 uur geopend. U kunt dit nummer bereiken via (0800) 1351

De actuele situatie in Fryslân

Voor de actuele situatie over positief geteste patiënten met het coronavirus, kun je terecht op de website van GGD Fryslân.

Update: 27 maart 2020 (12:00 uur): Sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens gesloten en de actuele situatie in Fryslân

Toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens per direct gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen.

De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken. Zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan of chalet. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het Rijk op deze plekken al eerder dicht.

Actuele situatie in Fryslân

Voor de actuele situatie met betrekking tot het coronavirus verwijzen we je graag door naar de website van GGD Fryslân.

Update: 26 maart 2020 (12.00 uur): Zijn sneltesten betrouwbaar, is er voldoende plek op de IC's

Er zijn sneltesten in omloop? Zijn deze betrouwbaar?  

Er worden (online) steeds meer ‘corona-zelftesten’ aangeboden. Deze testen zijn geen zelftesten, maar sneltesten die niet bedoeld zijn voor thuisgebruik. Ze zijn bedoeld voor professioneel gebruik. Alleen geaccrediteerde laboratoria, zoals die van het RIVM, gebruiken testen die betrouwbaar kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus.  

Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Gebruikers kunnen onnodig ongerust raken of worden juist ten onrechte gerustgesteld. De betrouwbaarheid van deze testen is dus (nog) niet duidelijk en gebruik wordt dan ook afgeraden. Meer informatie lees je op de website van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Is er voldoende plek op de IC’s in Friese ziekenhuizen?

Afgelopen weekend werden corona-patiënten uit Noord-Brabant overgeplaatst naar Friese ziekenhuizen. De patiënten werden verhuisd vanwege een tekort aan IC-plekken in de Brabantse ziekenhuizen. Verspreid over de noordelijke ziekenhuizen komen deze patiënten zowel op de intensive care als op verpleegafdelingen te liggen. 

In de noordelijke ziekenhuizen zijn het aantal IC-plekken opgeschaald en zijn extra bedden gecreëerd. Zo zijn niet-spoedeisende behandelingen en operaties verschoven naar een later moment. Vooralsnog is er in de regio voldoende capaciteit om patiënten adequaat op te vangen. De overplaatsing van patiënten wordt landelijk gecoördineerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 

Update: 24 maart 2020 (12.00 uur): Minder zicht op verspreiding van het virus + oproep om maatregelen na te leven

Volg de maatregelen op. Ook in Fryslan, juíst in Fryslan.

Gisteravond deelden wij direct na de landelijke persconferentie alle aangescherpte en nieuwe maatregelen om het coronavirus te stoppen. Hieronder lees je meer over de actuele situatie in Fryslân en de noodzaak om ook in onze provincie niet lichtzinnig om te gaan met de oproep van de ministers en de premier.

GGD Fryslân voert bij positief geteste gevallen bron- en contactonderzoek uit. Zo proberen wij te achterhalen hoe iemand raakte en wij waarschuwen mensen die nauw contact hebben gehad met de patiënt. In steeds meer gevallen stellen wij vast dat de bron van de besmetting niet te achterhalen is. Dit betekent dat het verloop van de uitbraak niet meer precies terug te leiden en te volgen is. Wij hebben dus minder goed zicht op de verspreiding en weten ondertussen dat deze toeneemt. Ook in Fryslân zijn er dus steeds meer mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Vaak hebben zij milde klachten. Zij kunnen het virus dus wel overdragen.

Dit onderstreept de noodzaak om de landelijke maatregelen op te volgen. Ook in Fryslân, juist in Fryslân.

Wat zegt het aantal positief geteste Friezen op dit moment over de situatie? 

GGD Fryslân bemonstert en test volgens het landelijke testbeleid van het RIVM. Op dit moment betekent dit dat wij kwetsbare groepen actief bemonsteren en testen én de mensen die zorg verlenen aan deze kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen zijn ouderen, maar ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd met een aandoening. Daardoor kan het virus bij hen harder kan toeslaan dan bij anderen. Daarnaast kijken wij bij ieder individueel geval of een test nodig en wenselijk is. Kortom: wij confirmeren aan landelijk beleid en leveren ondertussen maatwerk.

