21 december 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één PDF-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Van 09.30-10.30 uur vindt een besloten werksessie plaats voor de leden van de bestuurscommissie Veiligheid.
Vanaf 10.30 uur start de reguliere vergadering.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid d.d. 19 oktober 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 - oplegnotitie
 - brief VBV inzake dekkingsplan 2.0
 4. Regionaal Risicoprofiel
 - oplegnotitie
 - infographic regionaal risicoprofiel
 - ontwerp regionaal risicoprofiel 2018-2021
 - uitwerking risicoanalyse
 - uitwerking risicobeelden gemeenten en gebieden
 5. Systeemtest
 - oplegnotitie
 - testrapport systeemtest 2017
 6. Zorgcontinuïteit
 - oplegnotitie
 - bestuursrapportage zorgcontinuïteit
 7. Kaderbrief 2019-2022
 - oplegnotitie
 - kaderbrief 2019-2022
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.