Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Landelijk coronavirus dashboard

Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Met deze informatie kunnen zo snel mogelijk signalen van nieuwe oplevingen worden opgepikt. Zo kunnen we op tijd maatregelen nemen om het virus te stoppen. Op deze manier willen we een nieuwe golf aan besmettingen en ziekenhuisopnamen voorkomen.
Coronadashboard

 

Wat doet dit dashboard?

Het dashboard laat actuele cijfers zien over het coronavirus in Nederland. Die informatie komt van het RIVM, de GGD’en en de ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien hoeveel mensen getest zijn op corona en hoeveel daarvan besmet zijn.

Wat kan ik met cijfers over mijn gemeente of regio?

Het coronavirus verspreidt zich niet overal even snel. Soms vlamt het virus in bepaalde regio op, terwijl in een andere regio het aantal besmettingen beperkt blijft. Als we die informatie goed in beeld hebben, kunnen we het virus gericht en snel bestrijden daar waar het opleeft. Daarom worden de cijfers op het dashboard ook per gemeente of regio’s weergegeven. Dit helpt ook burgemeesters om lokale of regionale maatregelen te nemen.

Welke conclusies kan ik uit dit dashboard trekken?

Het dashboard geeft inzicht in de ontwikkeling van het coronavirus in de verschillende regio’s. De informatie in het dashboard wordt door gemeenten, regio’s en het Rijk gebruikt om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om het virus in te dammen.

Gelden in mijn regio andere maatregelen als in andere regio’s?

Het aantal coronabesmettingen stijgt dusdanig hard dat het kabinet op 13 oktober heeft besloten om voor het hele land dezelfde maatregelen te nemen. Over twee weken kijkt het kabinet of de genomen maatregelen effect hebben. Daarna kunnen de maatregelen per regio verschillen. Hiervoor wordt dan de routekaart gebruikt.
Meer informatie over de routekaart kun je lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/risiconiveaus-en-maatregelen-covid-19

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen:

Informatie over het coronadashboard

 

De actuele cijfers van Fryslân

Bekijk hier de actuele cijfers in Fryslân