Heb je vragen?

Mogen de kinderen nog buitenspelen? Mogen wij nog wandelen? Wat is nu precies het verschil tussen koorts en verhoging? Antwoord op vragen als deze vind je op de website van GGD Fryslân. Deze actualiseren wij dagelijks en de informatie sluit aan op de landelijke maatregelen. Waar nodig verwijzen wij door naar de website van het RIVM of die van de Rijksoverheid.

Update: 23 maart 2020 (19.30 uur): Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid

 

Week 12 - 16 maart tot en met 22 maart

Update: 22 maart 2020 (12.15 uur): NL-Alert roept op om afstand te houden

Noodmelding (NL-ALert) verzonden om afstand te houden

Alle Friese ziekenhuizen hebben zich goed voorbereid op een grote toename van het aantal patiënten, omdat we geleerd hebben van wat in Brabant is gebeurd. Daarom kunnen we nu bijvoorbeeld ook heel goed patiënten uit Brabant ontvangen. Het is wel echt belangrijk dat ook de noorderlingen goed de maatregelen opvolgen. Alleen met inzet van ons allemaal doen we ons best dat ziekenhuizen de zorg nog kunnen leveren. Dus: heb je milde verkoudheidsklachten? Blijf dan ook echt binnen! Heb je geen klachten? Houd je aan die 1,5 meter afstand en ga niet dicht op elkaar staan kletsen in een groepje op de hoek van de straat. Daarmee proberen we de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zie ook de NL Alert die Rijksoverheid vandaag heeft verzonden.

Noodmelding NL alert, houd 1,5 meter afstand!

Jongeren: corona, no joke!               

Ook voor kinderen en jongeren is het belangrijk zich te houden aan de maatregelen. Zie hier de video die gemaakt is om hen daarvan bewust te maken.

Update: 21 maart 2020 (12.00 uur): Terugblik speech koning Willem Alexander en actuele update

Omzien naar elkaar, ook al zijn de verpleeghuizen gesloten

In zijn speech benoemde koning Willem Alexander gister dat juist nu in deze periode van grote onzekerheid de behoefte aan contact met andere mensen groot is: “het liefst willen we vertrouwde gezichten om ons heen. In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen.” Dat geldt voor de familieweekenden, de muziekvereniging, de werkomgeving maar ook voor de bezoekjes van familie en vrienden in de verpleeghuizen voor mensen die bijvoorbeeld op leeftijd zijn. Koning Willem Alexander: “laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

Waarom zijn de verpleeghuizen gesloten?

Vooralsnog tot en met 6 april, zijn de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderen zorg gesloten voor bezoek van familie, vrienden en andere bekenden van bewoners. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) eerder deze week bekend. Deze maatregel is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Want, we kunnen anderen – en met name kwetsbare personen – ook ziek maken zonder dat we zelf al te veel klachten ervaren. Deze maatregel heeft verstrekkende gevolgen, omdat juist deze ouderen zich al vaak alleen voelen. Het besluit is dan ook niet makkelijk genomen. Toch is het van groot belang deze groep mensen te beschermen. Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om deze maatregel goed op te volgen en misschien wat vaker te (video)bellen. Ook voor Fryslân is het belangrijk ons goed te houden aan deze en de andere maatregelen. Dit blijft echt nodig om de komende weken het coronavirus af te remmen.

Actuele situatie over de door GGD Fryslân bemonsterde personen

Voor de actuele gezondheidsinformatie in Fryslân, kun je terecht op de website van GGD Fryslân.

Update: 20 maart 2020 (13.00 uur): Belangrijk om afstand te blijven houden, jongeren wees je bewust van je rol in het stoppen van het virus

Wees je bewust van je rol in het stoppen van het virus 

Vijf dagen geleden kondigde het kabinet landelijke maatregelen af om het contact tussen mensen zoveel mogelijk te verminderen. Met het zonnige weer op komst en na vijf dagen veel in en om het huis zijn, wil iedereen graag naar buiten. Toch is het belangrijk om ons te houden aan de afstand tot elkaar. Dit is en blijft ook de komende weken nodig om het virus af te remmen.  

