Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Basisregels

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.

Landelijke maatregelen

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op 12 januari heeft het kabinet besloten dat Nederland tot 9 februari in lockdown blijft.

Wanneer je op de infographic klikt, zie je een vergroot beeld van de afbeelding. 

12 januari is besloten dat Nederland langer in lockdown blijft.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Meer informatie over de basisregels vind je op de website van de Rijksoverheid

Aanvragen coronatest

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Je kunt een afspraak voor een coronatest maken als je verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak hebt. Bel 0800-1202 en maak een afspraak voor een test bij jou in de buurt. Meer informatie over de coronatest vind je op de website van GGD Fryslân.

Routekaart risiconiveaus

Na de landelijke gedeeltelijke lockdown schalen we als dat kan terug naar de regionale aanpak. De routekaart risiconiveaus en maatregelen biedt hierbij perspectief.

Op basis van de signalen uit het coronadashboard wordt per regio bepaald in welk risiconiveau zij zich bevinden. Bij dat risiconiveau horen bepaalde maatregelen. Daarvoor geldt altijd dat het de minimale maatregelen zijn. Een burgemeester kan besluiten om aanvullend extra maatregelen te nemen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Meer informatie over de routekaart kun je lezen op de website van de Rijksoverheid

Veel gestelde vragen over het coronavirus in Fryslân