Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Basisregels

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basismaatregelen houdt: hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte. Op deze pagina staan alle regels, lees je meer over het aanvragen van een coronatest en vind je meer informatie over de routekaart.

Landelijke maatregelen

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn geopend, is het aantal besmettingen in Nederland sneller gestegen dan voorzien. De meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen feesten en uitgaan. Deze toename heeft nu nog geen gevolgen voor het beschermen van de kwetsbaren en de druk op de zorg. Maar zo’n grote groep besmettelijke mensen kan wel een risico zijn voor die mensen die niet of nog niet volledig zijn gevaccineerd. Dit dwingt tot maatregelen in de zomer. 

Vanaf zaterdag 10 juli 2021, 06.00 uur, tot en met 13 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

  • Horeca alleen met vaste zitplaats op anderhalve meter 
  • Zitten bij evenementen en bij locaties voor cultuur en sport 
  • Geen verandering voor doorstroomlocaties 
  • Houd feestjes klein en beheersbaar 
Volledige uitwerking maatregelen per 10 juli 2021

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:. 

  • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog. 
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona. 

Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. 

Aanvragen coronatest

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Maak een afspraak voor een coronatest als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak hebt. Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij jou in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

Routekaart risiconiveaus

De Rijksoverheid heeft een routekaart opgesteld waarin je kunt zien welke maatregelen nodig zijn per risiconiveau. Het risiconiveau geeft aan hoe ernstig de situatie is. Let op: een burgemeester kan altijd besluiten om extra maatregelen te nemen als dat nodig is.

Op het landelijke coronadashboard kun je zien in welk risiconiveau Fryslân op dit moment zit. Op de website van de Rijksoverheid lees je de actuele situatie in Fryslân of per gemeente.