Fryslân zit in een bijzondere positie. Zoals onze arts infectieziektebestrijding Everhard Hofstra gisteren in onze update al zei in de laatste update, zijn er in onze provincie relatief weinig positief geteste gevallen. Het landelijke beeld laat zien dat de verspreiding in het noorden nog niet zo groot is als in het zuiden. Tegelijkertijd hebben wij te maken met de landelijke maatregelen. Wij hopen dat wij, door ons hier met elkaar aan te houden, de relatieve ‘voorsprong’ kunnen behouden.  

Omzien naar elkaar

Dit is van belang voor het hele land: hoe minder mensen in Fryslân ziek zijn en een beroep hoeven te  doen op zorgcapaciteit, hoe meer totale zorgcapaciteit er beschikbaar blijft voor het hele land. Op dit moment verplaatsen Brabantse ziekenhuizen patiënten naar ziekenhuizen in provincies waar voldoende capaciteit is.  

Jongeren, wees je bewust van je belangrijke rol om het virus te stoppen 

Ook jongeren willen we dat ‘omzien naar elkaar’ op het hart drukken. Ook zij hebben een belangrijke rol in het stoppen van het virus, wat heel belangrijk is om kwetsbare groepen te beschermen. 

Jongeren moeten zich bewust zijn van hun rol in het stoppen van het virus, wat heel belangrijk is om kwetsbare groepen te beschermen. We zien dat jongeren elkaar de afgelopen dagen vaker opzoeken. Op het voetbalveld, bij favoriete hangplekken en thuis op de bank. Hoewel zij niet de voornaamste risicogroep zijn, kunnen zij wel voor verspreiding zorgen en daarmee kwetsbare mensen in de samenleving onbedoeld ‘raken’. Wij willen alle jongeren en hun ouders oproepen: als je elkaar dan toch opzoekt: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar of zoek elkaar digitaal op. Ook al behoor je zelf niet tot een risicogroep, blijf bij alle contacten die je aangaat denken aan de kwetsbare groep mensen in onze samenleving.  

Mogen we dan helemaal niet meer naar buiten? 

Ja dat kan wel, maar houd afstand tot elkaar. Zoek niet massaal de tuincentra op als de zon begint te schijnen, drom niet samen in de parken en op de voetbalvelden. 

Update: 17 maart 2020: Oproep Waddeneilanden: Blijf zoveel mogelijk thuis

Vanuit de Waddeneilanden is vandaag de oproep gekomen aan potentiële gasten om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld. Zij hebben dit via een open brief gevraagd, deze is hieronder te lezen.

Update: 16 maart 2020 (23:00 uur): Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Fryslân

Op 16 maart 2020 is bijgaande noodverordening door Veiligheidsregio Fryslân vastgesteld.

Deze noodverordening biedt gemeenten het wettelijk kader om handhavend op te kunnen treden in het geval de afgekondigde maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid of beperking van het gevaar niet worden nageleefd.

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân, legde op 17 maart 2020 op Omrop Fryslân uit waarom de noodverordening is ingesteld.

Noodverordening

 

Week 11 - 9 maart tot en met 15 maart

Update: 15 maart 2020 (19.45 uur): Wie kan morgen wel naar school + verklaring van Sybrand Buma

Wie kan morgen wel naar school?

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep of in een vitaal proces, kunnen wel naar school of de kinderopvang. 

Werk je in zo’n beroepsgroep of sector? Dan kun je kind dus maandagochtend 16 maart op de gebruikelijke tijd naar de eigen school of kinderopvang brengen. Dit geldt in ieder geval tot 6 april 2020 voor alle kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

In de loop van maandag maken de scholen, in overleg met de Friese gemeenten, afspraken over eventuele aanpassingen. Hierover word je geïnformeerd door de school of de kinderopvang van je kind.

