20 maart 2017

Voor tabletgebruikers zijn de stukken samengevoegd tot één pdf-bestand. De losse bestanden zijn in een keer te downloaden via het ZIP-bestand.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Conclusies van de vergadering BC Veiligheid d.d. 26 januari 2017
 3. Themasessie: Omgevingswet
 4. Uitvoeringsprogramma brandveilig leven 2017-2018
  - oplegnotitie
  - uitvoeringsprogramma
  - infographic
 5. Verordening jeugdbrandweer
  - oplegnotitie
  - organisatieverordening
  - artikel jeugdbrandweer
 6. Reddingsbrigade: stand van zaken en vervolg
 7. Zienswijzen kaderbrief 2018-2021
  - oplegnotitie
  - overzicht zienswijzen gemeenten
  - concept kaderbrief 2018-2021
 8. Jaarrekening (inhoudelijk veiligheid)
 9. Concept begroting 2018 (inhoudelijk veiligheid)
  - oplegnotitie
  - begroting 2018 inhoudelijk veiligheid
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Om deze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.