Welke beroepen zitten in de vitale sector?


Verklaring van Sybrand Buma

Beste inwoners van Fryslân,

Vanmiddag hebben het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te dammen. Net als eerder de musea, zwembaden en schouwburgen zijn nu ook scholen, de horeca en alle sportclubs tot 6 april gesloten. 

Ik begrijp dat dit erg ingrijpende maatregelen zijn. Maar ze zijn noodzakelijk. Voor ons allemaal betekent het dat ons dagelijkse leven er heel anders uitziet dan gewoonlijk. Iedereen wordt op een bepaalde manier getroffen. Of je nou schoolgaande kinderen hebt, in de zorg werkt, op leeftijd bent of bij een organisatie werkt die moet sluiten. Het is voor iedereen aanpassen, maar samen kunnen we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan die nieuwe richtlijnen. Daarbij roep ik iedereen op om extra te letten op ouderen en mensen die kwetsbaar zijn.

Zelf kun je gelukkig veel doen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het is daarom erg belangrijk dat je de volgende adviezen blijft opvolgen. Ze zijn eenvoudig, maar ze helpen echt:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkouden bent, zelfs al gaat het om lichte klachten
 • Hoor je tot een risicogroep? Mijd dan het openbaar vervoer en grote groepen
 • Ben je ziek? Ga dan niet naar de huisarts, maar neem telefonisch contact op

Binnen de Veiligheidsregio Fryslân en bij de GGD Fryslân werken we met man en macht om het aantal besmettingen in onze provincie zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we sinds woensdag in een provinciebrede crisisorganisatie, de Grip4-structuur.

Die maakt het mogelijk dat alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen. Daarmee kunnen we alle bewoners effectiever ondersteunen.

Ik dank daarom alle mensen in de zorg, en iedereen die keihard werkt om deze crisis te boven te komen. Ik heb voor hen veel bewondering en respect.

Het is nog geen week geleden dat in onze provincie voor het eerst bij twee mensen het coronavirus is vastgesteld. Nu, op zondag, gaat het om twaalf personen. Door samen te werken kunnen we nieuwe gevallen tot een minimum beperken.

Als we samen doen wat nodig is, kunnen we het coronavirus zeker de baas. Daarop kunnen we met ons allen vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om alle adviezen op te volgen. Het gaat ons wel tijd kosten. We moeten ons daarom instellen op een andere manier van leven dan we gewend zijn.

Ik vraag begrip voor alle maatregelen die zijn genomen. En ik wens jullie allemaal veel sterkte en moed in de komende tijd.

Sybrand Buma

Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

Update: 14 maart 2020 (12:00): Landelijke richtlijnen voor testen aangepast

Gisteravond heeft het RIVM de richtlijnen voor het uitvoeren van coronatests aangepast aan de huidige situatie in Nederland. Mensen met klachten (hoesten, keelpijn en verkoudheid) met of zonder koorts moeten thuisblijven en contact met anderen vermijden totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven bij milde klachten niet met de huisarts te bellen en worden niet meer op het nieuwe coronavirus (COVID-19) getest. De huisarts overlegt alleen met de GGD over het testen van een patiënt als deze ernstig ziek is én dat voor de behandeling van de patiënt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname. In het ziekenhuis en voor zorgmedewerkers gelden andere richtlijnen.

Update: 13 maart 2020 (16.00 uur): Stand van zaken coronavirus

Waarom zijn scholen open?

Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang mogen vooralsnog gewoon open blijven. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Organiseer je een bijeenkomst of evenement? 

We volgen de landelijke adviezen van het RIVM. Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Heb je een bijeenkomst met minder dan 100 personen en twijfel je? De overheid vraagt je om zelf een afweging te maken en doet een beroep op je gezonde verstand. Denk ook aan de doelgroep van je evenement. Zijn daar bijvoorbeeld kwetsbare personen bij? Voor hen geldt dat zij sociale bijeenkomsten en contacten moeten vermijden. Maak op basis daarvan een eigen afweging.

Update: 13 maart 2020: Twee nieuwe Friese patiënten met het coronavirus

Een inwoner van Drachten en Joure zijn beide positief getest op het coronavirus. Daarmee zijn er tot nu toe negen inwoners van Fryslân bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Voor meer informatie en de laatste updates verwijzen we je naar onze webpagina over het coronavirus.

Update: 12 maart 2020 (21.00 uur): Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: “We moeten dit virus met zijn allen overwinnen”

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: “We moeten dit virus met zijn allen overwinnen”

"Deze week is voor het eerst bij een aantal inwoners van Fryslân vastgesteld dat zij het coronavirus hebben. Ik begrijp dat dit in heel Fryslân, en zeker in de gemeenten waar deze patiënten wonen of werken, bij sommigen tot ongerustheid leidt. Het leidt ook tot veel vragen. En dat is begrijpelijk, zeker als je een kwetsbare gezondheid hebt. Het is daarom belangrijk om de adviezen van het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid te volgen.

Achter de schermen wordt er constant een gesprek gehouden over wat het virus betekent voor de volksgezondheid. We bekijken de actuele situatie steeds nauwlettend samen met alle Friese gemeenten en bekijken per dag of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Hoe vervelend sommige maatregelen zijn, vooral de maatregelen die vandaag bekend zijn geworden, deze worden genomen ter bevordering van de volksgezondheid. We moeten dit virus met z'n allen overwinnen. Dit kan als iedereen zich houdt aan de voorschriften die worden gegeven.

Ik roep iedereen op om er samen voor zorgen dat het virus zich zo weinig mogelijk verder verspreidt in Fryslân. We hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in, we zullen dit samen moeten doen!”

Update: 12 maart 2020 (16.00 uur): Nieuwe maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid

Maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Kinderopvang blijft open.
 • De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Update: 12 maart 2020: Drie nieuwe gevallen positief getest met het COVID-19

Er zijn drie Friese inwoners positief getest met het coronavirus (COVID-19). GGD Fryslân monitort de patiënten en is begonnen aan het contactonderzoek. Hiermee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. Voor meer informatie en de laatste updates verwijzen we je naar onze webpagina over het coronavirus.

Voor meer informatie en de laatste updates verwijzen we je naar onze webpagina over het coronavirus.

Update: 11 maart 2020: Inwoner van Drachten positief getest op het coronavirus

In Drachten is het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een 78-jarige man, die samen met zijn vrouw in Brabant op familiebezoek was geweest. Na terugkomst in Fryslân kreeg de man ziekteverschijnselen. Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens deze opname is de patiënt getest op het influenza- en het coronavirus. Uit deze testen is gebleken dat de patiënt COVID-19 heeft. Op dinsdag 10 maart is de patiënt, die aan de beterende hand was, naar huis gestuurd. Daar verblijft hij nu in thuisisolatie.

Contactonderzoek opgestart

GGD Fryslân monitort de patiënt en zijn vrouw en is begonnen aan het contactonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Update: 10 maart 2020: Bij twee inwoners gemeente Opsterland coronavirus vastgesteld

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. Het echtpaar zit in thuisisolatie. Het betreft de eerste patiënten in Fryslân. Ook de zoon van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Hij heeft het virus niet opgelopen, dat is gebleken uit de test die vandaag is gedaan.

Bekijk voor de meest actuele informatie de website van GGD Fryslân.

Update: 10 maart 2020: GRIP 4 coronacrisis

Op 10 maart 2020 wordt bij de eerste twee inwoners van Fryslân het coronavirus vastgesteld. Vanwege de coronacrisis in Nederland schalen alle veiligheidsregio's op naar GRIP 4.

Alle informatie over het coronavirus in Fryslân is te vinden op de websites van Veiligheidsregio Fryslân en GGD Fryslân.

Update: 9 maart 2020: Nieuw coronacrisis

In de stad Wuhan in China startte in december een uitbraak van een ziekte met een nieuw coronavirus (COVID-19). De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus en de bron van de besmettingen.